Főigazgatóság

5000 Szolnok, Aradi út 20.
Telefon: 56/510-720;
Fax: 56/515-261
E-mail:info.foig@jnszmpsz.hu

 

 

Csibi_ECsibi Enikő

főigazgató

tel: 06-56-510-722
mobil: 06-30-677-6364
E-mail:csibi.eniko@jnszmpsz.hu

1980-ban fejeztem be tanulmányaimat a Székelyudvarhelyi Tanítóképzőben, majd ezt követően, 1980-1991. között magyar tanítási nyelvű általános iskolai tanítóként dolgoztam Gyergyószentmiklóson. 1991 márciusától élek családommal Magyarországon, Szolnokon. Voltam osztályfőnök – gyógypedagógus, gyógypedagógiai intézményben, majd a Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban dolgoztam, vezető helyettesként, majd annak vezetőjeként. A bizottságvezetői feladataim 2011-2013. között a Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettesi feladataival bővültek ki, így nemcsak a Bizottság, de a Megyei Nevelési Tanácsadó munkájáért is feleltem. Szakmai munkásságomat a folyamatos tanulás és önképzés jellemezte, úgy Erdélyben, mint Magyarországon: véglegesítő vizsga (1983), Tanítói II. fokozati vizsga (1990), gyógypedagógiai tanári oklevél (2000), oligofrénpedagógia – logopédia szakon, tanügyigazgatás és minőségbiztosítás szakvizsga (2005), MA fokozat az ELTE-n,  végül második szakvizsga közoktatás vezetői szakon, 2013.  A folyamatos tanulás mellett foglalkoztam az IPR-rel, a Holland Belső Gondozói Rendszerrel, kidolgoztam több akkreditált pedagógus képzési anyagot a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelése témakörben, számos Pedagógiai Intézet által szervezett tanfolyam és pedagógus továbbképzés előadója/trénere voltam, folyamatosan foglalkoztam tanulási zavarral, beszéd- és értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók rehabilitációs ellátásával, óraadó tanára voltam a Jászberényi és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolának, felnőttképzés, szakvizsgás képzés szakterületeken. 2000-től közoktatási szakértői, 2005-től az FSZK-nál belső szakértő, 2012-től pedig bekapcsolódtam a tanfelügyeleti és minősítő szakértői rendszer kialakításába, képző-trénerként és vizsgáztatóként. 2013. január 1-jétől vagyok mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő.

A pedagógiai szakszolgálat főigazgatói feladata szakmai karrierem legfontosabb, egyben legnehezebb állomása. Dolgozom a szervezet, és azon belül minden egyes egyén érdekében. Igyekszem megteremteni a jó szakmai munka feltételeit, támogatni az egyéni karriertervek megvalósulását, mert csak akkor lehetek viszonylag nyugodt, ha munkatársaim – végzettségtől függetlenül – elégedettek. Erre törekszem, vezetői tevékenységem minden percét e cél keretezi, és célom érdekében sem idővel, sem energiával nem takarékoskodom, megszerzett tudásom legjavát igyekszem mozgósítani az Intézmény prosperálása érdekében!

“Végzem, amit végeznem kell, amit végeznem jó és illő, mert a bennem lévő nyugalomérzés igazolja, hogy helyes úton járok…” (Wass Albert)

Barnáné_pg

Barnáné Pintér Gizella

általános főigazgató-helyettes

tel: 06-56-510-722
mobil: 06-30-677-6364
e-mail:barnanepinter@jnszmpsz.hu

Szakértői bizottsági tevékenységet 2007 novembere óta végzek, korábban általános iskolában tanítottam. Szakképzettségemnek megfelelően tanulási zavarral küzdő, valamint enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók vizsgálatában, felülvizsgálatában veszek részt gyógypedagógusként, vizsgálatvezetőként. Ismereteimet folyamatosan bővítem, a korszerű vizsgálóeljárások megismerését és a tudásmegosztást nagyon fontosnak tartom. 2013. szeptember 1-jétől, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megalakulásától megbízással láttam el az általános főigazgató-helyettesi feladatokat, ezen belül a Megyei Szakértői Bizottság vezetését.  Egy évvel később, sikeres pályázati eljárás során kaptam felhatalmazást a tevékenység folytatására, 2019-ig. Sikeres vizsgát tettem a „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” és „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” továbbképzésen, jelen évtől szakértői feladatokat látok el.

KBBeáta

Kovácsné Bögödi Beáta

szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes

tel: 06-56-510-725
e-mail:bogodi.beata@jnszmpsz.hu

„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni,
amit én nem; együtt nagy dolgokra vagyunk képesek.”(Teréz anya)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai és koordinációs főigazgató helyetteseként dolgozom a szervezetben. A pedagógiai szakszolgálati munka iránt elhivatott vagyok. Szakmai életem nagy részét ezen a területen töltöttem el.
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1987-ben szereztem oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanári diplomát. Majd, miután 2000-től kezdtem el foglalkozni a minőségüggyel, a közoktatás minőségével, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen minőségmenedzsment szakos  diplomát szereztem 2003-ban.
Vezetői készségeim fejlesztése érdekében 2004-ben jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetem közoktatás vezető szakvizsgát adó képzésére, amit 2006-ban fejeztem be.
Ahhoz, hogy gyógypedagógusként és vezetőként a legtöbbet tudjam kihozni magamból, változásmenedzsment, minőségügyi, minőségértékelési, minőség módszertani, innováció menedzsment ismereteimet tovább fejlesszem, okleveles minőségfejlesztés-tanár (mesterképzés) diplomát szereztem a Kodolányi János Főiskolán.
Gyógypedagógiai pályám során mindig arra törekedtem, hogy szakmailag felkészült legyek, naprakész pedagógiai/gyógypedagógiai/logopédiai/vezetői ismeretekkel rendelkezzek, ezért célom a folyamatos önfejlesztés, olyan ismeretek elsajátítása, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy minden területen eredményes munkát végezzek.