Munkatársaink

Csibi Enikő

főigazgató

Földesiné Ungi Marianna

általános főigazgató-helyettes

 Magyarné Kovács Ildikó

szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes

Pszichológus oklevelet személyiség- és klinikai pszichológia, valamint a gyermekkor és nevelés pszichológiája szakirányon szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. Az ELTE tanácsadó szakpszichológus szakán szakvizsgáztam. Magyar-történelem szakos tanári, mentálhigiénés szakemberi és felsőfokú drámajáték-vezetői végzettséggel is rendelkezem.

Császár István

tehetségfejlesztési szakértő,  szaktanácsadó, pedagógiai szakszolgálati tehetség koordinátor

Matematika-kémia szakos tanárként kezdtem pályafutásomat Szolnokon s ezt a tevékenységet több mint húsz éven át végeztem. Mindkét szakomat tanítottam, osztályfőnökként is dolgoztam.
2001-ben kerültem a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetbe, ahol az első és az egész ott töltött időszakom alatt a tehetséggondozó tanulmányi versenyek szervezése volt. Szerettem ezt a feladatot, a tanulók megfigyelését, azt az alapos hosszú időn át tartó munkát, amelynek során a pedagógusok felkészítették tanítványaikat, de azt is amikor az érdeklődő tanulók gyűjtötték össze ismereteiket, a lehető legkülönfélébb helyekről. Ezen helyek száma az információs eszközök elterjedésével egyre nőtt. Tíz éven keresztül voltam a szakmai szolgáltató intézményegység vezetője.
Az ott töltött idő alatt bekapcsolódtam a helyi és az országos tehetséggondozással foglalkozó szervezetek munkájába. Így tagja vagyok a JNSZ Tehetségsegítő Tanácsnak és választmányi tagja a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak.
A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál betöltött tehetséggondozó koordinátori feladat kapcsolódik az eddigi tevékenységemhez, azt szívesen végzem. A „tehetséggyanús” tanulók keresése a pedagógusok, szülők informálása a felhívó  jelekről számomra kedvelt feladat. A munkaközösség tagjainak segítése, az új információkkal történő ellátásuk a megye tehetséggondozással kapcsolatos alapfeladata, amelyet igyekszünk eredményesen végezni.

Dr.Farkasné Berkes Kitti

gazdasági ügyintéző

Szolnokon a Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem 1998-ban. 2003-ban végeztem az Eszterházy Károly Főiskolán, gazdaságismeret-kommunikáció (EU-kommunikáció sajtószóvivő) szakirányon, a főiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan a Jean Monnet Program Európai Integrációs Tanulmányok Uniós kurzusát is elvégeztem. 2006-ban diplomáztam a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdász – Közgazdaság Tanári szakán, továbbá 2008-ban szereztem meg az ELTE Jogi Továbbképző Intézeténél a jogi szakokleveles közgazdász végzettségemet.

A főiskolai diploma megszerzése után két évig dolgoztam a SMENTOR Kft-nél pályázatíróként és pályázati tanácsadóként, majd huzamosabb ideig az A.RAISON Kft.-nél gazdasági-pénzügyi ügyintézőként, illetve a Dr. Deénes Ügyvédi Irodánál jogi asszisztensként.

Szeretek tanulni, a mai napig is igyekszem szakmai tudásomat napra készen tartani, illetve szeretem a kihívásokat és a változatos feladatokat. Ez is motivált abban, hogy a közszférában is szerezzek munkatapasztalatot.

Az intézménynél 2017.09.04. napjától dolgozom. Jelenlegi munkámban a sokrétű, és széleskörű ismereteket igénylő feladatok megoldása napi szinten van jelen, melyet igyekszem legjobb tudásom szerint minél pontosabban elvégezni.

Dóra Anett

gazdasági ügyintéző

 

Egyedné Körmendi Erika

HR ügyintéző

1988-ban érettségiztem a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolában, ahol vállalati tervező, statisztikus, képesített könyvelő képesítést kaptam. Az iskola befejezése után rövid ideig a Tiszamenti Regionális Vízműveknél dolgoztam forgalmi könyvelőként, majd a TIGÁZ-nál húsz évig voltam különböző, a számvitelhez kapcsolódó munkakörökben. Sajnos édesanyám betegsége miatt hat évig ápolási díjon kellett lennem, de ezt az időszakot kihasználva elkezdetem tanulni. Elvégeztem a Szent István Egyetemen a csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakot. A Munkaügyi központ is beiskolázott előző végzettségemhez kapcsolódóan bérügyintézői tanfolyamra. A Városmajor Úti Bölcsődében szerzett tapasztalataim és tanulmányaim alatt elvégzett gyakorlatok fordítottak a gyógypedagógia felé. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz 2014 szeptemberében kerültem, mint közfoglalkoztatott. Megszereztem a gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget is. Jelenleg, mint Hr-ügyintéző dogozom a szakszolgálatnál. Szabadidőmben szeretek sportolni, színházba, koncertre járni.

Balázs Borbála

főigazgatósági titkár

Gimnáziumi érettségi vizsgámat 1985-ben végeztem. 1985 augusztus 5-én a Magyar Postánál kezdtem dolgozni, postai küldemények felvétele volt a feladatom. 1986-ban a Posta Távírdára kerültem, a táviratok felvétele, továbbítása volt a feladatom. 1987 június 5-től a MATÁV Ügyfélszolgálati Irodában ügyintézői munkakörben tevékenykedtem 2000 szeptemberig.
2000 szeptember 12-én kezdtem dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban, mint ügyviteli alkalmazott. A Szakértői Bizottságban a szakértői véleményeket gépeltem, valamint az ügyviteli feladatokat láttam el.
2015 február 23-a óta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatóság, mint szakszolgálati titkár dolgozom.

Biróné Várhalmi Zsuzsanna

HR ügyintéző

2001. január 15-e óta vagyok a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója. Kezdetben ügyviteli feladatokat láttam el a Megyei Szakértői Bizottságban, munkakörömhöz tartozott az ügyfelek fogadása, tájékoztatása, nyilvántartó rendszerek kezelése és egyéb ügyviteli feladatok. 2017. szeptember 4-től osztott munkakörben HR ügyintézői feladatokat is ellátok. Munkakörömhöz tartozik a távollétek és jelenléti ívek kezelése, a foglalkozás egészségügy és a hóközi kifizetések ügyintézése.

Tóth Norbert

Műszaki Csoportvezető

A Gépipari Közlekedési Szakközép- és Szakiskolában, gépszerelő – karbantartó szakmát, majd ezt követően 1999 – ben érettségit szereztem. A nagyrészt kereskedelmi munkakörökben végzett feladataim elvárásait követve, kereskedő – boltvezető majd számítógép kezelő – felhasználó vizsgát is tettem.

Részben területi képviselőként, üzletkötőként dolgoztam, mely során számtalan féle emberrel, embertípussal ismerkedtem meg. Ennek köszönhetően alkalmazkodó képességem fejlődött. Szabadidőmben, s mint hobbiként is szövegírással, versírással, zeneszerkesztéssel foglalatoskodom.

Intézményünkben a 2017. év eleje óta dolgozom. Főbb feladataim közé tartozik a 12 tagintézmény műszaki támogatása, eszközök, felszerelések összességéért való felelősség vállalás, gondoskodás. Hasznos tagként támogatom munkatársaim munkáját, úgy szakmai, mint adminisztrátori feladatokban.

Eredményes munkám és a kitűzött célok elérésében segítőkész vezetőség és jó munkatársi csapat áll mellettem.

Szabó Sebestyén

informatikus, rendszergazda

A Szolnok Műszaki Szakközépiskola Pálfy – Vízügyi tagintézményében érettségiztem 2015-ben, 2016-ban  hálózatüzemeltetői és – karbantartói szakképesítést szereztem.
A középiskola után archivátorként kezdtem dolgozni a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnél.

Intézményünkben a 2018.januárjában kezdtem el dolgozni, rendszergazdaként. Főbb feladataim a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat teljes informatikai hálózatának felügyelete, karbantartása és fejlesztése, az intézményi honlap karbantartása és aktualizálása és az intézmény dolgozóinak mindennapos munkájának segítése.
Szabadidőmet szeretem a sportpályán vagy a barátaimmal eltölteni.