Munkatársaink

Földesiné Ungi Marianna

szakvizsgázott gyógypedagógus, tanulásban/értelmileg akadályozottak-látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
mb. Megyei Szakértői Bizottság – vezető

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságánál dolgozom gyógypedagógusként 2002. április 1. óta. Ezt megelőzően az oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári oklevél megszerzése után Monoron dolgoztam gyógypedagógiai tanárként. Majd 2001-ben Szolnokra költözésem után, alig félévet töltöttem el a Liget Úti Általános Iskola foglalkoztató tagozatán, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy a Szakértői Bizottságban helyezkedhessek el, azóta itt dolgozom. Közben elvégeztem posztgraduális egyetemi képzés keretében a mentálhigiénés szakembereket képző szakot, melyhez kapcsolódóan pedagógus szakvizsgát is szereztem.
A szakértői bizottságban feladatom a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók diagnosztizálása, ezután pedig meghatározzuk a különleges bánásmód formáját, a korrekció szükségességét, az iskoláztatási esélyeket és kijelöljük az ellátó intézményt. Ezután vizsgálatvezetőként szóban, majd írásban tájékoztatjuk a szülőket a vizsgálat eredményéről, a fellebbezés lehetőségéről és módjáról.
A szakértői munkám mellett, integráló gyógypedagógusként, illetve utazótanárként is több területen dolgoztam, a szakomnak megfelelően láttam el gyerekeket, tanulókat. Életkor és a sajátos nevelési igény típusa szerint elosztva is igen széles skálán mozgott/mozog a rehabilitációs munkám.
A mentálhigiénés szakember képzés során megszerzett kompetenciáimmal részese lehettem a szociális munkások képzésének főiskolai szinten, ahol a szakmai készségfejlesztés tantárgyat tanítottam három éven keresztül, valamint a bölcsődei gondozó képzésen is hasonló témájú tantárgyat oktattam. A felnőttképzésben szerzett tapasztalataimat hasznosíthattam a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjáról szervezett képzés során az ország több területén. Tevékenységem néhány évig kiterjedt a szociális szférára is, itt hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztató foglalkoztatásában működtem közre tanórán kívüli foglalkozások szervezésével, és a hajléktalan ellátásban is tevékenykedtem, mint a tanulási kompetenciák fejlesztésére szervezett foglalkozások tanára.

Czagány Bernadett

tanácsadó szakpszichológus, szakértői bizottság vezető szakmai helyettese

Tanulmányaimat a Szegedi és az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pszichológia Szakán végeztem. 2005. óta dolgozom a megyei szakértői bizottságban, mint pszichológus. Alap- és felülvizsgálatok lefolytatásában egyaránt részt veszek, a korai életévektől egészen középiskolás korig. Több tanfolyamon is részt vettem, amely a szakterülethez kapcsolódó ismereteimet bővítette, valamint a hazai intelligenciatesztek használatához rendelkezem tanúsítványokkal. Több éve segítem a bizottságvezető szakmai munkáját és 2014/2015-ös tanév óta a szakértés területén munkaközösséget vezetek, mely a területen dolgozó kollégák szakmai fóruma.

Adamecz Judit

szakvizsgázott gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Általános és középiskolai tanulmányaimat Szolnokon végeztem. 2000-ben beiratkoztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-technika szakára. 2006-os diplomaszerzésemet követően gyógypedagógia, azon belül értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon tanári végzettséget szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. A mesterképzést a prágai Jan Amos Komensky University speciális pedagógusaként abszolváltam. Időközben munkámhoz elengedhetetlenné vált a pedagógus szakvizsga megszerzése, amelyet Nyelv- és beszédfejlesztő szakhoz kapcsolódva szereztem meg. Tanulmányaimat kiegészítettem a Meixner Alapítvány Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia és diszgráfia prevenciós és reedukációs módszerének elsajátításával, valamint megismerkedtem a Halmozottan sérült, mozgáskorlátozott és beszédképtelen személyek kommunikációs képességeinek és lehetőségeinek komplex vizsgálatával foglalkozó eljárással.

Munkahelyi tapasztalatot szereztem a Szegedi Egyetem Gyógypedagógus-képző Intézetében gyakorlati oktatóként és gyakorlatvezetőként, majd egy pályázat keretében gyógypedagógusként, megvalósítva a kéttanítós modellben való együttműködést. Ezt követően utazó gyógypedagógusként habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tartottam óvodákban, általános- és középiskolákban. 2015-től szakértői tevékenységet végzek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában.

Nagy Anikó

tanácsadó szakpszichológus

A pszichológia szakot a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem. Tanácsadó szakpszichológus képesítést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem 2014-ben. Szakmai ismereteimet tanfolyamok segítségével is bővítem. Az iskolapszichológia és a gyermekvédelmi szakellátás területein gyűjtöttem munkatapasztalatot. 2017 óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságában pszichológusként.

Kátainé Darók Bernadett

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus

1998 augusztusától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Nevelési Tanácsadóban pedagógus munkakörben kezdtem dolgozni. 2013 szeptemberétől dolgozom a Megyei Szakértői Bizottságban gyógypedagógusként. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szereztem meg pedagógus szakvizsgámat, korrektív és preventív pedagógiai pszichológia szakirányon. Több akkreditált tanfolyamot végeztem, melyekről szerzett ismereteimet a szakmai munkámba beépítek.

 Koczka Csabáné

általános iskolai tanító, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus

Középiskolai tanulmányaim befejezése után a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán, Kaposváron szereztem meg az első diplomámat általános iskolai tanító kisegítő iskolai szakkollégium képesítéssel. A második diplomámra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus szakon tettem szert 2007-ben. Pályakezdőként tanítóként dolgoztam kisegítő iskolai tagozat összevont osztályában az Újszászi Általános Iskolában, majd 2002-től tanító, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus munkakörben Jászapátin a Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmaztak, ahol 2007-2012 gyógypedagógus, munkaközösség vezetői megbízást kaptam. 2008-tól több vidéki óvodában, iskolában vállaltam megbízási szerződéssel sajátos nevelési igényű tanulók komplex terápiáját. A sors keze 2012-től változást hozott az életemben és lehetőségem nyílt a jászberényi Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozni, ahol 3 eltöltött év alatt nagyon sok szakmai tapasztalattal lettem gazdagabb. A 2015/2016-os és 2016/2017-es tanévben megbízott intézményvezetőként dolgoztam a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézményében. 2017 júniusában kiváló minősítéssel végeztem az egri Eszterházy Károly Egyetem közoktatásvezetői szakvizsgás képzésén. 2017. november 15-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában diagnosztizálok, mint szakvizsgázott gyógypedagógus. Bárhová is vet a sors keze munkámban mindig igyekszem szem előtt tartani:

„dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
(József Attila)

Lázárné Barna Andrea

szakvizsgázott gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai terapeuta, ADOS (autizmus diagnosztikus obszervációs séma) vizsgálatokat végző szakember

A gyógypedagógiai főiskolán 2001-ben végeztem. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai terapeuta végzettséget szereztem. Jelenlegi munkahelyemen, a diagnosztika területén több mint 10 éve dolgozom, a mindennapokban hasznosítva a főiskolán megszerzett ismereteket, melyet több továbbképzéssel sikerült bővítenem a pályám során. 2008-ban megismerkedtem, s végzettséget szereztem az autistákra irányuló speciális diagnosztikai eljárásról. Korábban gyógypedagógiai általános iskolában és utazótanárként is dolgoztam.

Mihályiné Simon Rita

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak és autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Az első pedagógusi diplomámat 1998-ban szereztem Szarvason a Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézetében. A főiskola elvégzése után szinte azonnal munkát kaptam a Szolnok Városi Óvodáknál, ahol 16 évet töltöttem. Ez idő alatt lehetőségem adódott az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar fejlesztő pedagógia szakirányán szakdiplomát, majd a hozzá tartozó szakvizsgát szerezni. 2006-ban jelentkeztem a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakára, ahonnan két és fél év után tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanárként kerültem ki az iskolapadból. 2011-ben beiratkoztam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakirányra, amelyet 2013 januárjában fejeztem be. 2014 szeptember 1-e óta vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság munkatársa. Gyógypedagógusként feladatom a hozzánk érkező gyermekek/tanulók szakértői vizsgálata, sajátos nevelési igényüknek megállapítása, felülvizsgálata.

Szilágyi Edit

tanácsadó szakpszichológus

A pszichológia alapképzést a Szegedi Tudományegyetemen végeztem. Kezdetben a szociális szférában dolgoztam, 2008-ban kerültem a Megyei Szakértői Bizottsághoz (akkori nevén Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság), ahol azóta – több más tevékenység mellett – gyermekek/tanulók pszichológiai vizsgálata a feladatom. 2013-ban szereztem tanácsadói szakvizsgát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Fehér Henriett

tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

Első diplomámat a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karán szereztem, mint óvodapedagógus. 2008-tól- 2016-ig a Szolnok Városi Óvodáknál dolgoztam a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjában. Ezt követően, sajátos nevelési igényű gyermekek, habilitációs, rehabilitációs fejlesztésében is részt vettem. 2008-ban jelentkeztem a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakára, ahonnan tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanárként kerültem ki az iskolapadból.   2017. 01. 12-e óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményében, illetve a Megyei Szakértői Bizottság munkatársaként. Gyógypedagógusként feladatom a hozzánk érkező gyermekek/tanulók szakértői vizsgálata, sajátos nevelési igényüknek megállapítása, felülvizsgálata, illetve a nevelési tanácsadás feladatkörén belül óvodáskorú gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztése. Munkám fő célja segíteni a hozzám forduló gyermekeket, tanulókat és szüleiket abban, hogy az eléjük gördülő akadályokat, nehézségeket sikeresen leküzdjék és megtalálják útjukat, céljaikat, hogy később önállóan boldoguló, kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak.

“A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”/Maria Montessori

Móczáné Tombácz Edit

szakvizsgázott pszichológus

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen végeztem Pszichológus – Pszichológia szakos tanárként. Hallgatóként leginkább a munkalélektan és a pedagógiai pszichológia vonzott, ezért ez meghatározta további képzéseim irányvonalát. Első szakvizsgámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szereztem 2008-ban Munka-és szervezetpszichológia szakirányon. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai szakpszichológus képzésének utolsó éves hallgatója vagyok. 2017 óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságában pszichológusként, ahol gyermekek/tanulók pszichológiai vizsgálatát végzem. Rám jellemző, hogy nagyon szeretek csapatban, egy célért dolgozni. Nagyon hiszek abban, hogy a hozzánk forduló gyerekek a megfelelő segítség, fejlesztés megadása mellett sikeresek lehetnek majd az életben.

“A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

Tari Annamária 

Nagyné Zolnai Gabriella

szakvizsgázott gyógypedagógus, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

 A gyógypedagógiai tanári oklevelet 1987–ben szereztem oligofrénpedagógia-logopédia szakon a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságban 2016. június 1-től dolgozom. Feladatom gyermekek/tanulók vizsgálata, sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása, különös tekintettel a beszédfogyatékosságokra, és a nyelvi zavar talaján kialakuló tanulási zavarokra.

Előző munkáim során, óvodai, majd iskolai logopédusként sokrétű tapasztalatot szerezhettem a különböző súlyosságú beszédhibák és kórképek terápiája területén az óvodás és általános iskolás korosztály körében. A Törökszentmiklósi Nevelési Tanácsadó, később a Bethlen Gábor Református Általános Iskola Nevelési Tanácsadója munkatársa lettem, ahol a szakszolgálati tevékenységben mélyíthettem diagnosztikai ismereteimet. A szorosabb értelemben vett gyógypedagógiai munkán kívül a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségét más fórumokon is támogattam. Két alkalommal szerveztem meg a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács Országos Szépíró Versenyének megyei döntőjét.

A munkával eltöltött számos év a mennyiségi tapasztalat, a rutin megszerzését adta számomra. Munkahelyeim választásakor mindig törekedtem a magasabb, színesebb, minőségi tudás megszerzésének lehetőségére, annak kamatoztatására. Szakmai továbbképzésekkel igyekeztem tudásomat bővíteni. Munkám során mindig szem előtt tartottam a törvényesség mellett a kliens speciális problémájának megfelelő, egyedi megoldások keresését, támogatások nyújtását. Szakmaközi párbeszédek alkalmával tapasztalataink megosztása, emberi kapcsolataink szorosabbra fűzése a szakszolgálati feladatellátás minőségi fejlődéséhez járult hozzá.

Biróné Várhalmi Zsuzsanna

gyógypedagógiai asszisztens

2001 január 15-e óta vagyok a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója. Kezdetben ügyviteli feladatokat láttam el, munkakörömhöz tartozott az ügyfelek fogadása, tájékoztatása, nyilvántartó rendszerek kezelése. Jelenleg gyógypedagógiai asszisztensként feladatom a vizsgálatra érkező gyermekek fogadása, felügyelete, valamint a nyilvántartó rendszerek kezelése és egyéb adminisztrációs feladatok.

Grenerczy Gyuláné

ügyviteli alkalmazott

2000 októberében kezdtem dolgozni a Megyei Pedagógiai Intézet titkárságán, mint intézeti titkár, majd 2005 augusztusától a mai napig, a Megyei Szakértői Bizottságban dolgozom, ügyviteli alkalmazottként. A bizottságban már több adminisztrációs területen is tevékenykedtem, jelenleg fő feladatom a bizottsági adminisztráció készítése, ügyfelek telefonos, illetve személyesen történő tájékoztatása.

Nyíri Benjaminné

ügyviteli alkalmazott

2013 májusa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. Eleinte a gyermekek szüleikkel való fogadását végeztem, a gyermekeket felügyeltem. Feladatom a vizsgálati és a szakértői vélemények gépelése, telefonok lebonyolítása, ügyfelek tájékoztatása, szakembereink munkájának segítése és egyéb ügyviteli feladatok.