Munkatársaink

Váczi_Emese

dsc_0262

Váczi Emese

szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, pályaorientációs konzulens

A Szarvasi Óvónőképző Intézetben szereztem óvodapedagógusi diplomát, valamint ebben az időszakban az Országos Közművelődési Központ Népművelési Intézetben, Bábcsoport Vezetői Művészetoktatási Engedélyt. Szolnok több óvodájában dolgoztam óvodapedagógusként, és voltam tagóvoda vezető beosztásban is.  Az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Karán tanultam fejlesztőpedagógusnak. A pedagógus továbbképzéseken rendszeresen részt veszek, ezzel bővítve ismereteimet és kompetenciáimat.
Jelenlegi munkahelyemen a 2003/2004-es tanévtől dolgozom. A tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban nap mint nap találkoztam tanulási zavarral küzdő gyermekekkel, fiatalokkal, értelmi sérültekkel, magatartási, figyelmi problémákkal küzdőkkel és gyakran fejlődési rendellenességgel született gyermekek családjával is. Feladatom volt még a korai fejlesztésben és a fejlesztő felkészítésben részesülő gyermekek ellátásának megszervezése, megyei koordinációja, valamint a kötelező kontrollvizsgálatok megszervezése és lebonyolítása.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológiai Karán pedagógiai szakvizsgát tettem a Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia specializáció követelményeinek teljesítésével.
A 2014/2015-ös tanévtől a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatot látom el kollégáimmal. Ellátási körzetünk Jász-Nagykun-Szolnok Megye egészére kiterjed. Szolgáltatásunkat igénybe veszik az általános és középiskolás diákok, akik tanácstalanok, érdeklődésük iránya még nem alakult ki, vagy egyéni tanácsadásra van szükségük (pl. sajátos nevelési igény miatt). A középiskolás tanulók azon populációja kéri a segítségünket, akik fakultáció választás előtt állnak és érettségi utáni továbbtanulásra készülnek.
Jelen tanévtől, a Gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, Pályaorientáció szakterületen, szakirányú szakvizsgával záródó képzésen veszek részt.

Paraginé Boros Ágnes

pedagógus, pályaorientációs konzulens

Pályaválasztási tanácsadó munkám során a továbbtanulás előtt álló általános és középiskolás tanulók részére nyújtok egyéni pályaválasztási tanácsadást, illetve iskolai keretek között pályaorientációs csoportfoglalkozást.

2000-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar szakos középiskolai tanárként. Az egyetem befejezése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Foglalkozási Információs Tanácsadójában (FIT) helyezkedtem el pálya- és munkatanácsadóként, ahol 2000-től 2010-ig pályaválasztási tanácsadást biztosítottam általános és középiskolás tanulóknak, pályaorientációs csoportfoglalkozásokat tartottam továbbtanulás előtt álló diákok részére, valamint az álláskeresők pályamódosítását és munkavállalását segítettem, tanácsadással. 2004-ben elvégeztem az Európai Bizottság EURES tanácsadói képzését, így feladataim bővültek a külföldi munkavállalással kapcsolatos tanácsadói feladatokkal. 2000-2003 között a “Szelet a vitorlába” Észak alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Hálózat kiépítése PHARE program keretében megyei koordinátori feladatokat láttam el, melynek során feladatom volt a programban  pályaorientációs szakembereknek megvalósuló képzés szervezése és koordinálása a megyében. Másoddiplomáimat eredeti végzettségemtől eltérő területeken szereztem, 2000-ben munkaügyi szervezőként, 2003-ban közgazdászként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen. 4 év hatósági feladatellátás után 2016. október 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként ismét pályaválasztással foglalkozom.

Szécsi Tibor

szociálpedagógus, tanácsadó tanár, mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető

Alap végzettségemet tekintve szociálpedagógus és tanácsadó tanár vagyok. Diplomámat Egerben, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szereztem. Később mentálhigiéné és dráma területén képződtem. A kamasz korosztály, illetve a közösségekkel, csoportokkal végzett munka áll érdeklődésem fókuszában.

Jelen munkakörömben a megye diákjainak nyújtok pályaorientációs tanácsadást.