Munkatársaink

Zsidóné Kádár Terézia

szakvizsgázott pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos  gyógypedagógus, tehetségfejlesztő tanár, tanító, óvónő, mb. tagintézmény-igazgató

1983-ban érettségiztem a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban, majd a Szarvasi Óvónőképző Intézetben 1985-ben szereztem óvónői diplomát. Tanulmányaimat tovább folytatva a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, 1987-ben végeztem tanítóként. Első munkahelyem, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskola volt, ahol 1985-ben kezdtem dolgozni. Munkám során tanítványaimat ösztönöztem és tudatosan segítettem a tantárgyi versenyeken való részvételben, de a jó képességű tanulók mellett mindig fontosnak tartottam a tanulási problémákkal küzdő, gyengébben teljesítő gyerekeket is. A velük való hatékonyabb foglalkozás érdekében, 2006-ban beiratkoztam a Nyugat-Magyarországi Egyetem győri Apáczai Csere János Karára, ahol 2009-ben végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként. Ekkor már tanítói munkám mellett rehabilitációs órákat is tartottam, később, pedig mint gyógypedagógus dolgoztam. 2011-ben egy szakvizsgás képzés keretében a pedagógiai mérés-értékelés szakterületet választottam, majd tanulmányaimat mérés-értékelés tanári szakon folytattam. 2014-ben elvégeztem a tehetségfejlesztő tanári szakot is, amivel „pedagógiai palettám” kiteljesedett. 2014 októberében régi álmom teljesült, amikor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Megyei Szakértői Bizottságában kezdhettem dolgozni. Az itt megélt tapasztalatok és a többségi iskolában pedagógusként, gyógypedagógusként töltött évek segítik mindennapi munkámat, melyet a Kunhegyesi Tagintézmény megbízott vezetőjeként végzek.

Tóthné Babó Szilvia

tanító, fejlesztőpedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos  államvizsgázott gyógypedagógus

A Hajnóczi József Humán Szakközépiskolában érettségiztem 1995-ben, majd ugyanott folytattam tanulmányaimat pedagógiai asszisztensként. A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán 2000-ben végeztem tanító szakon. Fejlesztőpedagógus végzettségem 2008-ban szereztem. 2017.01.11-én sikeresen államvizsgáztam a SZTE-JGYPK Gyógypedagógus Képző Intézetében tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányokon. Dolgoztam Tiszagyendán napközis nevelőként és Kunhegyesen általános iskolában fejlesztőpedagógusként. 2016 májusától dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményében. Szakszolgálati munkám része a nagycsoportos óvodás gyermekek prevenciós fejlesztése, nevelési tanácsadás, tanulási zavar előjeleinek korai szűrése, iskolaérettségi valamint gyógypedagógiai vizsgálatok végzése, szülőkkel és az óvónőkkel való kapcsolattartás valamint a térségben lévő gyermekek korai fejlesztése, gondozása, komplex gyógypedagógiai megsegítése. Terveim között szerepel középfokú állami nyelvvizsga és szakvizsga megszerzése.

Szabó Zoltánné

Tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos államvizsgázott gyógypedagógus

2004- ben érettségiztem a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, majd tanulmányaimat az Eszterházy Károly Főiskolán folytattam, ahol nappali tagozaton végeztem, mint gyógypedagógiai asszisztens és pedagógiai asszisztens.2016. június 9-én sikeresen államvizsgáztam a SZTE- JGYPK Gyógypedagógus képző Intézetben tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakon. Dolgoztam Bánhalmán a Fenyves Otthonban, 2008-tól 2017 augusztusáig a kisújszállási Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban gyógypedagógiai asszisztensként. 2017 augusztusától dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményében. Szakszolgálati munkám része: korai fejlesztés, gondozás, komplex gyógypedagógiai megsegítés, óvodás korú gyerekek prevenciós fejlesztése, nevelési tanácsadás, tanulási zavar előjeleinek korai szűrése, iskolaérettségi valamint gyógypedagógiai vizsgálatok végzése, szülőkkel és az óvónőkkel való kapcsolattartás. Céljaim között szerepel a szomatopedagógiai szakképesítés megszerzése.

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyerekekkel bánni!”
/ Lev Tolsztoj /

Tóth Judit

óvodapedagógus-tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár

„A legjobb tanítók a gyermekek.”  /Teréz anya/

Óvodapedagógusként kezdtem pályám, itt éreztem szükségét a gyógypedagógiai szakosodásnak. 2005-ben a NYME-ATIF karán Győrben vehettem kézbe gyógypedagógusi oklevelem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányról. 2008-tól Budapesten dolgoztam egy pedagógiai szakszolgálatnál, közben fejlesztőpedagógusi szakvizsgát tettem 2011-ben.

A kunhegyesi tagintézményben 2016 decemberétől dolgozom.

Főbb feladataim:

  • óvodáskorú gyermekek szűrése, prevenciós foglalkozások
  • diagnosztikai vizsgálatok, szakvélemények készítése
  • konzultáció szülőkkel, óvodapedagógusokkal, tanítókkal
  • tanácsadás szülőknek

Nagy Szabina

szakszolgálati titkár

Kunhegyesen születtem és itt végeztem el az általános- és középiskolát. Érettségi után marketing – és reklámügyintéző képzésben vettem részt, majd több tanfolyamot is elvégeztem (kereskedő-vállalkozó, ECDL számítógép kezelői tanfolyam). 2007-2014-ig kereskedelemben, majd 2015-ben a Kunhegyes Város Önkormányzatának Adó csoportjánál dolgoztam, mint adminisztrátor. A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményénél 2015. december 14-e óta vagyok alkalmazásban. Ügyviteli alkalmazottként feladatom, kollégáim napi munkájának segítése, a beérkező anyagok adminisztrálása, iktatása a szakértői vélemények összeállítása, táblázatok és statisztikák készítése az ügyfelek személyesen vagy telefonon való útbaigazítása, tájékoztatása, tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten.