Jászapáti

Jászapáti 5130 Jászapáti, Hősök tere 9. I. emelet
Telefon: 0630/924-8237
E-mail: jaszapati@jnszmpsz.hu
jaszapati

Bemutatkozás:

Jászapátin a Pedagógiai Szakszolgálat a KLIK engedélyével 2015. szeptember 1-jével kezdte meg működését a jászberényi Tagintézmény telephelyeként, majd a következő tanévtől önálló intézményként funkcionál. A 2015/2016-os tanév fontos célkitűzése zökkenőmentessé tenni a jászberényi Tagintézményről való leválást.

A Jászapáti Szakszolgálat a város központjában a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium középiskolai telephelyének épületében található az I. emeleten. A szakmai munka elvégzésére 5 helység áll rendelkezésünkre, melyből 1 vizsgáló szoba, 1 logopédiai szoba, 1 fejlesztő szoba, 1 iroda és 1 melyben pszichés terápia és vizsgálat folyik.

A legfőbb cél és egyben elvárt feladat, hogy a Jászapáti Pedagógiai Szakszolgálat törvényes működési rendje, a szakmai munka kívánalmaknak megfelelő minősége kialakuljon oly módon, hogy a gyermekek, tanulók, a szülők, a köznevelési intézmények, a fenntartó elégedettségét váltsa ki.

A működés rendje:
A szakszolgálat működése folyamatos működési rendben, a tanév rendjéhez igazodva zajlik
a 15/ 2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § alapján.

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:30
Péntek: 8:00 – 14:00

A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti
Tagintézmény által ellátott települések:
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás

Szakszolgálatunk tevékenységei:

 • Korai fejlesztés és gondozás
 • Fejlesztő nevelés
 • Iskolai életmódra való alkalmassági vizsgálat
 • Pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai alap- és felülvizsgálatok beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása céljából
 • Képességfejlesztő foglalkozás, pszichés gondozás
 • Logopédiai szűrés, vizsgálat, terápia
 • Gyógytestnevelés

Egyéb tevékenységeink:

 • Tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából végzett prevenciós célú szűrővizsgálat
 • Tanácsadás, tájékoztatás pedagógusoknak, gyermekvédelmi és más szakembereknek
 • A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók intézményi listájának egyeztetése

jovőképÉrtékeinket, hagyományainkat úgy tudjuk megőrizni, hogy közben alkalmazkodni tudunk a kihívásokhoz, változásokhoz.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény Jászapáti Telephelye modern, folyamatos fejlődésre kész, szakmai feladatait magas színvonalon ellátó intézménnyé szeretne válni, amelyben valamennyi partnerével kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakít ki, szervezeti működésében a hozzáfordulók igényeihez igazodik és elégedettségükre törekszik. A minőségi munka biztosítása érdekében lehetőségeinknek megfelelően személyi és tárgyi feltételeinket folyamatosan kívánjuk javítani, bővíteni, mely megvalósításának első lépéseként egy másik épületbe való költözést tervezünk. A megkezdett és jól bevált úton haladva, azt fejlesztve továbbra is ápolni fogjuk a Jászapáti járás oktatási-nevelési intézményeivel, egyéb partnereivel a személyes együttműködésen alapuló kapcsolatot, és szeretnénk elérni, hogy az elkövetkezendő években általunk kínált szakmai szolgáltatásokat (szakmai konzultációk, szaktanácsadás) is igénybe vegyék.

Jövőbeni céljaink, feladataink a szakszolgálati munka főbb területein:

Logopédiai ellátás

 • a régi logopédiai vizsgálati eljárások módosítása, protokoll újragondolása
 • az IKT eszközök bővítése, logopédiai alkalmazások elérhetővé tétele, ezek használatához szükséges  képzéseken való részvétel
 • a logopédiai munkaközösség tagjai közötti kommunikáció fejlesztése szakmai „könyvtár” kialakításával

Korai gondozás-fejlesztés

 • gyógypedagógiai, korai gondozást végző intézményi lista, egyéb lehetőségek, terápiák összegyűjtése az ellátásban részesülő gyermekek szülei részére
 • havi 1 alkalommal együttes „játék délelőtt” esetleg „játék délután” szervezése
 • szülői konzultáció, tanácsadás biztosítása az érdeklődőknek.
 • a halmozottan, vagy mozgássérült gyermekeknek babaúszás lehetősége a jászkiséri általános iskola tanuszodájában

Nevelési tanácsadás

 • a pár/családterápia indítása
 •  a terápiákon a szülőkkel és gyermekekkel szinkronban foglalkozó szakemberek
 •  gyámságba vett gyermekeknél a nevelőszülőknek, illetve a vérszerinti szülőknek több alkalmas konzultáció biztosítása
 • 6 év alatti és 16 év feletti gyermekek mentális képességeinek vizsgálatához tanfolyamon való részvétel és teszt.