Munkatársaink

Zsoldos Erzsébet

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, okleveles gyógypedagógus, tagintézmény-igazgató

Szakmai életutamat meghatározza a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán elsajátított magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai tudás, speciális gyógypedagógiai szemlélet. Oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanárként végezve korán kialakult bennem a logopédia iránti elkötelezettség, érdeklődés, mely a mai napig megmaradt. A főiskola elvégzése után akkreditált továbbképzéseken gyarapítottam szakmai ismereteimet, speciális vizsgáló és terápiás eljárásokat sajátítottam el, majd elvégeztem a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot. 2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen gyógypedagógia mesterképzési szakon mesterfokozatot és okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai terápia szakirányon szakképzettséget szereztem. Több mint húsz éves szakmai életutam a logopédia köré fonódott. A logopédiai ellátás széles skáláját végeztem oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekben a korai életkorban történő kezelésektől az időskorig bezárólag. Pályafutásom elején Szegeden és környékén, majd 1996-tól Kisújszálláson dolgoztam. 2005-2011-ig Kisújszálláson pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezetője voltam. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 2013 óta dolgozom, 2014-től tagintézmény-igazgatói feladatokat látok el. Célom, hogy a magas szakmai képzettségű szakalkalmazotti közösség tevékenységeit, a komplex, korszerű ellátás lehetőségeit, előnyeit széles körű tájékoztatással megismertessem a szülőkkel, a pedagógusokkal, a társintézmények szakembereivel. Arra törekszem, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a kliensek, a szülők, a pedagógusok, társintézmények és a fenntartó elvárásainak megfelelően magas szakmai színvonalú, partnerközpontú szolgáltatást nyújtson.

Kunné Monoki Andrea

oligofrénpedagógia – szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, tagintézmény-igazgató helyettes

Több évtizedes gyógypedagógusi pályámat sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek között töltöttem. Munkámat nagy szakmai felkészültséggel, céltudatosan, hatékonyan végzem. Jellemző rám a folyamatos megújulás képessége, a pozitív szemlélet, a segítő attitűd. Nagy sikerrel használom a saját készítésű táblás játékokat és terápiás eszközöket foglalkozásaimon.

Végzettségeim: oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, oktatási informatikus, pedagógus szakvizsga.

Az elméleti képzések mellett folyamatosan törekedtem a gyakorlati ismereteim tárházának bővítésére, melyek közül jelenlegi munkám során leginkább a Meixner-féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszert tudom hasznosítani.

Feladatköröm: tagintézmény-igazgató helyettesi feladatok, szakértői tevékenység, nevelési tanácsadás keretében végzett terápia.

Illyésné Nagy Olga

szakvizsgázott pedagógus, gyógytestnevelő

Gyógytestnevelőként 2010-ben kezdtem dolgozni a kisújszállási pedagógiai szakszolgálatban, 2013 októberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi tagintézményénél folytattam munkámat. Előtte több általános iskolában, álltam  testnevelőként alkalmazásban, évekig osztályfőnöki feladatot is elláttam.
Végzettségeim:

  • Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger, testnevelő szak
  • Budapest TF, Gyógytestnevelő szak
  • Szarvas Szent István Egyetem, Pedagógus szakvizsga (Mentálhigiéné az iskolában, óvodában szakirány)

Marsi Noémi

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus

 „Minél több tudás rejlik egy dologban,
annál nagyobb a szeretet…
aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg,
mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.”

Paracelsus

A fenti idézetet azért választottam mottómként, mert hiszem, hogy minden gyümölcs beérik egyszer, csak akad köztük olyan, amelyik egy kicsivel több időt és törődést igényel.

19 éve dolgozom humán területen, ahol a türelem, gondoskodás, empátia nélkülözhetetlen eleme a mindennapok sikerének.

Jelenlegi fejlesztőpedagógusi munkámat 2017 nyarán kezdtem meg. Elsősorban óvodáskorú gyermekek fejlesztését végzem – nevelési tanácsadás keretén belül -, a Karcagi Tagintézményben. Ezt megelőzően 6 évig dolgoztam óvodapedagógusként.

A gyermekekkel eltöltött szakmai évek indították el bennem a vágyat, hogy az eddigi tudásomat magasabb szintre emelve tudjak részese lenni a „nagy szüretnek”, ezért jelentkeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karára, melynek jelenleg is hallgatója vagyok.

Célom, hogy a gyermekek esélyeit a legjobb tudásom szerint növeljem, egy olyan befogadó környezetben, ahol minden feltétel adott a megvalósításhoz.

Murvai Szilvia

tanulásban akadályozottak tanára, szomatopedagógus terapeuta,  speciális pedagógia szakos tanár, NILD fejlesztő

Gyógypedagógiai diplomámat 2000-ben szereztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, tanulásban akadályozottak tanára és szomatopedagógus terapeuta szakokon, nappali tagozaton. 2001-2013-ig a Karcagi Pedagógiai Szakszolgálatnál mozgásfejlesztési és gyógytestnevelési feladatokat láttam el. Ez idő alatt az ELTE pszichológiai és pedagógiai karán elvégeztem a speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus szakot.

2014-től külföldi munkatapasztalatot szereztem először egy fejlesztő iskolában, majd két évig kétnyelvű gyermekekkel foglalkoztam egy óvodában.

2017-ben elvégeztem a NILD Tanulási Terápia 1. blokkját.  2017 szeptemberétől dolgozom a Karcagi Tagintézményben gyógypedagógusként. Korai fejlesztői, nevelési tanácsadói és szakértői bizottsági tevékenységeket látok el.

Patócs Petra

pszichológus

Egyetemi tanulmányaimat 2011-ben kezdtem a „Babes – Bolyai” Tudományegyetemen, majd ezt követően a Debreceni Egyetem Tanácsadás és Iskolapszichológia mesterképzés hallgatója lettem. Az évek során adódó szakmai/önkéntes lehetőségeket kihasználva a gyermekek felé orientálódtam. 2015-ben önkéntesként csatlakoztam a debreceni székhelyű „Lehetsz Király” –A kicsikért, hogy naggyá válhassanak! programhoz, melynek fő célja a gyerekek érzelmi intelligenciájának, szociális készségeinek fejlesztése és nem utolsós sorban, olyan családi programok szervezése, ahol a gyerekek és szüleik együtt, közösen, hasznos, tartalmas kikapcsolódásban vehetnek részt.

2016-ban kezdtem meg munkámat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. A jelenlegi tanévben a következő tevékenységi köröket látom el: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás.

Pergéné Deli Katalin

oligofrénpedagógia – logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár

Alapdiplomámat 1989-ben szereztem meg a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanárként.
2006-ban szakvizsgáztam, szakértői és vezetőtanári, gyakorlatvezetői feladatok ellátásához szükséges képesítést kaptam.
2014 óta dolgozom a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményénél. Munkám során jól hasznosítom az informatikai és utazótanári továbbképzéseken megszerzett ismereteket.
Logopédusként feladatom az ellátási körzetembe tartozó óvodás gyermekek beszédjavítása.

Szele Éva

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája – pszichopedagógia szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus

1992-től foglalkozom fogyatékkal élő gyermekekkel és családjukkal fejlesztés, nevelés, tanácsadás, keretében. Pedagógiai szakszolgálatban szerzett tapasztalatim, a komplex gyógypedagógiai diagnosztika, az iskolaérettségi vizsgálatok végzése, az MSSST szűrővizsgálatok alapján a tanulási zavar veszélyeztetett illetve a viselkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek komplex gyógypedagógiai vizsgálata csoportos és egyéni formában egyaránt a mindennapi tevékenységi körömhöz tartozik. Individuálpszichológiai ismereteim és képesítésem irányelveit hasznosítom a pszichés fejlődési zavarral, a viselkedés és magatartási, valamint a szocializációs nehézséggel küzdő gyermekek ellátása során, speciális képesítéssel és több éves szakmai gyakorlattal rendelkezem az autizmussal élő gyermekek autizmus specifikus fejlesztése és integrációt segítő nevelése terén.

Jelenleg korai fejlesztéssel és a speciális terápiák, alternatív eljárások (etetésterápia) alkalmazásával foglalkozom a legelesettebbek, a legrászorultabbak megsegítése során.

A pályámon vezérlő mottóm az empátia, a tolerancia és az aktív segítségnyújtás a kooperatív együttműködés alapján. Meggyőződésem, hogy szorosan együttműködő, ugyanakkor önállóan is hatékonyan tevékenykedő szakmai teamek összehangolt munkája által érhetők el igazán értékes eredmények.

Kiemelten fontosnak tartom a másságban rejlő pozitívumok, a rejtett értékek feltárását; láthatóvá, érzékelhetővé és társadalmi szinten is megfoghatóvá tenni azokat, elősegítve az elfogadtatást, a társadalmi integrációt a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek számára.

Kacsándi Bernadett

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola gyakorlatvezető, mentortanári szakvizsgás képzésén veszek részt. Évekig integráló gyógypedagógusként dolgoztam közoktatási intézményben, ahol integráltan oktatott SNI tanulókat láttam el. Ebben a tanévben nevelési tanácsadás keretében vezetek fejlesztő foglalkozásokat és szakértői bizottsági tevékenységet végzek.

Takács Mónika

viselkedéselemző, óvodapedagógus

Pályafutásom és szakmai tevékenységem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében, 2017 augusztusában indult útjára. Tanulmányaim során sokféle területen szereztem elméleti és gyakorlati tapasztalatot a gyermek centrikusság jegyében. Jelenleg a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia mesterképzését végzem Tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon.

Feladatköreim: szakértői bizottsági tevékenyég, nevelési tanácsadás keretében terápiás ellátás.

Munkám során nagyfokú empátia, kitartás, precizitás és kreativitás jellemez. Célom, hogy a rendszerszemlélet jegyében szakmai tudásom folyamatos bővítésével a tőlem telhető legjobb módon segítsem a hozzám kerülő gyermekeket és családjaikat.

Vargáné Kerti Anikó

szakvizsgázott pedagógus, óvónő, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár

32 éve dolgozom sajátos nevelési igényű gyermekekkel és családjaikkal. Munkámat a gyermekcentrikusság, pontosság, empátia és a játékosság jellemzi. Végzettségem: óvodapedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő – differenciáló pedagógia szakterületén), vizuális művészeti terapeuta.

Molnárné Kovács Ildikó

szakszolgálati titkár

2004 szeptembere óta dolgozom a Pedagógiai Szakszolgálatnál. Munkakörömhöz tartozik mindenféle adminisztrációs, ügyviteli tevékenység, jegyzőkönyvek gépelése, iktatás, szakértői vélemények összeállítása, telefonos ügyintézés, kapcsolattartás a szülőkkel és az intézményekkel. Munkámat igyekszem úgy végezni, hogy a kollégáim szakmai munkáját maximálisan támogassam és a szülőknek is segítséget nyújtsak a szolgáltatások igénybevétele során.

Orosz Máténé

szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés, tehetséggondozás szakirány, általános iskolai tanító, magyar szakos tanár, gyermektánc-oktató, tréner

1997-ben kezdtem a pályám. Az elmúlt 20 évben általános iskolákban tanítottam, s szereztem tapasztalatot a gyermekekről. Munkám során segítettem a lemaradókat és fejlesztettem különböző területeken a jobb képességűeket (magyar nyelv és irodalom, néptánc).

A szakszolgálathoz 2017. szeptember 1-én kerültem, s szép feladatkört kaptam. A tehetségek szűrését, azonosítását, koordinációs feladatok ellátását.

Munkám fő célja, segíteni minél több tanulónak felfedezni azt a képességet, amivel kiemelkedhet, fejleszteni azt, amiben erőssége mutatkozik, megtalálni számára, azt a tevékenységet, amiben kibontakozhat a tehetsége. E mellett a gyengébb területek fejlesztésében is segítséget nyújtani pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak egyaránt.

Szabó Andrea Judit

Tanulmányaimat 2005-2010 között a Debreceni Egyetem Pszichológia szakán végeztem. A továbbiakban igyekeztem módszertanomat bővíteni, önismeretemet fejleszteni. Jelenleg az ELTE Tanácsadó Szakpszichológus képzésének hallgatója vagyok.

Pályafutásomat 2010-ben kezdtem a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat keretei között, ahol a nevelési tanácsadáson túl, munkaköröm kiterjedt óvodapszichológusi és iskolapszichológusi feladatok ellátására is. Az intézmények átalakulása után a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai  Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének dolgozójaként, a szakértői bizottságban látok el feladatokat, és a nevelési tanácsadás keretei között végzem gyermekek terápiás ellátását. Munkám során fontosnak tartom az integratív szemlélet megvalósítását. A gyerekekkel folytatott terápiás foglalkozások mellett, a szülőkkel történő konzultációs alkalmakra is nagy hangsúlyt fektetek.  Igyekszem változatos módszereket alkalmazni, a gyerekek igényeihez alkalmazkodva.

Tóthné Csíki Andrea

Szakszolgálati titkár

Adminisztratív és ügyviteli tevékenységeimmel támogatom a szakalkalmazotti közösség munkáját. Segítem a gyermekek ellátásával kapcsolatos ügyintézést, a szakszolgálati folyamatok gördülékeny működését.
Igyekszem munkámat úgy végezni, hogy eredményesen hozzájáruljak a kliensek ellátásához, megsegítéséhez.