Munkatársaink

Zsoldos Erzsébet

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, okleveles gyógypedagógus, tagintézmény-igazgató

Szakmai életutamat meghatározza a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán elsajátított magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai tudás, speciális gyógypedagógiai szemlélet. Oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanárként végezve korán kialakult bennem a logopédia iránti elkötelezettség, érdeklődés, mely a mai napig megmaradt. A főiskola elvégzése után akkreditált továbbképzéseken gyarapítottam szakmai ismereteimet, speciális vizsgáló és terápiás eljárásokat sajátítottam el, majd elvégeztem a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot. 2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen gyógypedagógia mesterképzési szakon mesterfokozatot és okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai terápia szakirányon szakképzettséget szereztem. Több mint húsz éves szakmai életutam a logopédia köré fonódott. A logopédiai ellátás széles skáláját végeztem oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekben a korai életkorban történő kezelésektől az időskorig bezárólag. Pályafutásom elején Szegeden és környékén, majd 1996-tól Kisújszálláson dolgoztam. 2005-2011-ig Kisújszálláson pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezetője voltam. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 2013 óta dolgozom, 2014-től tagintézmény-igazgatói feladatokat látok el. Célom, hogy a magas szakmai képzettségű szakalkalmazotti közösség tevékenységeit, a komplex, korszerű ellátás lehetőségeit, előnyeit széles körű tájékoztatással megismertessem a szülőkkel, a pedagógusokkal, a társintézmények szakembereivel. Arra törekszem, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a kliensek, a szülők, a pedagógusok, társintézmények és a fenntartó elvárásainak megfelelően magas szakmai színvonalú, partnerközpontú szolgáltatást nyújtson.

Kunné Monoki Andrea

oligofrénpedagógia – szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, tagintézmény-igazgató helyettes

Több évtizedes gyógypedagógusi pályámat sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek között töltöttem. Munkámat nagy szakmai felkészültséggel, céltudatosan, hatékonyan végzem. Jellemző rám a folyamatos megújulás képessége, a pozitív szemlélet, a segítő attitűd. Nagy sikerrel használom a saját készítésű táblás játékokat és terápiás eszközöket foglalkozásaimon.

Végzettségeim: oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, oktatási informatikus, pedagógus szakvizsga.

Az elméleti képzések mellett folyamatosan törekedtem a gyakorlati ismereteim tárházának bővítésére, melyek közül jelenlegi munkám során leginkább a Meixner-féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszert tudom hasznosítani.

Feladatköröm: tagintézmény-igazgató helyettesi feladatok, szakértői tevékenység, nevelési tanácsadás keretében végzett terápia.

Illyésné Nagy Olga

szakvizsgázott pedagógus, gyógytestnevelő

Gyógytestnevelőként 2010-ben kezdtem dolgozni a kisújszállási pedagógiai szakszolgálatban, 2013 októberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi tagintézményénél folytattam munkámat. Előtte több általános iskolában, álltam  testnevelőként alkalmazásban, évekig osztályfőnöki feladatot is elláttam.
Végzettségeim:

  • Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger, testnevelő szak
  • Budapest TF, Gyógytestnevelő szak
  • Szarvas Szent István Egyetem, Pedagógus szakvizsga (Mentálhigiéné az iskolában, óvodában szakirány)

Marsi Noémi

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus

 „Minél több tudás rejlik egy dologban,
annál nagyobb a szeretet…
aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg,
mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.”

Paracelsus

A fenti idézetet azért választottam mottómként, mert hiszem, hogy minden gyümölcs beérik egyszer, csak akad köztük olyan, amelyik egy kicsivel több időt és törődést igényel.

19 éve dolgozom humán területen, ahol a türelem, gondoskodás, empátia nélkülözhetetlen eleme a mindennapok sikerének.

Jelenlegi fejlesztőpedagógusi munkámat 2017 nyarán kezdtem meg. Elsősorban óvodáskorú gyermekek fejlesztését végzem – nevelési tanácsadás keretén belül -, a Karcagi Tagintézményben. Ezt megelőzően 6 évig dolgoztam óvodapedagógusként.

A gyermekekkel eltöltött szakmai évek indították el bennem a vágyat, hogy az eddigi tudásomat magasabb szintre emelve tudjak részese lenni a „nagy szüretnek”, ezért jelentkeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karára, melynek jelenleg is hallgatója vagyok.

Célom, hogy a gyermekek esélyeit a legjobb tudásom szerint növeljem, egy olyan befogadó környezetben, ahol minden feltétel adott a megvalósításhoz.

Pergéné Deli Katalin

oligofrénpedagógia – logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár

Alapdiplomámat 1989-ben szereztem meg a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanárként.
2006-ban szakvizsgáztam, szakértői és vezetőtanári, gyakorlatvezetői feladatok ellátásához szükséges képesítést kaptam.
2014 óta dolgozom a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményénél. Munkám során jól hasznosítom az informatikai és utazótanári továbbképzéseken megszerzett ismereteket.
Logopédusként feladatom az ellátási körzetembe tartozó óvodás gyermekek beszédjavítása.

Kacsándi Bernadett

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola gyakorlatvezető, mentortanári szakvizsgás képzésén veszek részt. Évekig integráló gyógypedagógusként dolgoztam közoktatási intézményben, ahol integráltan oktatott SNI tanulókat láttam el. Ebben a tanévben nevelési tanácsadás keretében vezetek fejlesztő foglalkozásokat és szakértői bizottsági tevékenységet végzek.

Takács Mónika

viselkedéselemző, óvodapedagógus

Pályafutásom és szakmai tevékenységem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében, 2017 augusztusában indult útjára. Tanulmányaim során sokféle területen szereztem elméleti és gyakorlati tapasztalatot a gyermek centrikusság jegyében. Jelenleg a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia mesterképzését végzem Tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon.

Feladatköreim: szakértői bizottsági tevékenyég, nevelési tanácsadás keretében terápiás ellátás.

Munkám során nagyfokú empátia, kitartás, precizitás és kreativitás jellemez. Célom, hogy a rendszerszemlélet jegyében szakmai tudásom folyamatos bővítésével a tőlem telhető legjobb módon segítsem a hozzám kerülő gyermekeket és családjaikat.

Vargáné Kerti Anikó

szakvizsgázott pedagógus, óvónő, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár

32 éve dolgozom sajátos nevelési igényű gyermekekkel és családjaikkal. Munkámat a gyermekcentrikusság, pontosság, empátia és a játékosság jellemzi. Végzettségem: óvodapedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő – differenciáló pedagógia szakterületén), vizuális művészeti terapeuta.

Szabó Andrea Judit

Tanulmányaimat 2005-2010 között a Debreceni Egyetem Pszichológia szakán végeztem. A továbbiakban igyekeztem módszertanomat bővíteni, önismeretemet fejleszteni. Jelenleg az ELTE Tanácsadó Szakpszichológus képzésének hallgatója vagyok.

Pályafutásomat 2010-ben kezdtem a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat keretei között, ahol a nevelési tanácsadáson túl, munkaköröm kiterjedt óvodapszichológusi és iskolapszichológusi feladatok ellátására is. Az intézmények átalakulása után a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai  Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének dolgozójaként, a szakértői bizottságban látok el feladatokat, és a nevelési tanácsadás keretei között végzem gyermekek terápiás ellátását. Munkám során fontosnak tartom az integratív szemlélet megvalósítását. A gyerekekkel folytatott terápiás foglalkozások mellett, a szülőkkel történő konzultációs alkalmakra is nagy hangsúlyt fektetek.  Igyekszem változatos módszereket alkalmazni, a gyerekek igényeihez alkalmazkodva.

Tóthné Csíki Andrea

Szakszolgálati titkár

Adminisztratív és ügyviteli tevékenységeimmel támogatom a szakalkalmazotti közösség munkáját. Segítem a gyermekek ellátásával kapcsolatos ügyintézést, a szakszolgálati folyamatok gördülékeny működését.
Igyekszem munkámat úgy végezni, hogy eredményesen hozzájáruljak a kliensek ellátásához, megsegítéséhez.

Rab Viktor Szabolcsné

gyógypedagógiai asszisztens

Régóta érzek motivációt arra, hogy sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozzam, így 2016-ban gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget szereztem, mellyel először a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthonában kezdtem el dolgozni. Az Otthonban élő gyerekekkel való foglalkozás szeretete indított arra, hogy bővítsem, és mélyítsem a velük kapcsolatos tudásomat, hogy még hatékonyabban fejleszthessem őket. Ezért kezdtem meg tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 2018 októbere óta dolgozom gyógypedagógiai asszisztensként korai fejlesztés és nevelési tanácsadás szakterületeken.