Munkatársaink

b7a6bf6ed0ad1e1624cff86499483abfImréné Cselóczki Andrea

szakvizsgázott pedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, megbízott tagintézmény-igazgató

Már 6 éves koromban óvónéni akartam lenni, de a problémás gyermekek irányában érzett segítőkészségem a gyógypedagógia felé irányított. 2001 óta dolgozom gyógypedagógusként. 2003-ban szociális szakigazgatásszervező lettem, majd 2012-ben pedagógus szakvizsgát szereztem szocioterapeuta szakirányon. Eddigi pályafutásom során elsősorban diagnosztaként dolgoztam, de az integráció segítése és a felnőttképzés terén is sokat tevékenykedtem. Jelenleg megbízott tagintézmény-igazgatóként a kunszentmártoni tagintézmény vezetésével próbálkozom.

“Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.” (Mahatma Gandhi)

Fazekas -Dávid Dóra  

pszichológus, tagintézmény-igazgató szakmai helyettese

Az általános iskolát Kunszentmártonban, a középiskolát Szolnokon a Varga Katalin Gimnáziumban végeztem. Diplomámat pszichológus mesterszakon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2012-ben szereztem meg, tanácsadás-, és iskolapszichológia szakirányon. Pályámat iskolapszichológusként kezdtem 2012-ben a Kunszentmártoni Általános Iskolában. 2013-ban munkámat Pedagógiai Szakszolgálatunknál folytattam, ahol a hozzám forduló gyermekeknek és fiataloknak nyújtok pszichés gondozást, szüleiknek pedig nevelési tanácsadást. A két folyamatot a legtöbb esetben elválaszthatatlannak tartom a sikeres munka érdekében. Emellett részt veszek a Szakértői Bizottság diagnosztikai tevékenységében is (iskolaérettségi és pedagógiai vizsgálatok).

Munkatapasztalatot szereztem időközben a kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központban, valamint a Hajnóczy József Gimnáziumban a pszichológia szakmai tárgyak oktatójaként is. Szívesen szervezek csoportos foglalkozásokat, így például több alkalommal vettem részt a kunszentmártoni családsegítő központ által szervezett nyári napköziben is egy-egy tematikus nap erejéig.

Ghyczy Tamás

gyógypedagógus-logopédus

1980-ban kaptam meg a gyógypedagógusi diplomámat, amit a Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-logopédia szakon szereztem. Levelező tagozaton végeztem, ezért már a tanulmányi időm alatt is gyógypedagógiai intézményekben dolgoztam. 1975-től Homokon a Kisegítő- Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthonban kezdtem a pályámat mint képesítés nélküli nevelőtanár. 1978-tól Szegeden dolgoztam mint logopédus tanárjelölt (ekkor még főiskolás voltam). Mentorom az akkor elismert szaktekintélynek számító Vekerdy Zsuzsanna volt. Következő tanévtől elfogadtam egy makói állást, és Makón lettem városi logopédus. Később pályaelhagyó lettem, majd 2009 szeptember 1-től a Pedagógiai Szakszolgálatban, később a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményében lettem logopédus. Ebben a minőségemben a környező településeken végzek terápiás tevékenységet az arra rászoruló kisgyermekek részére.

Halasiné Hatvani Rózsa

tanító, testnevelő, szakvizsgázott gyógytestnevelő, alapozó terapeuta

Gyógytestnevelő és mozgásfejlesztő pedagógusként (alapozó terapeutaként) a kezdődő mozgásszervi elváltozásokat javítom és az idegrendszer éretlenségéből és lassúbb fejlődéséből fakadó elváltozásokat enyhítem sajátos nevelési igényű (tanulásban valamint értelmileg akadályozott) óvodás és iskolás gyermekeknél. Meggyőződésem, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével kora gyermekkorban lehet a leghatékonyabban megelőzni ill. fejleszteni az idegrendszer éretlenségéből is adódó elváltozásokat a mozgás, a tanulás és a viselkedés területén. Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő nevelésével, oktatásával is foglalkozom. Személyes érintettség miatt, édesanyaként évekig tanulmányoztam és alkalmaztam a különböző képességfejlesztő és mozgásfejlesztő módszereket. Gyakorlatban megszerzett fejlesztési tapasztalataim végül pedagógus diplomával és újabb képzésekkel váltak teljesebbé. Folyamatosan képzem magam, hogy a hozzám fordulóknak szakszerű segítséget tudjak nyújtani. Az intelligencia fejlesztésére is törekszem kreatív foglalkozásokkal pl. kézművesség, báb- és drámajátékok, kooperatív tanulási technikák, állatasszisztált terápiák, melyek a siker örömét, az alkotást, érdeklődést, és az érzelmeket is kiváltják a gyermekekből. Az alkotások egy részét fotókon is megörökítem. Munkámban a családközpontúság és a komplexitás elvét követem más területeken dolgozó szakemberekkel együttműködve. Fontosnak tartom, hogy az egészséges életmód, a mozgás, a sport, a helyes testtartás igénye kialakuljon növendékeimben és munkámmal ezt igyekszem segíteni.

Kovács Imréné

tanító, szakvizsgázott gyógypedagógus

1984-ben kaptam meg tanítói diplomámat. Érettségi után könyvtárosként dolgoztam,majd 10 éven át tanítottam a tiszatenyői általános iskolában. 1994-től a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium,  Humán Szakközépiskola és Kollégium  könyvtáros-tanítói munkakörét töltöttem be. 1998-tól 2015-ig A Pedagógiai Szakszolgálat vezetője voltam. Közben tanítottam a középiskola szakképző osztályaiban. 2000-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán,   pszicho- pedagógia szakos diplomát szereztem.
2007 januárban pedagógus szakvizsga keretében a szakértői feladatokra felkészítő, vezetőtanári modulon sikeres vizsgát tettem, ugyanezen a főiskolán.
2015. augusztus 16-tól   a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményében   gyógypedagógusként dolgozom, ahol jelenleg korai fejlesztést, szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást végzek.

Makóné Szabadkai Erzsébet

oligofrénpedagógia, pszichopedagógia, autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos szakvizsgázott gyógypedagógus

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai felvételi után a pályámat a homoki Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthonban kezdtem meg 1986-ban, ahol először a tanulásban akadályozott gyermekek képesítés nélküli nevelőtanáraként, majd 1993-tól osztályfőnökként láttam el munkámat. 1991-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos diplomát szereztem. 2007 januárban pedagógus szakvizsga (szakértői feladatokra felkészítő, vezetőtanár) végzettséget szereztem ugyanezen a főiskolán. 2012-ben az ELTE BGGYFK Doktori Továbbképzési Osztály szervezésében autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányon újabb diplomát szereztem. 2012 augusztus 21. – 2013. június 30. között az intézmény Pedagógiai Szakszolgálatánál dolgoztam gyógypedagógusként, ahol diagnosztikai feladatokat, nevelési tanácsadást láttam el. Ezt követően két tanéven át az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolájában autizmussal élő gyermekeket tanítottam Homokon.

  1. augusztus 1-től a JNSZM-i Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményében dolgozom gyógypedagógusként, ahol jelenleg a főbb feladataim:
  • szakértői bizottsági tevékenység: diagnosztikai vizsgálatok, szakvélemények készítése,
  • óvodáskorú gyermekek szűrése, részképesség vizsgálata, preventív fejlesztése,
  • iskoláskorú gyermekek preventív fejlesztése,
  • nevelési tanácsadás sajátos nevelési igényű (autizmussal élő) gyermeket nevelő szülőknek, családoknak.

Elvégzett tanfolyamok, továbbképzések: Dyslexia prevenciós olvasás-írástanítás (Meixner-módszer) tanfolyam, „Lépésről-lépésre” program, Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai tanfolyam, ECDL Start (4 modul), Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására tanfolyam.

Szaszkóné Gala Katalin

tanító, gyógypedagógus-logopédus

A tanítói diplomámat 1986-ban a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán kaptam. 1986-2004 között a kunszentmártoni Deák Ferenc Utcai Általános Iskolában tanítottam. 2004-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán nyelv-és beszédfejlesztő szakirányú szakképzettséget szereztem. Ebben a munkakörben dogoztam 2004 és 2014 között a homoki többcélú intézményben. 2015-ben elvégeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon a gyógypedagógus, logopédia szakirányt. Az átszervezés után, 2014-től a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményében dolgozom logopédusként.

Kovács Dóra

Viselkedésünk mozgatórugóinak kutatása, a „miért”-ekre való szüntelen válaszkeresés, és az ember láthatatlan és megfoghatatlan „részének” működése iránti szenvedélyes kíváncsiság terelt a pszichológia tudománya felé. A Szegedi Tudományegyetemen töltött éveim alatt érdeklődésem már a „normalitás és patológia” kérdései köré összpontosult, ezért Oklevelemet személyiség- és klinikai pszichológia szakirányon szereztem meg. Pályakezdő pszichológusként az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezdtem dolgozni, hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkező, elismert hazai szaktekintélyek mellett. A segítségükkel és támogató szakmai irányításukkal – elsősorban a gyermek pszichodiagnosztika területén – szerzett ismereteim később hazatérve, a nagyobb önállóságot követelő nevelési tanácsadós pszichológusi munkám alapját képezték. Emellett még évekig tagja voltam a Rorschach-próba újrastandardizálásán munkálkodó hazai kutatócsoportnak. A gyermekekkel és szüleikkel való rendszeres találkozások tanítottak meg azonban arra, hogy a diagnosztika fontos kiindulópont, de azon túl kezdődik az a közös munka, amitől a pszichológus hivatása igazán kiteljesedhet, gyönyörűvé válhat. Munkám során szívesen használom a gyermekek fantázia- és képi világ iránti vonzódását, ezért a mesék és a vizuális kifejezés különböző formái legtöbbször – de mindenkor a gyermek igényeihez igazítva – végigkísérik az egész gondozási folyamatot.

Herbályné Prunyek Éva

szakszolgálati titkár

1977-ben érettségiztem a Martfűi Cipőipari Szakközépiskolában. Érettségi után a cipőgyárban helyezkedtem el modellkalkulátorként. 1980-ban cipőipari technikusi minősítő vizsgát tettem. 1999-ben OKJ-és képzés keretében vámkezelő, vámügyintézőként végeztem. 20 év cipőgyári munka után egy számomra teljesen új, érdekes területre tévedtem. 2000-2002-ig megbízási szerződéssel a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégiumhoz tartozó Pedagógiai Szakszolgálatánál adminisztrációs feladatokat láttam el. 2002-2003-ig technikusként dolgoztam a Legero Hungária Cipőgyártő KFT-nél. 2003-tól ismét a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Szakszolgálatnál közalkalmazottként ügyintézői feladatokat végeztem. Fenntartói váltás következtében 2004-től a Révay György Óvoda, Általános Iskola Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat, majd 2013-tól a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének közalkalmazottjaként látom el az ügyintézői feladatokat.