Munkatársaink

Bencsik Mária Bernadett

szakvizsgázott pedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, logopédia szakos gyógypedagógiai terapeuta, okleveles pszichológus, tagintézmény-igazgató

1996-tól logopédia szakos gyógypedagógusként dolgoztam 17 éven át a város összevont közoktatási intézményében, óvodában és általános iskolában egyaránt. 2013. szeptemberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének munkatársa vagyok. Attól az évtől okleveles pszichológusként is tevékenykedem.  Főbb tevékenységeim a tanulási nehézségek és artikulációs problémák szűrése és korrekciója óvodában és iskolában, az iskolára való felkészítés, részképességek zavarainak felismerése, megelőzése és terápiája, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek támogatása, valamint a nevelési tanácsadás. Jelenleg főként pszichológusként dolgozom a megyei Pedagógiai Szakszolgálat helyi tagintézményénél szakértői bizottsági tevékenységben. Kollégáimmal együtt elkötelezett vagyok a prevenciós és támogató tevékenységek megszervezésében, végrehajtásában, a hozzánk forduló gyermekek tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérésében, az egyéni szükségleteknek és igényeknek megfelelő bánásmód kialakításában.

Fekécsné Beregszászi Erzsébet

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára, általános iskolai ének-zene – magyar szakos tanár, tagintézmény-igazgató szakmai helyettese

Az első diplomámat 1991-ben szereztem Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar – ének-zene szakán.  Ezt követően évekig dolgoztam általános iskolákban tanárként. 2004 szeptemberében kezdtem meg gyógypedagógiai tanulmányaimat szintén Szegeden, majd 2007-ben végeztem, mint “Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár”. Ekkortól 9 tanéven át egy általános iskolában végeztem a fejlesztő munkát, tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő tanulókkal foglalkoztam. Közben egy egyetemi végzettséggel (Inkluzív nevelés okleveles tanára) és egy Pedagógus Szakvizsgával bővítettem végzettségeim körét. 2015. augusztus 1-től dolgozom a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményében, ahol a szakértői bizottsági tevékenység és a korai fejlesztés területén tevékenykedem.

Csete Olga

konduktor, tanító

A Pető András Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetében  diplomáztam 1990-ben. 26 éve foglalkozom sérült gyermekek mozgásfejlesztésével. Diplomám megszerzése után a Pető Intézetben dolgoztam, majd 10 évnyi külföldi munka után Mezőtúron helyezkedtem el. 2013. szeptembere óta végzem a korai fejlesztést a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményében. Szerencsés ember vagyok, mert azzal foglalkozhatom, amit szeretek és amihez értek.

Sipos Mária Dóra

gyógypedagógus logopédia szakirányon

2015 augusztusa óta dolgozom a megyei intézmény Mezőtúri Tagintézményénél. Munkám nagyobb részében logopédiai terápiás tevékenységet végzek, kisebb részében szakértői bizottsági tevékenységet. Nagyon fontosnak tartom a logopédiai diagnosztikát, hiszen ez a kiindulópontja a gyermekek megsegítését szolgáló összes további műveletnek. Közel állnak hozzám a különböző logopédiai terápiás foglalkozások: a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia prevenciója és reedukációja, valamint a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápia.

Székely Orsolya

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon

“Három olyan dolog van, amelyet mindig eltanulhat a felnőtt a gyerektől: hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni, és hogy kell kíméletlenül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.” (Paulo Coelho)

2013 novembere óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél tanulásban- és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként. Elsősorban diagnosztikával foglalkoztam, de mára már nagymértékben veszek részt a korai fejlesztésben, gondozásban is. Célom, hogy a foglalkozásokon mosolyt csaljak a gyermekek arcára, kitartásra és akarásra buzdítsam őket. Mindemellett a családok és gyermekek egyéni, személyre szabott megsegítése is fontos szerepet tölt be a munkámban. A folyamatos megújulás elengedhetetlen a gyógypedagógiában, ezért kiemelt szerepet kap az életemben a továbbtanulás és képződés.

Józsáné Gombos Katalin

logopédus tanár – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta, szakvizsgázott gyógypedagógus

2009-től folyamatos munkatapasztalatot szereztem értelmileg akadályozott gyermekek beszédfejlesztése, beszédfogyatékos, hallássérült, valamint vak- és gyengénlátó gyermekek logopédiai fejlesztése terén. Betekintést nyertem az évek során a nevelési tanácsadás területébe, gyógypedagógiai vizsgálatok szervezésébe és lebonyolításába. 2015. augusztusa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél a logopédiai ellátás területén. Célom egy szakmailag felkészült team tagjaként dolgozni, s a hozzám fordulók problémáinak megoldását hatékonyan segíteni. Fontosnak tartom, hogy jelenlegi szaktudásomat bővítsem. Közel áll hozzám a tehetséggondozás területe, amellyel hatékonyan hozzájárulhatok a gyermekek személyiségfejlődésének alakulásához.

Matló Anna Fruzsina

pedagógiai asszisztens

Az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem környezettanon és pedagógia szakon diplomámat, alkalmazott környezetkutató, valamint pedagógiai asszisztens szakirányon. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tanulok gyógypedagógia szakon, logopédia- és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Fontosnak tartom, hogy egy gyógypedagógus legyen empatikus, figyelmes, játékos és kreatív. Remélem, munkám során mindezt meg tudom adni a gyerekeknek, és olyan kiváló szakember válik belőlem is, mint jelenlegi kollégáim.

Szondáné Nagy Katalin

szakszolgálati titkár

Mezőtúron élek két gyermeket nevelünk a férjemmel. 2013 októbere óta dolgozom a Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél. Korábban szintén ügyviteli munkakörben tevékenykedtem a Mezőtúri Református Kollégiumban. Látva kollégáim munkáját, érdeklődésemet felkeltette a különleges bánásmódot igénylő gyermekek és családjaik megsegítése, ezért mentálhigiénés szakirányon szeretném megkezdeni tanulmányaimat a későbbiekben. Nagy örömmel tölt el, hogy a klienseink számára szervezett szabadidős programok háttérmunkálataiban aktívan részt tudok venni, ezzel támogatva a mindennapjaikat. Munkámat igyekszem a legjobb tudásom szerint végezni.

Szőke Lilla

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon

Friss diplomásként 2017 augusztusában kezdtem munkámat a Mezőtúri Tagintézményben. Egyetemi tanulmányaim során hosszú gyakorlatomat is ennek az intézménynek a falai között teljesítettem, ahol a korai fejlesztés rejtelmeibe, szépségeibe kaphattam betekintést. Az itt töltött gyakorlati időmet segítőkész, pozitív kisugárzású szakemberek segítették, s az én szívembe is belopta magát a gyógypedagógia ezen ága. Nem volt kérdés, hogy a korai fejlesztésben szeretnék dolgozni, ahol a gyermek és a szülő kapcsolata és a kisgyermek fejlődése az elsődleges.
Pályakezdőként bízom abban, hogy a tanulmányaim alatt szerzett tudásomat és tapasztalataimat munkám során alkalmazni tudom, és hozzájárulhatok a gyermekek pozitív irányú fejlődéséhez.

Bagdán Kata

Gyógypedagógus – logopédus tanár, óvónő, gyermek gyógytestnevelő

2000 óta foglalkozom gyermekekkel, akkor még óvónőként, majd logopédusként dolgoztam a városi óvodákban, iskolákban.  2012-től öt évet Budapesten, egy általános iskolában, logopédiai osztályban töltöttem, majd 2017-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének lettem munkatársa. Munkám során korai fejlesztést, logopédiai terápiát, szakértői bizottsági tevékenységet végzek. Fontosnak tartom a szakemberek együttműködését az eredményes munka eléréséhez, valamint a szülők elfogadó és együttműködő attitűdjét.

„ Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz. ” (Tendzin Gjaco)

„ A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal – az életeddel mutatsz példát. ” (Nyírő András)

Tóth Rita

viselkedéselemző

A Szegedi Tudományegyetem végzős hallgatója vagyok. 2016. január 1. óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményénél óraadóként. Nagyon fontos számomra a kollégákkal való aktív szakmai kapcsolattartás és a kliensek egyéni igényeinek figyelembe vétele. Terveim között szerepel a tanácsadói tevékenység területén végzett munka elmélyítése.

Nagy Anikó

gyógytornász, gyógypedagógus hallgató

2000-ben államvizsgáztam Budapesten a SOTE Egészségügyi Főiskolai karon gyógytornász – fizioterapeuta szakon. 2015-ben kezdtem el Szegeden a gyógypedagógiai képzést tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája és logopédia szakirányon. 18 éves szakmai gyakorlatom van a mozgásfejlesztés területén: csecsemők gyerekek és felnőttek körében. Specialitásaim: manuálterápia, scoliosis kezelés, Schroth terápia, McKenzie terápia, Bobath kezelés, korai fejlesztés. Jelenleg a korai fejlesztésben és a prevenciós mozgásfejlesztésben tevékenykedem.

Fazekas Marianna

technikai munkatárs

 

Gonda Beáta

közfoglalkoztatott ügyviteli asszisztens