Szolnok

új honlapképTagintézmény-igazgató: Gleviczky Marianna

 

Szolnok 5000 Szolnok, Városmajor út 65/a.
Telefon: 56/421-113, 56/420-828
E-mail: szolnok@jnszmpsz.hu
szolnok

Bemutatkozás, történetünk:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye – jogelődei révén – már 1974 óta speciális, szakszolgálati feladatokra szerveződve szorosan beletartozik Szolnok város köznevelési rendszerébe. Több szervezeti változás, átalakulás után 2001-től működik Pedagógiai Szakszolgálat formájában, mely 2006-tól a kistérségi feladatellátással, a 2009/10-es tanévtől az iskolapszichológiai feladatellátással, a 2010/2011-es tanévtől a 2012/2013-as tanév végéig az érzékszervi- és beszédfogyatékos gyermekek/tanulók utazó tanári ellátásával bővült, míg 2013 szeptemberétől kialakult jelenlegi működése.

A Szolnoki Tagintézmény a Szolnoki Járás köznevelési rendszerében speciális feladatokat ellátó, az innovációt és kreativitást támogató tagintézmény.
Célja – a Fenntartó támogatásával- az egyediségéből adódó szakfeladatok magas színvonalú ellátása.
Küldetésünk, hogy a hozzánk forduló, problémákkal küzdő, segítséget, támogatást igénylő gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak partnerei legyünk és szakirányú ismereteink révén hozzásegítsük őket problémáik egyedi, sajátos megoldásához.

Nyitva tartás:

hétköznap 8-16 óráig szakmai nyitvatartás,
16-19 óráig üzenetet vesz át a portás.

Ellátott települések:

Szolnok, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű,  Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Szajol, Vezseny

Részfoglalkoztatásban dolgozó gyógytestnevelők:

Batáné Tóth Enikő, Bedéné Czuder Szilvia, Bíró Ágnes, Bíró Veronika, Erdélyi Gyuláné, Fülöpné Krisztián Szilvia, Gálné Fancsali Ildikó, Gönczölné Molnár Judit, Grenczer Georgina, Grósz Pálné, Jegesi László, Mondiné Bódi Melinda, Ratkai Kitti

 

jovőképA Szolnoki Tagintézmény a 2016-2018-as időszakban kreativitást és innovációt támogató terápiás dominanciájú jövőképet határoz meg.

A szakemberek kijárásának (külső helyszínre) – személyenként három helyszínnél ne legyen több -, valamint leterheltségének csökkentésére ahol lehet, a szülők még aktívabb bevonása (home-training gyakorlatának terjesztése) valósuljon meg. Mint innováció, a team-diagnosztika bevezetése logopédiai ellátásban, nevelési tanácsadásban. A team- terápia alkalmazása korai fejlesztés, nevelési tanácsadás és logopédiai ellátásban. Egyre sürgetőbb igényként megjelenő eszközpark bővítése, az elhasználódott eszközök lecserélése fontos célkitűzésünk. Szeretnénk a járási településeken logopédiai ellátásra, korai fejlesztésre és nevelési tanácsadásra intézményi ellátástól független, megfelelő felszereltségű helyiségek kialakítását. Jó lenne az üres álláshelyek feltöltése szakképzett munkaerővel, valamint az új dolgozók beilleszkedésének támogatását folyamatában megoldani.

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység keretében a tanulási nehézségek diagnosztizálásában logopédiai szemlélet érvényesítését vezetjük be, aminek része az is, hogy a 3-6 év közötti korosztály vizsgálatára tagintézményi szinten több vizsgálati módszer megismertetése történjen meg. Nevelési tanácsadásban a járásban heti egy alkalommal elérhetővé tesszük a pszichés gondozást (óraszám egyéni szempontok szerinti kialakításával), továbbá a pszichés gondozásban újra teret kap a kollégák módszerspecifikus ismerete/tudása (pl. bábterápia, pszichodráma, autogén tréning…stb). Logopédiai ellátás területén  a Szolnok városi iskolai decentrumok megszűntetésével egyidejűleg a Tagintézmény ügyvitelei telephelyén történik az iskoláskorúak ellátásának biztosítása. Amennyiben sikerül teljesen feltöltenünk a hiányzó logopédiai óraszámokat, úgy a járási településeken emeljük az óraszámot, hogy újra tudjuk biztosítani az iskoláskorúak ellátását. A korai fejlesztés/fejlesztő nevelés ellátásában törekszünk a szorosabb szakmai együttgondolkodás kialakítására a megyei szakértői bizottsággal (óraszámok, szakember végzettség…), egészségügyi szolgáltatókkal. Az iskolapszichológiai ellátásban csak iskolapszichológiai koordinációt biztosítunk. A gyógytestnevelési feladat ellátására főállású gyógytestnevelők alkalmazása lehetővé teszi a feladat biztonságos, szakszerű ellátását. Az elkövetkező időszakban a protokoll szerinti tagintézményi tehetségkoordinátor biztosításával tervezzük a kiemelten tehetséges gyermekek gondozás feladatellátásának megkezdését.