Munkatársaink

Gleviczky Marianna

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár, tagintézmény-igazgató

1988 óta dolgozom logopédusként, 2001 óta vezetőként. A pedagógiai szakszolgálat, különösen a logopédiai tevékenység valamennyi színterén szereztem tapasztalatot. Szívesen foglalkozom dadogó gyermekek terápiájával, valamint a többnyelvű családi környezetben nevelkedő gyermekek nyelvi fejlesztésével.
Mivel alapvetően terápiás szemléletű vagyok, így szakmai hitvallásom alapja, hogy nem támogatom a gyermekek öncélú vizsgálatát, stigmatizálását. Hiszem, hogy a gyermekek diagnosztizálása azon cél érdekében kell, hogy megvalósuljon, hogy a gyermek olyan előnyökhöz jusson, ami a mind teljesebb felnőtt életre való felkészülésben hátrányainak leküzdését, esélyeinek növelését szolgálja. Továbbá vallom, hogy a szülői felelősség a gyermek nevelésében nem átvállalható, ezért  hivatásom gyakorlása, a szakszolgálati munka – mint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját támogató tevékenység –   során minden esetben aktív partnerként kell a gyermeket körülvevő környezet felnőtt tagjait bevonni.
Elköteleződtem – a mennyiségi munka helyett – a magas szakmai színvonalú minőségi munka mellett.
Egyszerűen szólva így szoktam fogalmazni: Csak annyit nyújtsunk a hozzánk forduló gyermekeknek és szüleiknek, amit fordított esetben mi is elvárnánk!

Mint vezető, és mint logopédus sem felejtem Carl William Buehner gondolatait a gyermekekről:

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Dr. Pásztor Tiborné Parádi Emőke

szakvizsgázott pedagógus, okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, tagintézmény-igazgató helyettes

Gyógypedagógiai tanár diplomámat 1994-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem. Pályakezdőként a klinikumban dolgoztam, ahol munkatapasztalatot elsősorban a kisgyermekek beszédfejlesztése, valamint a klinikai beszédzavarok kezelésének területén, felnőttek terápiájában szereztem. Közel 20 évig sajátos nevelési igényű kisgyermekek korai fejlesztését végeztem. 2001-ben a szolnoki Városi Nevelési Tanácsadóba kerültem, ahol elsősorban az óvodás és iskoláskorú gyermekek/tanulók logopédiai ellátásában szereztem gyakorlatot. Diagnosztikai ismeretek megszerzése után 2009-től szakértői bizottsági feladatokat is elláttam. 2012-ben gyógypedagógiai terápia szakirányon okleveles gyógypedagógus diplomát, majd szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető, mentortanár) szakképzettséget szereztem. 2016. áprilistól a Szolnoki Tagintézményben tagintézmény-igazgató helyettesi feladatokat látok el.

Bogdán Evelin

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus logopédia szakirányon, tagintézményigazgató-helyettes, telephelyvezető

Egy tanítványomnak köszönhetem, hogy ma logopédusként dolgozom, ő “terelt” írás- és olvasásproblémáival e pályamódosítás felé bölcsész szárnypróbálgatásaimtól. Mára a logopédia szakos tanár szakmai tevékenységének sok mozzanatát kipróbálhattam, megismerhettem. A tanulási zavarok terápiája mellett szívesen foglalkozom a megkésett beszédfejlődésű és fejlődési diszfáziás gyermekekkel, a beszédindítással.

2013-tól a korai fejlesztés feladatellátásának elkötelezett, aktív tagja vagyok, a Szolnoki Tagintézmény munkacsoportját és a megyei szakszolgálati intézmény munkaközösségét két tanéven keresztül vezettem. 2015-től az Újszászi Telephely vezetői feladatait látom el. 2018 januárjától  ismételten kiegészült a munkám a Szolnoki Tagintézmény korai fejlesztés feladatellátásának koordinálásával.

Fontosnak tartom az egymás munkáját kölcsönösen támogató, jó viszony kialakítását a saját és rokon szakterületek szakembereivel. Ancsel Éva a segítő szakmák létjogosultságát alátámasztó gondolatait választottam mottómul:

„Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod:
ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik.”

Antal Anita

Gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, szomatopedagógus

Frissen végzett gyógypedagógusként (2017.) a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés területén dolgozom.

Nagyon szeretem a munkámat, feltöltenek a gyerekek, jó érzés látni, és a családokkal együtt átélni a fejlesztések eredményeit, a gyermekek apró lépéseinek részei lenni. Hiszen a másság nem szétválaszt, hanem összeköt minket. Ahogy Goethe fogalmazott: „Ha az embert olyannak vesszük amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”. Szemléletemet ez a mondat foglalja össze a legszebben.
Közeli és távoli céljaim között szerepel a folyamatos önképzés: szeretnék minél több terápiával, technikával megismerkedni, hogy még sérülés specifikusabban tudjam ellátni a hozzánk járó csemetéket.
És végül, a korai munkacsoport egyik legkedvesebb mottójával zárnám soraimat:

„Nézz hosszan egy gyerekarcra, és látni fogod:
Ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik.”
(Ancsel Éva)

Baloghné Bencsik Izabella

magyar – népművelés szakos általános iskolai tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

„Már elég régen rájöttem, hogy a világot nem lehet megváltani, de talán tisztességes, becsületes munkával egy ideig még tud működni.” (Bródy János)

Pedagógus pályámat Szolnokon a Mátyás Király Általános Iskolában kezdtem magyar szakos tanárként 1990-ben. A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusi szakirányú képzést követően a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán szereztem logopédusi végzettséget. 2008 óta dolgozom logopédusként, főként óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozom, akikkel az artikulációs zavarok terápiáját, a diszlexia megelőzését végzem. A megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztése izgalmas, komplex feladat. A logopédiai munka nagy türelmet és kitartást igényel gyerektől és felnőttől, de együtt örülünk minden helyesen kiejtett hangnak, egy-egy új szónak.

Benedek Péterné

gyógypedagógus logopédia szakon, biológia-rajz szakos tanár

A Szolnok környéki települések (Besenyszög – Eszterlánc Óvoda, Tiszasüly – Tiszasülyi Vackor Óvoda, Kőtelek – Szent Kinga Katolikus Óvoda, Nagykörű – Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Rákóczifalva – Virágoskert Óvoda és Bölcsőde) óvodáiban végzek utazó logopédiai ellátást.
Hamarosan fejlesztő, differenciáló pedagógusi szakvizsgámat is hasznosíthatom a gyerekekkel folytatott mindennapi tevékenységem során, a beszédhibák szűrése, vizsgálata és terápiája mellett (leggyakrabban pöszeség, megkésett beszédfejlődés, dadogás, fejlődési diszfázia), mert a gyermekek részképességbeli hiányosságait, erősségeit, egyéni különbségeit szem előtt tartva a leghatékonyabb módon szeretnék továbbra is fejleszteni.
A logopédiai terápia mellett tanácsadásokkal nyújtok segítséget a hozzám forduló szülőknek bármilyen beszéd- és kommunikációs probléma felmerülése esetén. Az eddig megszerzett szakmai tapasztalataimat pedig szívesen megosztom azokkal a főiskolai nappali vagy levelező logopédia szakos hallgatókkal, akik intézményünket választják tanítási gyakorlatuk helyszínéül.

Bereczné Szabó Ágota

Klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus

2016 óta dolgozom pszichológusként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében. Gyakorlati tapasztalataimat a gyermekvédelemben, továbbá a Tiszavasvári Pedagógiai Szakszolgálatnál és a Karcagi Tagintézményben szereztem.  Módszereimet, tanácsaimat, technikáimat mindig igyekszem egyénre szabottá tenni, az egén problémájához és személyiségéhez igazítani.

,,Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kapott gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte tőle, hogy véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomorú napokban vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja, a boldog időszakokban pedig óvatosságra inti. A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt.
Egyetlen szót vésett bele: Elmúlik.”

A humor a szeretet kifejezése, amely mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz, mert megakadályozza, hogy a kelleténél komolyabban vegyük magunkat. (Jacques Dufilho)

,,Ha képesek vagyunk megfelelően átformálni gondolatainkat, érzelmeinket s magatartásunkat, akkor nemcsak hogy könnyebben megbirkózunk a szenvedéssel, hanem eleve sokkal kevesebb szenvedés vár ránk.” (Tendzin Gjaco)

Bottyán Béláné

gyógytestnevelő tanár

1978-ban friss diplomásként kezdtem tanári pályámat Szolnokon az Áchim András Úti Általános Iskolában földrajz – testnevelés szakos tanárként. Gyermekem születése után a Széchenyi városrész Münnich Ferenc Úti Általános Iskolájába kerültem, majd az 1982-ben alapított Zöld Iskolában megnyitásától tizenhét éven keresztül, az iskola bezárásáig sok új pedagógiai programot beindító közösség aktív tagja lettem. 1988-ban végeztem a Testnevelési Egyetemen gyógytestnevelés szakon és azóta igyekszem tudásommal hozzájárulni és biztosítani mindazt, ami a hozzám kerülő gyermekek fejlődéséhez szükséges. 1999-ben a mai Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában folytathattam tanári pályafutásomat, egy magas szintű, szakmailag nagyon felkészült nevelőtestület tagjaként. 2014-ben átkerültem a Szolnoki Pedagógiai Szakszolgálathoz, ahol már csak a gyógytestneveléssel foglalkozom. Nagyon fontosnak tartom az iskolai gyógytestnevelést, hiszen a korai elváltozások felismerése és ezek kezelése az egészség záloga lehet.

Debreczeniné Simon Marianna

gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus, Ayres terapeuta, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus

Pedagógus pályámat óvodapedagógusként kezdtem 1988-ban. A fejlesztőpedagógusi szakirányú és a szakvizsgát adó képzéseket követően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szereztem gyógypedagógusi végzettséget pszichopedagógia szakirányon. 2008-ban a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójába kerültem. 2013 szeptemberétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében dolgozom.
Szakterületem a teljesítmény- és viselkedészavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok diagnosztizálása és terápiás ellátása. A szakszolgálati feladatok közül a szakértői vizsgálat és a nevelési tanácsadás feladatellátásban veszek részt. A diagnosztikai tevékenységem során, aktuális állapotfelmérő első vizsgálat, BTMN megállapítás vagy kizárás, kiegészítő mozgásvizsgálat, iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása és felülvizsgálat tartozik a kompetencia körömbe. Terápiás munkám sokszínű, a változatos módszer specifikus képesítéseimnek és holisztikus szemléletem köszönhetően. Felsőoktatási képzőhelyek pszichopedagógus hallgatóinak gyakorlatvezetésben évek óta aktív szerepet vállalok. Közösségi szerepeim mellett szakmai programok szervezésében, előadóként, vagy szervező team tagjaként folyamatosan részt vállaltam/vállalok. A szakszolgálati feladatok mellett a tanfelügyeleti és minősítési szakértői tevékenységben is részt veszek, mint mesterpedagógus. Hitvallásom: „Az tud jól tartani, akit jól tartanak!” (Winnicott)

Dégi Zoltánné

szakvizsgázott pedagógus, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus, óvodapedagógus

Pedagógusi pályám során többféle területen és munkakörben dolgoztam: óvodapedagógusként, óvodavezetőként, szakmai igazgatóhelyettesként, jelenleg nyelv–és beszédfejlesztő pedagógusként.
Munkámat a sokszínűség, az útkeresés jellemezi. Vallom, hogy a gyermekek nevelésében a pedagógus személyisége, beleérző képessége, a gyermekek számára követhető mintát adó tevékenységei a leglényegesebbek.  Fontosnak tartom, hogy a gyermekek fejlesztésében ne a didaktikus, direkt ismeretnyújtás, tanulás legyen az elsődleges, hanem a játék során szerzett tapasztalás. Jelenlegi munkámban is ezt az elvet követem, a játékosság elvének maximális figyelembevételével. A terápiás munka nagy türelmet, kitartást, monotónia tűrést igényel, így  nagyon jó érzés, amikor úgy érezzük egy foglalkozás végén, hogy„ma is jót játszottunk”! Különös tekintettel vagyok a differenciált feladatadásra, hisz nem csak a probléma megoldására törekszem, hanem az egész személyiségét fejlesztem. Ez csak nyugodt, biztonságot, harmóniát teremtő légkörben valósulhat meg. Munkámban fontosnak tartom a családokkal való szoros együttműködést. Úgy érzem, hogy a szülőkkel való őszinte párbeszéd a fejlesztőmunkámban nélkülözhetetlen.
A mai napig fontosnak tartom a folyamatos önképzést, a kitekintést az ország más intézményeiben folyó pedagógiai munka felé. Pedagógusi pályámat sohasem munkának, hanem „hivatásnak” tekintettem, ezt bizonyítja a többféle területen töltött 36 év. Hitvallásomnak tekintem az alábbi gondolatokat:

„Vedd észre, hogy a gyereket nem lehet kényszerrel tanítani. A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi a jó, és mi nem. Támogasd, és tégy meg mindent azért, hogy ha felnő, elégedett és boldog legyen.” (J.Wagele: A gyermeknevelés enneogramja)

Faragó Kata

pszichológus

Pszichológus diplomámat 2009-ben szereztem a Debreceni Egyetemen. Ezt követő két évben iskolapszichológusként dolgoztam először Debrecenben, több szakiskolában, majd Százhalombattán, két általános iskolában. Ezután Angliába költöztem, ahol két és fél évet szintén segítői munkakörben töltöttem.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógia Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében 2017 májusában kezdtem el dolgozni. Jelenleg családterápiás képzésben veszek részt.

Farkas Nóra

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szakirányon és logopédia szakirányon

2015-ben, friss diplomásként kezdhettem el pályámat a Szakszolgálat logopédusaként. Erre a remélhetőleg hosszú és gyümölcsöző útra Édesapám hitvallása kísér: Ő hitt a szó igazában. Én magában a szóban hiszek. Úgy gondolom, legnagyobb erőnk a szóban rejlik, amit a hangokkal teremtünk. Ebben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szerzett mesterdiplomám is megerősített. Pedagógusi „vénámat” Édesanyámtól örököltem. Segítségével megtanultam kérni, adni, élni és bukni is. Ennek tükrében adom át – legjobb tudásom szerint – a gyermekeknek a bennem rejlő ismereteket és meleg szeretetet. Így segítve a mindennapokban a szülőket gyermekeikkel való kapcsolatuk harmonizálásában.

Gulyásné Tőrös Erzsébet

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon, általános iskolai tanító, óvodapedagógus

2002-ben fejlesztőpedagógusként kezdtem el segítő pedagógiai munkámat, majd tevékenységem 2008-tól pedagógiai szakszolgálati feladatokkal bővült. Jelenleg a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében a Tankerületi Szakértői Bizottságban diagnosztikai feladatokat, komplex gyógypedagógiai vizsgálatokat végzek. A szakértői diagnosztikai munka mellett nevelési tanácsadás keretében fejlesztő, terápiás munkát is folytatok. Elsősorban az eltérő fejlődésmenetet mutató, viselkedés és teljesítmény problémát mutató gyermekekkel, tanulókkal foglalkozom. Munkám fő célja segíteni a hozzám forduló gyermekeket, tanulókat és szüleiket abban, hogy az eléjük gördülő akadályokat, nehézségeket sikeresen leküzdjék és megtalálják útjukat, céljaikat, hogy később önállóan boldoguló, kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak.

“Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az oldhatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Hegedűs Zsuzsa

nyelvtanár, pszichológus

Szakmai pályafutásomat pedagógusként kezdtem, angol nyelvet tanítottam általános iskolás gyermekeknek. 2009-ben fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy pályát módosítok. Még ebben az évben elkezdtem pszichológiai tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen, ahol 2014-ben vehettem át pszichológus diplomámat, tanácsadás – és iskolapszichológia szakirányon. A pszichológiai irányzatok közül a személyközpontú szemlélet áll hozzám legközelebb, ezért 2015-ben a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnél kezdtem módszerspecifikus képzésbe.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményével 2013-ban kerültem kapcsolatba. Itt töltöttem szakmai gyakorlatomat, majd megbízott munkatársként két tanéven keresztül láttam el iskolapszichológusi feladatot. 2016. augusztusa óta dolgozok teljes állásban az intézménynél, a nevelési tanácsadás szakterületén belül.

Hiszem, hogy minden emberben megvannak önmaga megértésének és fejlődésének tartalékai, amiket csak ő maga tud mozgósítani, ugyanakkor hiszek a kapcsolat támogató erejében.

Magaménak érzem Carl Rogers szavait:

„A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes.”

Munkám során arra törekszem, hogy a velem kapcsolatba kerülő szülőknek és gyermekeknek is biztosítani tudjam a feltétel nélküli elfogadás élményét.

Horváth Csilla

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Szakképesítésemet 2010 – ben szereztem meg Debrecenben. Jelenleg a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében, 3 és 18 éves gyermekek, serdülők és ifjak pszichológiai megsegítésével foglalkozom, egyéni és csoportos formában. Ezen belül részt veszek a kistérségi feladatellátásban. Három Szolnok környéki településre (Szajol, Besenyszög, Tószeg) járok ki, hogy az ott élő szülők és gyermekeik számára a pszichológiai megsegítés a helyszínen megvalósulhasson. Munkám fontos része a szülőkkel való közös gondolkodás, melynek célja a gyermekek hatékony megtámogatása és lelki egészségvédelme. A gyermekekkel és szülőkkel való együttműködésben Mérei Ferenc szavait követem:

“Ez az élet élhető, ez az élet szerethető, ez az élet igazi élet. Valahogy keresni kell benne a hitelességet, amit borzasztó nehéz megtalálni. Rengeteget téved benne az ember. Hát nem tudom, tévedésnek lehet-e ezt nevezni. Nem téved igazán, hanem rengetegszer lép az ember úgy, hogy utána ezt a lépést megbánja, utána ettől a lépéstől rossz érzése van, hogy ezt talán mégse kellett volna. De aztán ahogy megy előre az élet, és az ember túl nagy gaztetteket nem követ el, túl nagyot nem hazudik, akkor mégis valahogy elfogadja azt, hogy élete valamilyen egység volt. Most még tán ehhez hozzá kell tennem azt, hogy az élet megtanulható, meg lehet tanulni az életet, Meg lehet tanulni az életben valamilyen módon viselkedni, elfogadni az embereket, megérteni őket.”

Kissné Szekeres Ibolya

tanácsadó és iskolapszichológus

Humanisztikus, személyközpontú tanácsadó és iskolapszichológus vagyok, több mint 20 év tanítási gyakorlattal, és munkámban az egzisztencialista filozófiai szemléletmódot veszem alapul. Angliában a Keele Egyetemen MSc tanácsadó pszichológusként végeztem, a Worcesteri Egyetemen MSc munkapszichológiát és Bsc pszichológiát tanultam. A birminghami Newman Egyetemen a tanácsadó pszichológusi képességeket sajátítottam el. Az MSc tanácsadó pszichológus diplomámat honosíttattam. Az Oktatási Hivatal határozata alapján: okleveles pszichológus vagyok: tanácsadás és iskola pszichológia specializációval.

Mint tanácsadó és iskolapszichológus megértettem, hogy a megfelelő önértékelés, önbizalom és érzelmi stabilitás hiánya akadályoz meg sok diákot (felnőttet is) abban, hogy kibontakoztatva képességeit, érzelmileg kiegyensúlyozott, céltudatos személlyé váljon. Hiszem, hogy sikereink és kudarcaink nemcsak  képességeink által meghatározottak, hanem az által is, amit hiszünk és gondolunk magunkról. Ezért alapvető célom, a tanulók (felnőttek) segítése a reális önismeret, önértékelés, érzelmi stabilitás kialakításában, hogy önállóan gondolkodó, felelősségteljes személyekké váljanak. Ily módon megpróbálván gátat vetni az iskolai lemorzsolódásnak, elősegítve a felzárkóztatást. Úgy gondolom, a személyiség változását, csakis a személy teljes megértése, tisztelete és elfogadása idézheti elő, mivel minden ember megismételhetetlen, ezért egyedi és a világ részeként folytonosan változik, mégha nincs is ennek tudatában. Befejező gondolatként: nem az a fontos, hogy honnan indulunk, hanem az, hogy hová érkezünk, mit kezdve a csakis ránk jellemző képességekkel. Ez a mi választásunk és ebben rejlik szabadságunk.

Végzettségem:

Okleveles pszichológus (specializáció: tanácsadás és iskola pszichológia), magyar szakos középiskolai tanár, angol szakos nyelvtanár.

Koczok Ágnes

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, óvodapedagógus-tanító

Pályámat tanítóként kezdtem még 2001-ben egy általános iskolában. Néhány év után éreztem szükségét a gyógypedagógiai tanulmányoknak, hiszen egyre több olyan gyermek került az iskolába, akiknek különleges bánásmódra volt szükségük. 2009-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán és ezután kerültem a Szakszolgálathoz. Jelenleg részmunkaidőben dolgozom, nevelési tanácsadás és szakértői bizottsági feladatkörben. Feladatom elsősorban a hozzám járó óvodás és iskolás korú gyermekek terápiás fejlesztése mellett a diagnosztikai munkámban a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal érkező gyermekek állapotának alapvizsgálata, illetve felülvizsgálata.

“A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyben egy ember részesülhet.”

(Carl Rogers)

Kürti Anikó

konduktor, általános iskolai tanító

1994-ben végeztem a Pető András Mozgássérültek Nevelő- és Nevelőképző Intézetében, konduktor-tanítóként. Pályám során főként a központi idegrendszer sérülése folytán eltérő fejlődésmenetet mutató gyermekekkel foglalkoztam konduktív nevelés keretében, de tapasztalatot szereztem általános iskolai tanítóként is valamint külföldi munkáim során megismerkedhettem más országokban folyó terápiás módszerekkel is. Két kislányom születése óta újra Szolnokon élek, ahol a 0-5 éves korosztály korai fejlesztésével foglalkozom. Munkám lényege a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés, beleértve a mozgás, a kognitív képességek, a beszéd, az érzelmi és szociális területeket is. Célom a gyermekekben rejlő potenciális lehetőségek kiaknázása a fejlesztés során, a legnagyobb fokú önállóság elérésére törekvés a gyermekek mindennapi életében, belső motiváció által, a gyermekek környezetének segítése optimális fejlődésük érdekében, továbbá az Ayres Terápia (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia) szemléletét, elemeit, eszközeit igyekszem a foglalkozásaimba beépíteni.

 

 

Laczó Ildikó

pszichológus

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakán osztott képzésű rendszerben végeztem a tanulmányaimat. Alapdiplomámat – viselkedéselemzőként – 2009-ben szereztem meg. Ezt követően a tanácsadás- és iskolapszichológia MA szakirányon tanultam tovább, 2012-ben okleveles pszichológus lettem. A képzés során megismerkedtem a személyközpontú tanácsadás elméletével és gyakorlatával is, ez a szemlélet képezi a klienseimmel való együttműködésem alapját.    Első munkahelyemen projekttevékenység keretében kisgyermekes anyukáknak nyújtottam tanácsadást az egyéni élethelyzet megfelelő vezetésével kapcsolatban.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében 2014-ben kezdtem el dolgozni, kezdetben teljes munkaidőben szakértői bizottsági tevékenységet láttam el. Első vizsgálat és felülvizsgálat keretében jelenleg is feladatom az intelligencia-vizsgálatok és figyelem-vizsgálatok végzése, emellett személyiség vizsgálatokat is folytatok. Iskolapszichológusi tevékenységet a 2014/15-ös tanévben láttam el a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari Tagintézményében, ahol a gyermekek részére nyújtottam tanácsadást, pedagógus konzultációt folytattam, illetve csoportos foglalkozásokat vezettem. Nevelési tanácsadás keretében főként kamaszoknak és szüleiknek nyújtok támogatást. Főbb probléma területek, amivel megkereshetnek: agresszivitás otthon és/vagy az iskolában, szorongás és hangulatproblémák, krízishelyzetek, önértékelési gondok, veszteségek feldolgozása.

Muszkalay Hedvig

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, lovasterapeuta

Már idestova 30 éve tanítok gyermekeket. Fő tevékenységem az iskola előkészítő foglalkozások tartása, de végzek lovasterápiát “négylábú tanársegédem” oldalán, valamint a Kulcsár Mihályné által kidolgozott mozgás terápiát is. Ezen kívül részt veszek a korai fejlesztésben, ahol hallássérült gyermekekkel foglalkozom.

Hiszek H. J. Brown két alaptételében, meg a sajátomban:
1. “Add tovább a tudásod, így válsz halhatatlanná.”
2. “Ha csak teheted, járj kézen fogva a gyerekeiddel. Olyan hamar eljön az idő, amikor már nem veled akarnak kézen fogva járni.”
3. A gyermeki mosoly az a valuta, amely a legkeményebb inflációnak is ellenáll.

Matuszkáné Barta Mária

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Alapvégzettségem mellett továbbképzéseken  is több irányú ismeretet szereztem: Meixner-féle diszlexia prevenció és redukáció, a diszkalkulia vizsgálata és terápiája,  romológiai ismeretek, induviduál-pszichológiai ismeretek, a szorongás kognitív viselkedésterápiája, komplex diagnosztikai tanfolyam…stb. A folyamatos önképzés is igényem.
Több éven át eltérő tantervű általános iskolában dolgoztam, az első osztályos gyermekektől a tizedik osztályosokig – minden osztályfokban tanítottam.
A gyakorló tanítás után már több mint tíz éve dolgozom a pedagógiai szakszolgálatnál. A diagnosztikai feladatok tartoznak az elsődleges feladatkörömbe. Az óvodáskortól a középiskolai képzés befejezéséig kapcsolatba kerülök a gyermekekkel, tanulókkal. A kollégáimmal együtt a komplex gyógypedagógiai vizsgálatok végzése a feladatom, s ennek keretében az okok és következmények teljességét igyekszünk megtalálni. Munkám fontos része a diagnosztikához kapcsolódó javaslattétel. Hiszek a diagnosztikai tevékenység segítő, esélyteremtő erejében.
A szakszolgálati feladatok mellett a tanfelügyeleti és minősítési szakértői tevékenységben is részt veszek, mint mesterpedagógus.
Értékrendem meghatározó elemei a gyermekszeretet, a humánum, a szolgáltató szemlélet.

 

Nieberlné Sági Mónika

szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és logopédia szakos terapeuta

2001-ben végeztem, logopédus tanár és logopédus terapeuta szakon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karon. Pályámat a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálatnál kezdtem, ahol azóta is dolgozom. Emellett volt  alkalmam tapasztalatokat szerezni az egészségügy területén belül több helyszínen (házi betegápolás, kórház), a klinikai beszédzavarok terápiájában. A szakszolgálati feladatellátásban megismertem a logopédiai beszédkorképek széles spektrumát. Jelenleg a Szolnoki Tagintézményben, a Széchenyi-decentrumban, valamint a korai fejlesztés keretein belül, belső és külső helyszíneken végzek beszédindítást, beszédterápiát. A 2015/16-os tanévtől kezdve a korai fejlesztésbe is bekapcsolódtam. 2016. áprilisától a fejlesztő-terápiás munkacsoport vezetői feladatait látom el. Munkám során elsősorban a megkésett beszédfejlődés, artikulációs zavarok és dadogás terápiáját végzem. Közel áll hozzám a csoportos formában történő terápia, évről évre szerveződik ilyen jellegű csoport, elsősorban a gyermekkori dadogás komplex terápiás megsegítésére.
Mindennapi munkám során törekszem az élményszintű ismeretátadásra, a gyermekek számára a tanulást örömtelivé varázsolni.

„Ha olyan nyelven beszélsz valakihez, amit megért, az a fejéhez jut el. Ha viszont az ő nyelvén beszélsz, az a szívéhez jut el.” (Nelson Mandela)

Rózsa Józsefné

gyógytestnevelő tanár, középiskolai testnevelő tanár, földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

1990-ben végeztem földrajz-testnevelés szakos tanárként a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1998-ban a középiskolai testnevelő tanári szakot, majd 2005-ben a gyógytestnevelés szakot végeztem el a Semmelweis Egyetemen.
Munkahelyeim voltak az akkori Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép és Szakiskola (1 év), a Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola (7 év) és  a Szolnoki Főiskola (13 év). Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében dolgozom gyógytestnevelő tanárként.
Munkámban mindig kiemelt szerepet játszott az egészséges életmódra nevelés, a mozgás megszerettetése, melyhez jól tudtam hasznosítani aerobik és pilates oktatói, a gyógytestnevelői, valamint más szakmai képzések ismereteit. Középiskolai tevékenységemben sporteseményeket, sportversenyeket szerveztem és egészségmegőrző programot vezettem. Főiskolai oktatói munkám mellett egy, a felsőoktatás sportját fejlesztő TÁMOP pályázat szakmai vezetését és a pályázat által létrehozott sportiroda feladatait láttam el, valamint a Szolnoki Főiskolán működő Sportegyesület elnöke voltam 10 évig.
Két évtizede tartok különböző típusú zenés tornákat a lakosság számára, illetve prevenciós jellegű munkahelyi gerinctornákat.
Az iskolákban egyre több az egészségügyi problémával küzdő gyermek, mert szervezetük nem kapja meg a megfelelő ingereket, így nem fejlődik kellő mértékben a váz- és izomrendszerük, a szív és keringési- valamint a légzőrendszerük. A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységében ezért fontosnak tartom a gyógytestnevelési feladatellátást, mely által a gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségi állapota, fizikuma, jó munkalégkör megteremtésével, megfelelően kiválasztott, személyre szabott, speciális gyakorlatokkal javítható. A csoportokban végzett foglalkozásokon a mozgás tanítása, tudatosítása mellett fontosnak tartom az önelfogadást, társaink elfogadását és tiszteletét, az erre való nevelést.

Salánkiné Szilvás Anett

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Alapvégzettségem pszichológus, pszichológia szakos tanár és angol-magyar pszichológiai szakfordító, melyet 2004-ben szereztem a Debreceni Egyetemen. Pályámat a Bethesda Gyermekkórházban kezdtem, majd néhány hónap után Szolnokra hazajöttem, először a Megyei Nevelési Tanácsadónál dolgoztam két évig, majd 2006 áprilisától a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálatnál tevékenykedem. Rövidebb ideig iskolapszichológusi feladatokat is elláttam, valamint kistérségi feladatellátásban vettem részt Rákóczifalván. Főállásom mellett halmozottan hátrányos helyzetű családokkal és gyermekekkel is foglalkoztam egy ideig a gyermekvédelemben és családok átmeneti otthonában.

Módszerspecifikus képzettségemet több területen gyarapítottam (relaxációs és szimbólumterápia, pár- és családterápia, bábterápia, kognitív viselkedésterápia), majd 2006 és 2010 között a klinikai szakképzést végeztem el. A képzések mellett fontosnak tartom önismeretem folyamatos fejlesztését (családterápiás önismereti csoport, pszichodráma csoport), valamint a rendszeres szupervíziót.

Szakszolgálati munkám során szakértői bizottsági vizsgálatokat végzek és nevelési tanácsadói feladatokat látok el. A gyermekekkel és szüleikkel végzett egyéni tanácsadás és terápiás foglalkozások mellett családterápiás foglalkozásokat is tartok. Szakmai tapasztalataim mellett két gyermek édesanyjaként a gyermekek megértése mellett a szülők támogatását elengedhetetlenül fontosnak tartom. A szülők és gyermekeik közötti összhang újra megtalálásában igyekszem segíteni a hozzám fordulókat.

Szabó Anita

pedagógiai szakpszichológus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, tanító

Pedagóguspályámat 1994-ben tanítóként kezdtem, majd nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus végzettségem megszerzését követően fejlesztő pedagógiai munkával egészült ki munkaköröm. 2004-ben végeztem el a pszichológia szakot, ezt követően pedagógiai szakpszichológus szakvizsgát tettem.
Képzések, módszerspecifikus képzések: Az adleri individuálpszichológia pedagógiája; Játékterápiás képzés (MIPE); Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására; Integratív gyermekpszichoterápia (IGYP).
Fő feladataim: a nevelési tanácsadás feladatainak ellátása, iskolapszichológiai ellátás; az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok koordinálása; az iskolapszichológia és a nevelési tanácsadás munkacsoport vezetése.
Szakszolgálati tevékenységeimben legnagyobb részt gyerekeknek és családoknak nyújtok komplex pszichológiai támogatást, problémáiknak minél hatékonyabb kezelése érdekében. Munkám során arra törekszem, hogy akik kéréssel, fordulnak hozzánk, mert a változás igénye már fölmerült bennük, nekik tudjak segíteni, illetve vezetni őket azon az úton, amit mindenki maga jár be. Hiszem, hogy minden emberben, gyermekben benne van a fejlődés lehetősége és igénye, csak egy támogató környezetben teret kell ennek engedni.

“Minden ember fejlődhet és átalakulhat élete során.
Erre vágyik, és van rá lehetősége.” (Yvette Poli)

Szabó Ildikó

Gyógytestnevelő tanár

1990-ben végeztem földrajz-testnevelés szakos tanárként a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a Nagykörűi Általános Iskolában kezdtem pályafutásomat testnevelő tanárként, ahol 10 évig tevékenykedtem. 1998-ban óraadóként a Szolnoki Főiskolára  kerültem ahol a testnevelés tanszékre. 2004-ben a Semmelweis Egyetem gyógytestnevelés szakos hallgatójaként kaptam tanári diplomát. 2005-től a Törökszentmiklósi Lábassy János Szakközép és Szakiskola testnevelőjeként 12 évig dolgoztam.

Ebben az iskolában kezdtem el a gyógytestnevelői munkásságomat. Itt szembesültem azzal a ténnyel, hogy egyre több tanulónak van szüksége a normál testnevelésen kívül a gyógytestnevelési órákra is.

Próbálom azt a felfogást erősíteni, hogy aki a gyógytestnevelésben részt vesz, szabaduljon meg kisebbségi érzésétől, szűnjön meg betegségtudata és egyénre szabott feladatokkal, az elváltozás romlása elkerülhető legyen.

2017. szeptemberétől a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként kívánom segíteni a hasonló problémával küzdő gyermekeket.

Szekeres Julianna

biológia – testnevelő szakos általános iskolai tanár, gyógytestnevelő

Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban, Hajdúböszörményben végeztem. Ezt kövezően a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szereztem biológia és testnevelés szakos általános iskolai tanári képesítést. Tanulmányaim befejezése után két évig Tiszavárkonyban, majd a szolnoki Újvárosi Általános iskolában tanítottam szaktárgyaimat. 2007-ben fejeztem be a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi karán a gyógytestnevelői szakot. Ettől kezdve gyógytestnevelőként  is dolgoztam iskolámban, később a Szent Tamás Görögkatólikus  Óvoda és Általános Iskolában /2010-13/, a SZOLGSZI Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézményében/ 2013-15/.
2015-től helyezkedtem el a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében főállású gyógytestnevelőként. Közel 10 éve foglalkozom gyógytestnevelésre utalt gyerekekkel, a Szakszolgálati munkám során mély szakmai hitem mellett ésszerű, felelős szakmaiságra törekszem.

Szórád Zoltánné

oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Diplomámat 1997 -ben szereztem a Budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.
1997-2012 évig a Szolnoki Városmajor úti Bölcsődében, az intézményes korai komplex fejlesztés területén végeztem munkámat.
2013 – évtől a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében  végzem a koragyremekkori intervenciót,prevenciót,korai komplex fejlesztést.
Hívatásomban fontos szempont számomra a gyermekek és családjaik megsegítése, hogy az élet minden területén egészséges személyiségként, egészséges lelkülettel boldogulhassanak, teljes értékű életet élhessenek.

“A gyermek világra nyitott lény.A simogatásra simogatással, a jó kedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.” (Mérei Ferenc)

Tasi György

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Pályám során lehetőségem adódott a kisiskolás korú gyerekektől kezdve a középiskolás korú fiatalok nevelésével, tanításával, fejlesztésével foglalkozni. A legkülönbözőbb szociális hátterű, képességű, gyermekekkel foglalkoztam egyéni, kiscsoportos és osztály szinten.Nyolc éven át nevelőotthoni tanárként pszichésen sérült gyermekek nevelését végeztem csoportvezetőként. Másfél évig gyermekjóléti szolgálatban családgondozási és gyermek- védelmi területen tevékenykedtem.
Általános iskolai tanárként lehetőségem volt egy osztályt nyolc éven át tanítani közismereti, művészeti tevékenységeken keresztül.
Fejlesztő pedagógusként egyéni és kiscsoportos foglakozások keretében segítettem tanulásban akadályozott, tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknek.
Az alakuló, fejlődő gyermeki lény tiszteletbeli megismerése. Nevelőként, a gyermek környezeti háttereként, tanárként, követhető tekintélyként jelen lenni.

Tasyné Molnár Ildikó

szakvizsgázott pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

2013 januárjában végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetében.
Időközben több továbbképzésen is részt vettem: Kulcsárné-féle mozgásterápia (60 óra), SINOSZ – A1 jelnyelvi tanfolyam (50 óra), SZÓL-E? tanfolyam (6 óra).
2015 júliusában sikeres gyógypedagógus szakvizsgát tettem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán.
2012 decemberétől kezdve dolgozom logopédusként, a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményében. Terápiás munkámat jelenleg a Hétszínvirág Óvodában, Kodály Zoltán Általános Iskolában és a Szolnoki Tagintézményben végzem.

“A nevetés az élet sója. Nevessetek a tévedéseiteken, de okuljatok belőlük, űzzetek tréfát a megpróbáltatásaitokból, de merítsetek erőt belőlük, a nehézségeket tekintsétek vidám játéknak, de küzdjétek le őket!” (Lucy Maud)

Tóth Lászlóné

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, tanító

Középiskolai tanulmányaimat a nagykőrösi Arany János Gimnázium és Szakközépiskola óvónői tagozatán végeztem 1981-ben. Egy évet dolgoztam óvónőként az Abonyi Tószegi Úti Óvodában. Majd felvételt nyertem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolára ahol 1985-ben szereztem tanítói diplomát. A Somogyi Imre Általános Iskolában kezdtem dolgozni. Az első években matematikát tanítottam, majd alsó tagozaton első osztálytól felmenő rendszerben negyedik osztályig végeztem tanítói munkámat. Tanítványaimat az évek során számos tanulmányi versenyre készítettem fel. Nagy hangsúlyt helyeztem képességeik kibontakoztatására ezért szükségesnek tartottam tanulási képességeik fejlesztését is a tantárgyi követelmények teljesítéséhez. 2006-ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógiai diplomát szereztem tanulásban akadályozottak szakon. Ettől kezdve fejlesztő pedagógusként dolgoztam az iskolában. 2014-ben lehetőségem nyílt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében elhelyezkedni. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet látok el és a nevelési tanácsadásban illetve korai fejlesztésben veszek részt.

Varga Judit

Konduktor, Kutyával segített terápiás szakember

Közel harminc éves szakmai gyakorlatom során jó néhány gyermek és család útját követtem. Már pályakezdőként is tudtuk, hogy fontos a korai fejlesztés, az évek során azonban mélységes meggyőződéssé érett bennem az, hogy ebben az életkorban sorsfordító változások érhetők el. Ezért nagy örömmel csatlakoztam a Szolnoki Tagintézmény korai fejlesztői közösségéhez.

 

 

Vármonostory Éva

pszichológus

2016  március eleje óta dolgozom a Nevelési Tanácsadó pszichológusaként. Megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan közegbe kerültem be, amely lehetőséget ad a gyerekekkel, szülőkkel való elmélyült munkára, és a szakmai fejlődésre. Célom, hogy ne csupán a pszichológusi szerepkörömből adódóan, hanem emberként is segítsem a hozzám fordulókat. Fontos számomra, hogy a dolgok mélyére nézzek, és ott keressem a válaszokat a problémák okára, a miértekre.

Két olyan idézetet osztanék meg, melyek személyes életem fordulópontjain nyertek igazán értelmet:

“Magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz.”  (Mahatma Gandhi)   

“A legnagyobb félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk. A legnagyobb félelmünk az, hogy túlon-túl erősek vagyunk. Fényességünk, nem pedig sötétségünk az, amely megrémít bennünket.” (Nelson Mandela)

V. Szabó Tünde

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Pszichológusi diplomámat Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem 1999-ben pszichológus-angol szakfordító szakon. Az egyetemi évek alatt elvégeztem a jungi elméleti szemináriumot és önismereti képzésben vettem részt (jungi szabadinterakciós csoport). Szakfordítóként bekapcsolódtam a Lélektani Szaknyelv Megújításáért Alapítvány munkájába.
Szakmai életutam: Pályámat Karcagon kezdtem, a nevelési tanácsadás területén dolgoztam, mely különböző szervezeti keretek közt működött. Munkatapasztalataim tagintézmény vezetőként és középiskolákban pszichológia és angol tanítás révén gazdagodtak.
2011-től a Szolnok Városi Óvodák óvodapszichológusaként dolgoztam. Az óvodás gyermekekkel kapcsolatos nevelési problémák megoldásában segítettem a szülőket és óvodapedagógusokat. Felnőttképzésekben is részt vettem oktatóként.
2014-ben kerültem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményéhez. Jelenleg a szakértői bizottság és a nevelési tanácsadás feladatellátás területein dolgozom. Munkám részben diagnosztikus, részben pedig terápiás jellegű.
Szakmai képzéseim: 2006-ben szakvizsgáztam, a 4 éves klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus továbbképzést végeztem el. Emellett többféle tanfolyamatot is végeztem (pl. mozgásterápiák, serdülő terápiás konzultáció). Szakmai fejlődésemben a szakképzés mellett a pszichodráma önismereti csoportot tartom jelentősnek, valamint a családterápiás alapképzést. A későbbiekben a családterápiás képzés folytatását tervezem. Pályám kezdete óta rendszeresen járok esetmegbeszélő- és szupervíziós csoportokra.

Zakar Dorottya

gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és logopédia szakirányon

Diplomámat 2016 júniusában szereztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetében. Friss diplomásként, 2016 augusztusában kezdtem meg munkám a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében. Úgy vélem logopédusként elengedhetetlen a folyamatos szakmai fejlődés, így diplomám megszerzése óta is folyamatosan veszek részt továbbképzésekben (Kulcsár Mihályné féle mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására, Szól-e? tanfolyam, Hiperaktív (ADHD) gyerekek diagnózisa, terápiája).

„Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” /Oprah Winfrey/

A gyermekekkel való munka során is ezt a hitvallást tartom szem előtt és adom át a logopédiai fejlesztés során. Logopédiai munkámban mindent a gyermekhez, az ő egyéni sajátosságaihoz igazítva igyekszem átadni. Hiszem, hogy minden gyermekhez meglehet, meg kell találni, a legmegfelelőbb „utat”ahhoz, hogy munkánk igazán hatékonnyá váljon.

 

Turóczi Béláné

szakszolgálati titkár

2001 május 01-től vagyok a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója. Az első években fogadtam az ügyfeleket, gépeltem a szakvéleményeket. Munkakörömhöz tartozott a hozzánk forduló ügyfelek fogadása, eligazítása, lehetőségeimhez képest a segítségnyújtás.
Jelenleg a gazdasági ügyintézői feladatok ellátása tartozik a munkakörömbe. Igyekszem a kollégáknak segítséget nyújtani az ügyes-bajos dolgaikban és tartom a székhelyintézménnyel a kapcsolatot HR-es ügyekben.

“Mindenkinek joga van kételkedni a feladatában, és olykor el is tántorodhat tőle: csak elfeledkezni nem szabad róla.”

Baghi Noémi

ügyviteli alkalmazott

2010-ben végeztem a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán, tanító szakon. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményénél 2014. februárban kezdtem dolgozni.  Jelenleg ügyviteli dolgozóként a titkárság csapatát erősítem. Feladatkörömbe tartozik az ügyfelek tájékoztatása, a telefonok lebonyolítása, a nyilvántartórendszer kezelése, aktualizálása. Ezen kívül még az iskolapszichológia, a gyógytestnevelés, a korai fejlesztés és a logopédia munkacsoport segítése.

Kovács Barbara

Ügyviteli alkalmazott

2009-ben végeztem a Hajnóczy József Gimnáziumban, mint gyógypedagógiai asszisztens. 2016. március 11-én kezdtem el dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményénél. A gyermekfelügyelet, a postázás és a vendégfogadás a feladatom. Küldeményeket viszek és hozok a Székhelyintézményből, a postára és a Városházára viszek leveleket.

Szépné Örvendi Klaudia

ügyviteli alkalmazott

2015 augusztus óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. Feladataim közé tartozik ügyfelek tájékoztatása, eligazítása, szakembereink munkájának segítése és egyéb ügyviteli feladatok. Ezek mellett fő feladatom a Szakértői Bizottság adminisztratív tevékenységei.