Munkatársaink

honlapra-kep-2016Bukta Henrietta

klinikai szakpszichológus, tagintézmény-igazgató

Tiszafüreden születtem és itt végeztem általános- és középiskolai tanulmányaimat. A gimnázium befejezése után 1995-ben jelentkeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia szakára. Pályaválasztásomat nagyban befolyásolta az a tény, hogy mindig szerettem emberekkel foglalkozni, segítséget adni számukra. Életemben több olyan ember volt, akiktől én is megkaptam ezt a lelki – érzelmi – erkölcsi támogatást. A pedagógusi pálya szintén benne volt a választási lehetőségek között óvodáskorom óta. Így ötvöződött mára munkámban a pszichológia és a pedagógia egységessége. A DEOEC-en szerzett pszichológusi tanulmányaimat követően, 2001. szeptember – 2002. szeptember között Budapesten a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadóban iskolapszichológusként dolgoztam. A szakszolgálati munkámmal párhuzamosan a Vakok Állami Intézetében is dolgoztam, ahol látásukban sérült, vak embereknek nyújtottam pszichológiai megsegítést, támogatást.

2004-től a Debreceni Egyetem Pszichiátriai Tanszékén klinikai szakpszichológusként dolgoztam. Az egyetemi munkám során szereztem meg felnőtt klinikai pszichológiai szakvizsgámat. Az Orvos- és Magatartástudományi Tanszékeken rendszeresen oktattam angol és magyar nyelven orvostanhallgatókat orvosi pszichológiai gyakorlatokon és előadásokon. Oktatói munkám mellett klinikai területen is nagy tapasztalatot szereztem egyéni és csoportos terápiás munkákban.

Ezen szakmai tapasztalatokkal kezdtem meg pszichológusi munkámat az akkoriban még Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Szakszolgálatánál és 2012. december 1-től látom el a szakszolgálat tagintézmény-igazgatói feladatát. Folyamatosan arra törekedtem, hogy minél jobban megismerjem és megtanuljam a szakszolgálati, pedagógiai munka finomabb munkarészleteit is, mely sokszor nagy kihívást jelent számomra, mint pszichológusnak.

Szakmai munkám során törekszem meglévő ismereteim, tudásom gyarapításával, elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzésével pszichológusi és pedagógusi továbbképzések során. 2015-ben sikeres Pedagógus II. minősítését szereztem.

Tagintézmény-igazgatóként külső helyszíneken is méltón képviselem a szakszolgálat jó hírnevét, szakmai és humán értékeit. A kliensekkel, feletteseimmel és kollégáimmal egyaránt korrekt és hatékony munkakapcsolatot alakítok ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és emberi törekvéseimet.

Krómi Zoltánné

szakvizsgázott pedagógus, szaktanácsadó, általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus, inkluzív nevelés okleveles tanára, tagintézmény-igazgató szakmai helyettese

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán végeztem tanítói szakon 1986-ban. Tiszafüreden a Kiss Pál, majd a Zrínyi Ilona Általános Iskolában tanítottam. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 2004-ben szakvizsgáztam az Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakon, majd 2010-ben fejlesztő – differenciáló szakpedagógusi végzettséget szereztem. Egerben MA képzés keretében az inkluzív nevelés tanára szakon 2014-ben végeztem.

Elvégzett tanfolyamaim:

 • Tanulásmódszertan (Oroszlány Péter)
 • A matematikai tanulás zavara (Dékány Judit)
 • A pedagógiai szakszolgálat rendszerszintű minőségfejlesztése
 • Komplex vizsgálati eljárás, pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál
 • Mentorok a hátrányos helyzetű gyermekekért
 • A mentális képességek játékos fejlesztése az okoskocka eszközökkel
 • Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 3-8 éves korosztály számára
 • Drámapedagógiai fejlesztő program
 • Fejlesztőpedagógusként feladatom:
 • az 5-18 éves korú tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és az oktatásukban, nevelésükben résztvevő szülők, pedagógusok segítése
 • tanulásmódszertan tréning felső tagozatos tanulók és középiskolások számára
 • óvodai prevenciós foglalkozások
 • iskolaelőkészítő foglalkozások
 • nyári képességfejlesztő táborok
 • tehetséggondozás – „tehetségpalánták”
 • egyéni és csoportos fejlesztések

Barta Ágnes

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, logopédus

„Köszönnöm kell, hogy ismerem az emberi szavakat,
… s mindent meg tudok mondani e szavakkal, amit akarok!”                                                               Márai Sándor

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményébe 2016 nyarán kezdem el dolgozni. 16 éve dolgozom a pedagógus pályán. Előző munkahelyeimen az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása volt a feladatom, általános iskolában, majd 6 évig középiskolában is. Jelenlegi tevékenységeim a logopédiai alapellátás és a korai fejlesztés.

Szeretem a gyerekeket, a munkámat, és örülök, hogy megtapasztalhattam a különböző korcsoportokkal (óvodásoktól a felnőttekig) való munka örömét.

Mályiné Koór Cecília

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus logopédia szakirányon

A középiskola befejezését követően, 1991-ben végeztem a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolán óvodapedagógusként. Munkám során azonban egyre több magatartásproblémás, beszédhibás, és részképesség zavaros, -hiányos gyermekkel találkoztam, akik speciális megsegítésre szorultak. 2002-ben elvégeztem a felsőfokú, Gyógypedagógiai asszisztens végzettséget adó képzést, majd 2003-ban a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szervezésében a Diszlexia, diszgráfia prevenció, korrekció 6-12 éves gyermekek számára indított 120 órás tanfolyamot. 2010-ben sikeres államvizsgát tettem a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar gyógypedagógia-logopédia szakán. 2015-ben tanügyigazgatási-szakértői szakon szakvizsgát tettem.

Logopédusként munkám során foglalkozom a nyelvi fejlődés és kommunikáció zavaraival kiejtési hibák (pöszeség) javításával, megkésett, akadályozott beszédfejlődés, a dadogás, hadarás, orrhangzós beszéd korrekciójával, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevencióval és korrekcióval, valamint logopédiai és pedagógiai vizsgálatokat végzek.

Figyelmem egyre jobban a gyermekek iskolai érettségét megalapozó részképességeinek fejlesztésére, valamint a tehetséges gyermekekkel való foglalkozásra irányult.

Az Okoska Tehetségház keretein belül tehetséggondozó foglalkozásokat vezetek óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

Oláh Júlia 

pszichológus

Pszichológus végzettségemet a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. 2016 szeptemberében kezdtem el dolgozni a tiszafüredi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Feladatom elsősorban a nevelési tanácsadás keretében pszichés megsegítés nyújtása óvodás és iskolás gyerekek számára és szülői konzultációk tartása. Jelenleg teljes munkaidőben nevelési tanácsadással és szakértői bizottsági tevékenységgel foglalkozom. Igyekszem a legjobb tudásommal segíteni a hozzám forduló gyerekeket és szülőket, két egyforma eset nincs, de a személyiség megismerésével és megértésével lehetővé válhat a megoldáshoz vezető út megtalálása.

Rédainé Kisnémet Nóra

(jelenleg GYES-en van)

klinikai gyermek szakpszichológus

Pszichológusi végzettséget 2009-ben szereztem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán gyermek klinikum és iskolapszichológia specializáción. 2014 novemberében a DEOEC Magatartástudományi Intézetében gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vizsgát tettem. 2009 szeptemberében kezdtem dolgozni a tiszafüredi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Feladatom elsősorban az iskola- és óvodapszichológiai ellátás volt a járás általános iskoláiban, óvodáiban, valamint a nevelési tanácsadóban pszichés megsegítést nyújtottam a hozzám forduló gyermekek számára. Ezen kívül részt vettem pedagógiai és iskolaérettségi vizsgálatokban. Jelenleg teljes munkaidőben nevelési tanácsadással és szakértői bizottsági tevékenységgel foglalkozom.

Marton Ibolya

gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár

Egerben születtem és itt szereztem biológia-technika szakos tanári végzettséget 1997-ben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. Utána nevelőtanárként tevékenykedtem a Mónosbéli Gyermekotthonban, majd 2000 és 2016 között az egri Mlinkó István E. GY. M. I. dolgozója voltam. Ezen idő alatt szereztem diplomát az ELTE-n, mint pedagógia szakos bölcsész és tanár (2004) majd a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, mint gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár (2007). Mivel iskolánkban én láttam el a gyermekvédelmi feladatokat is, és ezt szerettem volna jól végezni, 2014-ben az Eszterházy Károly Főiskolán család-és gyermekvédő mestertanárként diplomáztam. 2016 szeptember 1-től a Tiszafüredi Tagintézményben dolgozok.

Feladataim:

– korai fejlesztés és gondozás

– szakértői vizsgálatok

– óvodai prevenció

Tóth Judit

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár

Óvodapedagógus-tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, 1997-ben érettségiztem Tiszafüreden, majd alapszakos diplomáimat (óvodapedagógus-tanító) a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem. 5 évig óvodapedagógusként dolgoztam, itt éreztem szükségét a gyógypedagógiai szakosodásnak. 2005-ben a NYME-ATIF karán Győrben vehettem kézbe gyógypedagógusi oklevelem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányról. 2008-tól Budapesten dolgoztam a pedagógiai szakszolgálatnál, közben fejlesztőpedagógusi szakvizsgát tettem 2011-ben.

A tiszafüredi tagintézményben 2016 decemberétől dolgozom.

Főbb feladataim:

 • óvodáskorú gyermekek szűrése, prevenciós foglalkozások
 • diagnosztikai vizsgálatok, szakvélemények készítése
 • iskoláskorú gyermekek preventív fejlesztése
 • tanulásmódszertani technikák 10 éves kortól
 • konzultáció szülőkkel, óvodapedagógusokkal, tanítókkal
 • tanácsadás szülőknek

Madarászné Kis Tünde

szakszolgálati titkár

2011 szeptember 1-től dolgozom a Szakszolgálatnál. Beosztásommal összefüggő végzettségem: Gimnáziumi érettségi, számítógépes-szoftverüzemeltető, valamint tb. és bérügyintézői szakelőadó tanfolyamok. Munkakörömhöz tartozik mindenféle adminisztrációs munka elvégzése az iktatástól a szakvélemények összeállításáig. Különböző statisztikák, táblázatok kitöltése, jegyzőkönyvek gépelése. Fogadom a beérkező ügyfeleket, eligazítom őket, és lehetőségeimhez képest próbálok nekik segítséget nyújtani. A kollégák kéréseinek eleget téve, igyekszem a munkájukat segíteni.

Kendreiné Kis Erzsébet 

takarítónő

Megbízásban dolgozó munkatársaink:

Tudesze Csaba

gyógytestnevelő

Csetnekiné Nagy Barbara Noémi

tanácsadó szakpszichológus

Gacsalné Zsoldos Ibolya 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Dr. Müller Anetta Éva

gyógytestnevelő