Munkatársaink

Bogdán Evelin

szakvizsgázott pedagógus, magyar – orosz szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, középiskolai tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon, tagintézményigazgató-helyettes, telephelyvezető

Egy tanítványomnak köszönhetem, hogy ma logopédusként dolgozom, ő “terelt” írás- és olvasásproblémáival e pályamódosítás felé bölcsész szárnypróbálgatásaimtól. Mára a logopédia szakos tanár szakmai tevékenységének sok mozzanatát kipróbálhattam, megismerhettem. A tanulási zavarok terápiája mellett szívesen foglalkozom a megkésett beszédfejlődésű és fejlődési diszfáziás gyermekekkel, a pöszeség kezelésével.

2013-tól a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés feladatellátásának elkötelezett, aktív tagja vagyok, a megyei szakszolgálati intézmény munkaközösségét két tanéven keresztül vezettem. 2015-től az Újszászi Telephely vezetői feladatai mellett munkám kibővült a szakértői bizottsági tevékenységgel is.

Fontosnak tartom az egymás munkáját kölcsönösen támogató, jó viszony kialakítását a saját és rokon szakterületek szakembereivel. Ancsel Éva a segítő szakmák létjogosultságát alátámasztó gondolatait választottam mottómul:

„Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod:
ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik.”

dr.Korpásné Bakos Valéria

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!” (Lev Tolsztoj)

1982-ben középfokú óvónői végzettséget szereztem a tiszaföldvári Hajnóczy József Óvónői Szakközépiskolában. Ettől az évtől indult meg az óvodapedagógusi pályafutásom. 1986-ban sikeresen elvégeztem a szarvasi Óvónőképző Intézet óvónői szakát. Az önfejlesztés, az új ismeretek, az innovatív programok állandó nyomon követése és beépítése a gyakorlatba a mindennapi munkám aktív részét képezi.

Sokéves pedagógiai tapasztalatom során jutottam arra a tudatos felismerésre, hogy a gyermekek egyre nagyobb százalékánál a fejlődésben elakadások, megtorpanások jelentkeznek, melyek kihatással vannak a későbbi iskolai tanulmányaikra. Ezért is döntöttem úgy, hogy pedagógus szakvizsgát szerzek a differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek tanulmányterületéből. Sikeres másoddiplomát 2005-ben vettem át, és még abban az évben pályafutásomat az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központnál, az óvoda intézményében folytattam mint óvodapedagógus és fejlesztőpedagógus. 2011 januárjától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Újszászi Telephelyén dolgozom fejlesztőpedagógiai státuszban.

Ebben a munkakörben fő feladataim:

  • Az óvodás korú (BTMN-es) gyermekek egyéni részképesség-struktúra fejlődésében bekövetkezett megakadások, elmaradások korrigálása.
  • A kisiskolás korú (BTMN-es) tanulók sikeres tanulmányi eredményeihez szükséges képességek fejlesztése és komplex személyiségfejlesztése.
  • Nevelési tanácsadás keretében óvodáskorú gyermekeknek iskolaelőkészítő foglalkozások szervezése.

Szabó Katalin

tanító, oligrofénpedagógia – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

2003 szeptembere óta dolgozom mint logopédus. Munkám során gyermekek tanulási képességének, beszédének vizsgálatával és logopédiai terápiájával foglalkoztam, és foglalkozom mind a mai napig.

Logopédiai tevékenységem folyamán a logopédiai ellátás többféle területével volt alkalmam megismerkedni, így gyakorlati tapasztalatot szerezhettem a következő területekből: artikulációs zavar, megkésett beszédfejlődés, dadogás, orrhangzós beszéd, diszlexia-prevenció, diszlexia-reedukáció.

„Reményből élők sokkal messzebbre látnak. Szeretetből élők sokkal mélyebbre látnak. Hitből élők mindent más színben látnak.” (Lothar Zenetti)

Seller Gabriella

2016 nyara óta dolgozom gyógypedagógusként a JNSzMPSz Szolnoki Tagintézményének Újszászi Telephelyén. Négy különböző terület feladatellátásában veszek részt. Ezek mindegyikében elkötelezetten végzem munkámat, közülük legközelebb a korai fejlesztés áll a szívemhez. Rendíthetetlenül hiszek a minél korábban elkezdett terápia erejében, éppen ezért folyamatosan dolgozom azon, hogy telephelyünk kínálatát bővítsem és színesítsem – már egészen a korai életkortól kezdve – hatékonyan alkalmazható terápiás lehetőségekkel.

„Mondd el, és elfelejtem. Mutasd meg, és megjegyzem. Engedd, hogy csináljam, és megértem.”

(Konfuciusz)

Zana Ágnes

szakszolgálati titkár

Az Újszászi Telephely kötelékében dolgozom szakszolgálati titkárként. Munkaköröm elég sokrétű adminisztratív feladatellátásból, a szakemberek munkájának segítéséből tevődik össze. Mindez összefoglalható egyetlen idézetben, mely a munkámról és a világról alkotott szemléletemet tükrözi Müller Péter szavaival:

„Aki lélekben gazdag, nem koldul se jó szót, se szeretetet. Inkább ad.”