A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat küldetésnyilatkozata

Állami intézményként elkötelezettek vagyunk a magyar köznevelés ügye iránt.

Elsődleges célunk, hogy szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, határozottsággal és empátiával szolgáljuk megyénkben a szakszolgálat segítségére szoruló gyermekek, tanulók, családok, köznevelési intézmények ügyét, a fenntartó, a partner intézmények, a kliensek és a szakszolgálatnál dolgozó munkatársaink megelégedésére.

Alapelvünk a kliens személyiségének tisztelete, a „másság” bármely formájának elfogadása, társadalmi elfogadtatása.

A diagnosztikai és terápiás, egyéni és a csoportos ellátás során kiemelt figyelmet fordítunk a kliensi személyiség szabad kibontakoztatására. A családdal szorosan együttműködve alappillérnek tekintjük a harmonikus személyiségfejlődés és nevelés feladatait a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai és konduktív pedagógiai ellátás, tehetséggondozás, pályaválasztási tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, valamint gyógytestnevelés területén.

A küldetésnyilatkozat megvalósítása mellett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat valamennyi dolgozója elkötelezett.

jovőkép

Intézményünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a jövőben (is) legyen képes maximálisan alkalmazkodni a változó társadalmi elvárásokhoz, szem előtt tartva az intézményhez forduló kliensek igényeit, a gyermekközpontú szemléletet és a segítő attitűdöt, az egységesség, jogszerűség, szakszerűség és költséghatékonyság elvei által keretezve.

  • A korai fejlesztésben, fejlesztő nevelési feladatok ellátásában, konduktív pedagógiai kezelésben a szakszerű és időben történő diagnosztika, a lehető legkorábban történő gondozásba, fejlesztésbe vonás, szülőcsoportok létrehozásával a szülők szakmai megtámogatása, szülői kompetenciáik erősítése tartós értékünk legyen!
  • A szekértői bizottsági tevékenység terén korszerű, sztenderdizált diagnosztikai eszközökkel minden kliens számára határidőn belüli komplex vizsgálat és szakértői vélemény készítés, a különleges bánásmód keretében történő ellátás lehető legsokrétűbb megtámogatása tartós értékünk legyen, mind az SNI, mind a BTMN esetében!
  • A logopédiai ellátás terén a szűrések határidőre történő elvégzése, a részletes vizsgálatok és szakterületi vélemények egységes szempontokon nyugvó készítése, a beszédjavító tevékenység komplex útjának bejárása, a kliensi várólisták minimálisra csökkentése minden tagintézményben és telephelyen tartós, közös értékünk legyen!
  • A nevelési tanácsadás keretében sokrétű, probléma-specifikus, határidőben megvalósuló, és a kliensek igényeit maximálisan kielégítő pszichológiai, gyógy- és fejlesztő pedagógiai beavatkozásainkról legyünk közismertek!
  • A gyógytestnevelés terén rendelkezzünk olyan létszámú szakember bázissal, mely révén a jövőben kiküszöbölhetővé válik az egyes járásokban jellemző részbeni ellátatlanság, így járuljunk hozzá az egészséges jövő nemzedék felneveléséhez.
  • A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás terén minden intézményünkhöz forduló kliens hiánytalan tanácsadása megtörténjen, ehhez rendelkezzünk megfelelő eszközökkel, úgy a tesztek, mint az informatikai háttér vonatkozásában. Ez legyen pályaválasztási tanácsadói munkánk stabil meghatározója!
  • A tehetségazonosítás, – fejlesztés terén legyünk élenjárók a régióban a rejtőzködő, alulteljesítő tehetségek felismerésében, támogatói a kibontakoztatásban, szülők, pedagógusok segítői a gondozásban. Ez tartós értékünkké nőjön a jövőben!
  • Kiváló óvoda- és iskolapszichológiai koordináció valósuljon meg, mely támogatja a megye köznevelési intézményeit, helyi szinten kezelve az akut problémákat.

A szülők és a pedagógusok nevelő, oktató munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását minden szakmai tudásunkkal, tapasztalatunkkal segítjük a jövőben, a fenntartó, a partnerek és minden pedagógiai szakszolgálati munkatárs tartós elégedettségének bázisán tevékenykedve. Így körvonalazza a JNSZMPSZ a Jövőképét, kisebb lépésekre alapozva, és a teljesség reményét megfogalmazva.

Csibi Enikő
főigazgató