Cikkek

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Szakmai egyeztető fórum 2014. 12. 09.

ÖSSZEFOGLALÓ
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Szakmai egyeztető fórum 2014. 12. 09.

A fórumon a Szolnoki Tankerület igazgatója, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásban érintett szervezetek képviselői, valamint a Szolnok városi általános és középiskolák pedagógusai és képviselői vettek részt.

Szutorisz – Szügyi Csongor tankerületi igazgató és Csibi Enikő, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója köszöntötte a résztvevőket.

Az érintett szervezetek bemutatták a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásait Jász – Nagykun- Szolnok megyében

Mészáros Anita a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ szolgáltatásait az alábbiakban összegezte:

A szervezet 1995-ben alakult meg. Foglalkozási Információs Tanácsadót (FIT) működtet a megyeszékhelyen, a kirendeltségeken információs tanácsadást tudnak biztosítani.
A FIT aktuális információkat nyújt foglalkozásokról, szakmákról, pályakövetelményekről, munkaerőpiacról, képzőhelyekről, valamint átképzési lehetőségekről, álláskeresési technikákról. Foglalkozás- és szakmaválasztási döntésekhez nélkülözhetetlen ismereteket nyújt az általános és középiskolás tanulók számára.
Az információs adatbank lehetőséget ad több, mint 500 szakmabemutató film megtekintésére, a képzőhelyekkel, munkaerőpiaccal, pályakövetelményekkel, álláskereséssel kapcsolatos tájékozódásra.

Az intézmény fogadja

 • Azokat a felnőtteket és fiatalokat, akik tájékozódni szeretnének a szakmákról, foglalkozásokról és a képzési lehetőségekről, iskolákról.
 • Iskolai osztályokat, tanulókat (2 óra időtartamú csoportos szűrések)
 • Szülőket, tanárokat, akik számára a szakemberek tájékoztató programokat terveznek.
 • Tartósan munkanélkülieket, pályakezdőket és munkaviszonnyal rendelkezőket egyaránt, akik pályaválasztásukhoz, álláskeresésükhöz kaphatnak segítséget.

A szolgáltatási kínálat további elemei:

 • Öntájékozódó jellegű számítógépes programok kitöltése
 • Pályaválasztási Kiállítás szervezése (évente 2 napos rendezvény Szolnokon, 1 napos Karcagon + 1 nap a megye más városában – Tiszafüred, Mezőtúr)
 • felnőttképzés

Bukta Gizella tájékoztatója a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenységét az „Életpályát építünk” mottó fémjelzi. Az intézmény szakemberei elsősorban pályainformációs tanácsadást végeznek általános iskolások körében.
A megyei iparkamara szolgáltatási csomagot hozott létre általános iskolák részére, mely az információs, tájékoztató tevékenységre épít. Vállalják tájékoztató előadások tartását

 • osztályfőnöki órákon,
 • szülői értekezleteken,
 • nevelőtestületi értekezleteken,
 • pályaválasztási fórumokon

elsősorban a gyakorlatigényes, „fizikai” pályák „világáról”, a szakmai tanulmányi ösztöndíj rendszerétől.

 

További szolgáltatásaik

 • A hiányszakmák népszerűsítése az interneten rendelkezésre álló „szakmafilmek” bemutatásával.
 • Üzemlátogatások szervezése a felső tagozatos tanulók részére gazdálkodó szervezeteknél → ebben a tanévben a megyében 8 helyszínen, tankerületenként 49 diákcsoport számára szerveznek szakmabemutatókat (az utaztatást a kamara fizeti)
 • Szakma Sztár Fesztiválra történő tapasztalatszerző, motivációs jellegű látogatás lebonyolítása.
 • Kiadványok, szóróanyagok készítése, eljuttatása az érintettekhez.
 • Pályaválasztási Roadshow az általános iskoláknak.
 • Tanácsadás pályaválasztók, szülők, osztályfőnökök, iskolák részére egyénileg illetve csoportos formában.
 • Szoros együttműködés a partnerekkel a hatékony pályaorientációs és pályaválasztási rendszer kialakításához.

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásairól Nánásiné dr Horváth Edit és Váczi Emese beszéltek:

Az intézmény a 2013/2014. tanévtől végzi a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatot megyei ellátási körzettel, két szakemberrel.
Az általános iskolák jogszabályban előírt feladata az iskolai pályaorientáció, mely a 6. -7. évfolyamon megkezdhető, hogy a középfokú iskolákba történő jelentkezés, a döntéshozatal minél sikeresebb legyen. Ennek érdekében a szakemberek az elmúlt tanévben már tartottak kihelyezett pályaorientációs módszertani felkészítéseket pedagógusoknak (Szolnok, Jászberény, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Újszász városokban). A szolgáltatás célja az, hogy az általános iskolák pedagógusai váljanak képessé ún. előszűrések végzésére és ki tudják választani azokat a tanulókat, akiket a szakszolgálathoz irányítanak.
A szakszolgálat a székhelyintézményben fogadja a tanulókat (6.- 12. évfolyam) és szüleiket egyéni pályaorientációs tanácsadásra, ami iskolaválasztás ajánlásával zárul. A szakemberek érdeklődés, attitűd, képesség- és személyiségvizsgálatokat végeznek (2 – 5 találkozási alkalom), feltárják a családi háttér jellemzőit, információkat nyújtanak a választott szakmákról, pályákról és a középiskolákról.
Fogadjuk

 • az általános iskolásokat (7. és 8. évfolyam diákjai), akik tanácstalanok, érdeklődésük iránya még nem alakult ki, vagy egyéni tanácsadásra, segítségre van szükségük (pl sajátos nevelési igény, pályaalkalmasságot befolyásoló speciális ok miatt),
 • középfokú iskolák tanulóit, akiknél az új tanévtől felvetődik az iskolaváltás igénye, szükségessége,
 • fakultáció-választás előtt álló, tanácsadást kérő középiskolásokat (gimnazistákat),
 • érettségi utáni továbbtanulásra készülő – a középiskola nappali tagozatán tanuló – fiatalokat a 9. – 12. évfolyamig.

A szakszolgálatot nagy arányban keresik fel a sajátos nevelési igényű (pl. ép értelmű autista, tanulási zavarral küzdő) tanulók és szüleik. Növekszik továbbá a pályaalkalmasságot befolyásoló speciális ok miatti megkeresések száma (pl. érzékszervi fogyatékosság, tartós betegség, epilepszia). Fontosnak tartjuk a Munkaügyi Központtal és az Iparkamarával való együttműködést annak érdekében, hogy minden tanuló megtalálja helyét a köznevelés rendszerében.
A szakmai koordináció azért is elengedhetetlen, mert Magyarországon nincs olyan felsőbb jogszabály, ami összehangolná a különböző ágazatokhoz tartozó pályaorientációs tevékenységeket.

A kerekasztal beszélgetést Szutorisz – Szügyi Csongor tankerületi igazgató vezette.

A fő témakörök és megállapodások az alábbiak voltak:

 • a szolgáltatás akkor lehet hatékony, ha az általános iskolák ellátják az iskolai pályaorientáció feladatait (előszűrés)
 • a FIT főként a szakmák világának megismertetésével tud segíteni, az iparkamara erőssége az üzemlátogatások szervezése, valamint a tanulószerződések kötése
 • a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat fő feladata az egyéni esetkezelés, az SNI továbbtanulás gondozása, a problémás esetek vitele, valamint a konkrét iskolák kiválasztásának segítése
 • a résztvevők tapasztalatai alapján lefedetlen terület megyénkben az egészségügyi alkalmasság, illetve a pályaalkalmasság vizsgálata
 • a JNSZM Pedagógiai Intézet elkészítette a következő tanévre vonatkozó középfokú beiskolázási tájékoztatót
 • a munkaügyi központ és az iparkamara tudná elkészíteni a tájékoztatót a megyében induló érettségire épülő több, mint 50 OKJ-s képzésről
 • Fontos, hogy az iskolák írásos tájékoztatót kapjanak a 3 partner szervezet szolgáltatásairól és elérhetőségéről

Szolnok, 2014. december 18.

Készítették:

Nánásiné dr Horváth Edit és
Váczi Emese