Módszerspecifikus integratív gyermekpszichoterápia képzés

Az integratív gyermek pszichoterápia elmélete

Az Integratív Gyermek Pszichoterápia mint módszer eredetileg Hilarion Petzold munkásságára épül. Elméleti alapjait elsősorban Moreno pszichodrámája, Perls Gestalt-terápiája, és a magyar iskola aktív pszichoanalízise jelenti. Később az elméleti háttér a családterápiás megközelítések és a szociálpszichológia alapelveivel, a tranzakcióanalízissel és a kognitív tanuláselméletekkel gazdagodott; a módszerek pedig a korábban csupán diagnosztikai célzattal használt dramatikus tesztekkel (Világteszt, Bábteszt, Életjáték, Rajz-dramatika), a Hanscarl Leuner által kifejlesztett Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) gyermekváltozatával, a gyermek-hipnoterápiával és az Ericksoni terápia elemeivel egészültek ki.

Módszerek:

  1. Pszichodramatikus Gyermekterápia
  2. Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) gyermekváltozata
  3. Gyermekhipnózis
  4. Tranzakcióanalitikus gyermekterápia

Oktatók:

Dr. Szamosi Éva, Dr. Baráth Katalin, Erdősi Zsuzsanna, Dr. Bárdos Katallin, Kácsándi Elvira, Dr. Kígyós Éva, Dr. Boldizsár Ildikó, Pap Dávid

Képzés felépítése, időtartama

A képzés három féléve tömbösített tematikájú: az első félévben a hangsúly az integratív gyermek-pszichoterápia integrált elméleti hátterére; a második félévben a gyakorlati terápiás eszközökre; a harmadik félévben a módosult tudatállapottal történő munkára helyeződik.

300 óra elmélet és gyakorlat

100 óra szupervízió (csoportos és egyéni)

A tanfolyam és a szupervízió teljesítését követően a részvevők egy írásbeli esettanulmány megvédése után záróvizsgát tesznek

Az oklevél megszerzésének további feltételei:

250 óra pszichodráma, önismereti modul (a Magyar Pszichodráma Egyesület módszerspecifikus képzésén belül)

Pszichopatológiai és fejlődés-lélektani 40 órás képzés (klinikusok kivételével)

Az oklevél megszerzésének feltételeit nagy részben már teljesítettem, jelenleg az egyéni szupervíziós szakasznál tartok és az írásbeli dolgozatom megírása és beadása van még hátra. Az egyéni szupervízióhoz kértem a két nap képzési napot. Szupervízorom Nagy Brigitta klinikai gyermek szakpszichológus, integratív gyermepszichoterapeuta.

 Cserhalmi Edit
pszichológus

közzétéve itt Hírek.