Aktuális információk

Székhelyintézmény elérhetőségek

Főigazgatóság:
tel.: +56/510-720
e-mail: info.foig@jnszmpsz.hu
Megyei Szakértői Bizottság:
tel.: +56/515-260
e-mail: info.szb@jnszmpsz.hu

Tisztelt Partnereink!
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye 2021. szeptember 13-tól új helyen folytatja működését.

Címünk: 5100 Jászberény, Faiskola u. 3.
Telefonszám: 30/566-9088

Jászberény új tagintézménye

Tisztelt Látogató!
Ön a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapját olvassa.

Tisztelettel köszöntöm Önt az Intézmény munkatársai és a magam nevében, egyaránt. Kínálom szakmai tudásunk legjavát, melyet segítő attitűdünk, a fejlesztés majdnem korlátlan lehetőségébe vetett hitünk, alázattal vegyes magabiztosságunk és a sokrétű elvárásnak való megfelelési igényünk keretez. Bízom benne, hogy honlapunkon minden kérdésére választ talál, akár a fenntartó képviselője, akár szülő, akár intézményvezető vagy pedagógus, akár fiatal felnőtt kliens, akár érdeklődő olvasó.

Kínálatunk sokrétű, fontos számunkra a pszichológiai és a gyógypedagógia különböző területeire vonatkozó tudás és tapasztalat megosztása a fejlesztést, terápiákat végző külső és belső szakembereink között, de a közzétett írások a szülők számára is nyújthatnak fogódzókat, segítséget az útkeresésben, és a megfelelő válaszok megtalálásában.

A pedagógiai szakszolgálat működésének jogi hátterét a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a 15/2013. (II.26.)EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről határozza meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1-jén jött létre a megye korábban önálló szakszolgálati intézményeiből, illetve közoktatási intézmények tagintézményeiként működő pedagógiai szakszolgálatokból.

Székhelye Szolnokon, a megyeközpontban, tagintézményei és telephelyei a megye városaiban, többnyire a járási központokban helyezkednek el.

A Székhelyintézmény az Aradi utca 20. szám alatt helyezkedik el, a város központjában, a buszpályaudvarhoz közel, így a rendeltetésének megfelelően a partnerek számára könnyen megközelíthető.

Az Intézmény szakmai alapdokumentuma szerint ellátja az alábbi pedagógiai szakszolgálati feladatokat:

Székhelyintézmény:

–  megyei szakértői bizottsági tevékenység (kizárólag SNI diagnosztika és tanácsadás)
–  továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
– megyei pedagógiai szakszolgálati munkaközösségek munkájának koordinációja

Tagintézmények és telephelyek, azonos feladatkörrel és felelősséggel ellátják:

– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
– konduktív pedagógiai ellátás
– szakértői bizottsági tevékenység
– nevelési tanácsadás
– logopédiai ellátás
– kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának koordinációja
– gyógytestnevelés
– iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja

Intézményünk állami intézmény, a munkatársak elkötelezettek a magyar köznevelés ügye iránt. Elsődleges célunk, hogy szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, határozottsággal és empátiával szolgáljuk megyénkben a szakszolgálat segítségére szoruló gyermekek, tanulók, családok, köznevelési intézmények ügyét, a fenntartó, a partner intézmények, a kliensek és a szakszolgálati munkatársaink megelégedésére.
Mintaértékű, naprakész szakmai kultúrával, az egyénre, kliensre fókuszálva biztosítjuk a segítséget kérők esélyegyenlőségét az ellátás igénybevételéhez, valamint annak a lehető legmagasabb szintű megvalósulásához.
Alapelvünk a kliens személyiségének tisztelete, elfogadása, megbecsülése, a „másság” bármely formájának tolerálása, elfogadása, társadalmi elfogadtatására törekvés.
A diagnosztikai és terápiás, egyéni és a csoportos ellátás során kiemelt figyelmet fordítunk a kliensi személyiség szabad kibontakoztatására; a családdal szorosan együttműködve alappillérnek tekintjük a harmonikus személyiségfejlődés és nevelés feladatait a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai és konduktív pedagógiai ellátás, tehetséggondozás, pályaválasztási tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, valamint gyógytestnevelés területén.
Honlapunkkal szeretnénk minél több hasznos információt eljuttatni klienseinkhez: elérhetőség, szakterületi hírek, információk, hirdetések, formanyomtatványok, programok. Bízunk benne, hogy munkánkat hasznosnak ítélik, és honlapunkat gyakran látogatják!
Készséggel állunk az Önök rendelkezésére! Kérem, keressék Intézményünket, munkatársainkat az elérhetőségeinken.

Csibi Enikő
főigazgató