Aktuális információk

Székhelyintézmény elérhetőségek

Főigazgatóság
tel.: +56/510-720
e-mail: info.foig@jnszmpsz.hu
Megyei Szakértői Bizottság
tel.: +56/515-260
(12:00 – 16:oo)
e-mail: info.szb@jnszmpsz.hu
Pályaválasztási Tanácsadó
tel.: 30/787-7180;  30/072-1176; 30/342-0631
e-mail: pvt@jnszmpsz.hu

Tisztelt Látogató!
Ön a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapját olvassa.

Csibi Enikő főigazgatóTisztelettel köszöntöm Önt az Intézmény munkatársai és a magam nevében, egyaránt. Kínálom szakmai tudásunk legjavát, melyet segítő attitűdünk, a fejlesztés majdnem korlátlan lehetőségébe vetett hitünk, alázattal vegyes magabiztosságunk és a sokrétű elvárásnak való megfelelési igényünk keretez. Bízom benne, hogy honlapunkon minden kérdésére választ talál, akár a fenntartó képviselője, akár szülő, akár intézményvezető vagy pedagógus, akár fiatal felnőtt kliens, akár érdeklődő olvasó.

Kínálatunk sokrétű, fontos számunkra a pszichológiai és a gyógypedagógia különböző területeire vonatkozó tudás és tapasztalat megosztása a fejlesztést, terápiákat végző külső és belső szakembereink között, de a közzétett írások a szülők számára is nyújthatnak fogódzókat, segítséget az útkeresésben, és a megfelelő válaszok megtalálásában.JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek és telephelyeinek elhelyezkedése a megyetérképen.

A pedagógiai szakszolgálat működésének jogi hátterét a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a 15/2013. (II.26.)EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről határozza meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1-jén jött létre a megye korábban önálló szakszolgálati intézményeiből, illetve közoktatási intézmények tagintézményeiként működő pedagógiai szakszolgálatokból.

Székhelye Szolnokon, a megyeközpontban, tagintézményei és telephelyei a megye városaiban, többnyire a járási központokban helyezkednek el.

A Székhelyintézmény az Aradi utca 20. szám alatt helyezkedik el, a város központjában, a buszpályaudvarhoz közel, így a rendeltetésének megfelelően a partnerek számára könnyen megközelíthető.

Az Intézmény szakmai alapdokumentuma szerint ellátja az alábbi pedagógiai szakszolgálati feladatokat:

 Székhelyintézmény:

 • megyei szakértői bizottsági tevékenység: SNI diagnosztika és tanácsadás, ide értve az értelmi, a beszédfogyatékosság, az autizmus spektrum zavarok, az egyéb pszichés fejlődési zavarok (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarok) megállapítása, a mozgásszervi fogyatékosság, illetve az érzékszervi fogyatékosságok közül a látási fogyatékosság megállapítása aktuális állapot feltárása, illetve felülvizsgálatok révén,
 • felnőtt szakértői vizsgálatok végzése,
 • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció.

 Tagintézmények és telephelyeik ellátják az alábbi feladatokat:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • járási szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának koordinációja
 • gyógytestnevelés
 • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja

Intézményünk állami intézmény, a munkatársak elkötelezettek a magyar köznevelés ügye iránt. Elsődleges célunk, hogy szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, határozottsággal és empátiával szolgáljuk megyénkben a szakszolgálat segítségére szoruló gyermekek, tanulók, családok, köznevelési intézmények ügyét, a fenntartó, a partner intézmények, a kliensek és a szakszolgálati munkatársaink megelégedésére.
Mintaértékű, naprakész szakmai kultúrával, az egyénre, kliensre fókuszálva biztosítjuk a segítséget kérők esélyegyenlőségét az ellátás igénybevételéhez, valamint annak a lehető legmagasabb szintű megvalósulásához.
Alapelvünk a kliens személyiségének tisztelete, elfogadása, megbecsülése, a „másság” bármely formájának tolerálása, elfogadása, társadalmi elfogadtatására törekvés.
A diagnosztikai és terápiás, egyéni és a csoportos ellátás során kiemelt figyelmet fordítunk a kliensi személyiség szabad kibontakoztatására; a családdal szorosan együttműködve alappillérnek tekintjük a harmonikus személyiségfejlődés és nevelés feladatait a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai és konduktív pedagógiai ellátás, tehetséggondozás, pályaválasztási tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, valamint gyógytestnevelés területén.
Honlapunkkal szeretnénk minél több hasznos információt eljuttatni klienseinkhez: elérhetőség, szakterületi hírek, információk, hirdetések, formanyomtatványok, programok. Bízunk benne, hogy munkánkat hasznosnak ítélik, és honlapunkat gyakran látogatják!
Készséggel állunk az Önök rendelkezésére! Kérem, keressék Intézményünket, munkatársainkat az elérhetőségeinken.

Csibi Enikő
főigazgató