„A hajnalok sem köszönnek,
Melegét nem hinti rád a nap,
S nekünk kik itt vagyunk még,
Csak emléked, mi megmarad.”
/Paudits Zoltán/

2024

Lakatos-Szabó Gabriella – gyógypedagógus-logopédus
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének logopédusa volt 2008-2024-ig.

Pedagógusi hitvallása:

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. „ /Carl Wiliam Buehner/

Lakatos-Szabó Gabriella 2008 óta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény gyógypedagógus-logopédusa, a szakalkalmazotti közösség tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége volt. Pedagógiai pályáját tanítóként egy jászsági kis faluban, Jászkiséren kezdte, majd egy év után a jászdózsai általános iskolában folytatta a megkezdett munkát. Időközben az Egri Tanárképző Főiskolán biológia, később kémia szakon tanult tovább. Szeretett volna hatékonyabban segíteni a tanulási problémákkal küzdő tanulóknak, ezért 2005-ben gyógypedagógusi diplomát szerzett logopédia szakirányon, majd 2014-ben szakvizsgát tett gyógypedagógiai szakirányon. Ezt követően egy évig tagintézmény-igazgatóként irányította a Jászberényi Tagintézményben folyó munkát, mely során nagy hangsúlyt kapott az elfogadó, szeretetteljes légkör, az empátia, a gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembe vétele, változatos munkaformák alkalmazása. Többségi pedagógusként sok éves osztályfőnöki, integrációs-inklúziós munka állt mögötte, valamint együttműködés a szülő-gyermek-pedagógus vonatkozásában, családlátogatások, iskolán kívüli rendezvények (kirándulások, színház-és mozi látogatások, ünnepi műsorok) szervezése, kooperatív technikák alkalmazása a tanórákon, a tehetséggondozás, tantárgyi korrepetálás, felzárkóztatás, esélyek kiegyenlítése. Gyógypedagógusként kiemelt figyelmet fordított a szülők, többségi pedagógusok, gyermekek részére történő segítségnyújtásra. Életpályáját a folyamatos tanulás jellemezte. Ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodott. Pályázat keretében két kiváló szakmai kiadvánnyal is öregbítette intézménye hírnevét. Munkaközösség-vezetőként tevékenykedett az általános iskolában (természettudományos mk.), valamint a JNSZV Pedagógiai Szakszolgálatnál is, a megyei logopédiai munkaközösség vezetőjeként nagy részt vállalt a logopédiai  tevékenység egységesítésében. Mentortanárként, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus oktatójaként folyamatosan segítette, egyengette a leendő logopédusok útját. Kiváló szakmai munkájáért több ízben részesült munkáltatói elismerésben. Drága Gabika! Nagyon fog hiányozni a jó kedélyed, a humorod, a mosolyod, a segítőkészséged, hogy mindenre találtál megoldást, az őszinte érdeklődésed. Mindenkihez volt egy-két kedves szavad, sosem panaszkodtál. Vártad a nyugdíjas éveket, több időt tölteni a családdal, a kicsi unokáddal, utazni, színházba járni. Tele voltál tervekkel, hiszen annyi tudás, tapasztalat volt benned, amit tovább szerettél volna adni. Nagy ajándék, hogy ismerhettünk.

„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”
/Keszei István/

Emléked szívünkben őrizzük! Nyugodj békében!

 

 

 

2019

Mészáros Attila – kisegítő dolgozó

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyének munkatársa volt 2015-2019-ig.

2015

Győrfi Andrásné – tanító, drámapedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógus logopédia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyének logopédusa volt 2013-2015-ig.