A Jász-Nagykun-Szolnok
Tehetségtanács célkitűzései

 • A Tanács olyan civil szervezet, amely munkájában koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el.
 • A Tanács a Nemzeti Tehetségprogramban foglaltak szellemében hozzájárul a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatásához, annak társadalmi hasznosulásához.
 • A Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a részt vevő tagjai egyeztessék álláspontjukat, szakmai fórumok, támogatási lehetőségek megszerzésével, információk továbbadásával segítsék és alakítsák a tehetséggondozás rendszerét további fejlődését az illetékességi területükön.
 • Közvetlenül tájékozódik a tehetségsegítéssel összefüggő szakmai programokról, közvetlen és közvetett segítséget nyújt ezek megvalósításában.
 • Tevékenységével hozzájárul a hátrányos helyzetű fiatalok számára olyan lehetőségek biztosításához, amelyek segítik őket a bennük rejlő értékek feltárásában és kibontakoztatásában.
 • Tevékenységével segíti a térség versenyképességének növelését azáltal, hogy kapcsolatot teremt a tehetségnevelésben érintett szervezetek, felsőoktatási intézmények és a gazdaság szereplői között.
 • A Tanács lehetőséget teremt arra, hogy tagjai a róluk szóló információkat egymás web-oldalain kiadványokban, helyi fórumokon és a médiában közre adják.
 • A Tanács közreműködik a megyei Tehetségnapok szervezésében, lehetőségei szerint támogatja a programokat.
 • Segíti a kapcsolattartást a Szolnok Megyei Jogú Város és JNSZ megye tehetséggondozást megvalósító intézményei valamint  a  regisztrált Tehetségpontok között.

2022-ben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata elnyerte a TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT díjat.2022-ben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata elnyerte a
„Tehetségbarát önkormányzat”
díjat

Név munkakör Intézmény
Dr. Kállai Mária
a TST elnöke
országgyűlési képviselő
Császár István tehetséggondozó koordinátor JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató Szolnoki Tankerületi Központ
Molnár László igazgató Varga Katalin Gimnázium, Szolnok
 Antics István igazgató Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény
Mihalina László lelkész Mezőtúr
Dr. Fülöp Tamás dékán Neumann János Egyetem
Verebes György művészeti vezető Szolnoki Művésztelep
Dr. Bischof Zsolt igazgató Béres Gyógyszergyár
Dr. Szabari Miklós Gábor egyetemi tanársegéd Kaposvári Egyetem
Tapasztó Ildikó osztályvezető Szolnok MJV Önkormányzata
Kalmár Andrea főigazgató Szolnoki Szakképzési Centrum
Hicsó György kancellár Szolnoki Szakképzési Centrum
Csibi Enikő főigazgató JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács pályázati tevékenysége:

2021-2022.

A Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács pályázati projektben végzett munkája
A tehetséggondozás gyakorlata
NTP-HTTSZ-21- 0007.sz pályázat
2021-2022.

1. Kötelezően megvalósítandó programelemek:

1.1. A meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása
Szakmai fórum keretében az informatikai eszközök a digitális elemek, a játék  felhasználása a tehetséggondozásban címmel, pedagógusok részére jó gyakorlat megismertető és elterjesztő program szervezése

A digitális eszközök és a táblajáték alkalmazása a tehetséggondozásban címmel szakmai műhely

Időpontja: 2022. május 4. 14 óra
Bemutatót tart: Szalkári Zétény intézményvezető helyettes és
Páll Csaba szaktanár

1.2. A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése

 • A megyében tehetséggondozást végző intézmények, szervezetek, érdeklődők, szülők, pedagógusok számára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapján tehetséggondozás címmel felületet működtetünk. Ez egyfelől a Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozó tehetséggondozó koordinátorok munkáját támogatja, másfelől információt nyújt a JNSZ Tehetségsegítő Tanács tevékenységéről is. Többek között itt kerülnek a programok meghirdetésre, azokról itt tájékoztatás nyerhető

1.3. A Tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása, megismertetése

 • A fentieken túl a tehetségsegítő tevékenységről a rendezvényeken, szakmai műhelyeken, és egyéb rendezvényeken lehet információkat szerezni.

2. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek:

2.1. A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélés, egyéni, vagy csoportos szupervízió szervezése

Első alkalom:
Időpont: 2022. október 19.
Helyszín: JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnok
Előadó: Császár István JNSZTST titkára

A Pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó tehetséggondozó koordinátorok lehetőségei a tehetségek felkutatásában

Második alkalom:
Időpont: 2022. október 21.
Helyszín: JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 5000 Szolnok Aradi u. 20.
Előadó: Szalkai Mária a Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács titkára

A tehetséges tanulók kiszűrésének lehetőségei az általános iskolák gyakorlatában

Harmadik alkalom:
Időpont: 2022. december 1.
Helyszín: JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 5000 Szolnok Aradi u. 20.
Előadó: Kormos Dénes a Kárpát-medencei TST Kollégiumának vezetője

A tehetségsegítő tanácsok koordinációs tevékenységének szerepe a jó gyakorlatok terjesztésében.

2.2. Szakmai fórumok szervezése

Első alkalom:
Időpont: 2022. június 2.
Helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus
Téma: Innovatív lehetőségek a társas kompetencia fejlesztésében a köznevelés színterein

A rendezvény – az előadások és workshopok keretében – az óvodai neveléstől, az „alapoktól” kezdve, majd az iskola élet specifikumaira tekintettel foglalkozik a társas kompetenciával és a fejlesztés lehetőségeivel, amely a tehetséggondozás fontos tényezője.

Második alkalom:
Időpontja: 2022. november 24.
Bemutatót tart: Kádár-Csomor Gábor szaktanár
Helyszíne: JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 5000 Szolnok Aradi u. 20.
Téma: Kiegészítő tevékenységek a tehetséggondozásban

A tehetséggondozás nem elhanyagolható területe a manuális képességek fejlesztése. Erre az iskolai keretek között – az intellektuális képességek fejlesztésénél – kevesebb lehetőség adódik. Ezen a szakmai fórumon ahhoz kaptak segítséget a résztvevők, hogy milyen módon, hogyan illeszthetők ezek az iskola keretek közé.

Harmadik alkalom:
Időpontja: 2022. december 8.
Helyszíne: Digitális Közösségi Alkotóműhely 5000 Szolnok Baross u. 46.
Téma: Digitális informatikai projektbemutató

A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben sokféle lehetőség adódik a tehetséggondozásra. A heti rendszerességgel működő szakkörök, foglalkozások a Műhely vezetőjének segítségével erre adnak lehetőséget. Ezen alkalommal az itteni foglalkozásokon résztvevő tanulók mutatták be a tevékenységüket.

2.3 A partneri és a támogatói hálózat bővítésére szervezett rendezvények

Időpontja. 2022. május 25.
Helyszíne: Szolnoki Tankerületi Központ

A rendezvényen a tehetséggondozást végző pedagógusok elismerési lehetősége került megbeszélésre. Az 1998-ben alapított Pro Talento Érem kiadásának további feltételeiről történt sikeres egyeztetés. A Szolnoki Tankerületi Központ beillesztette elismerési rendszerébe az Érmet.

2020-2021.

NTP HTTSZ-20-0005 pályázat összefoglalója
„Együtt működünk”

1. Fő program

1.1. A meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása

 • Felhívás került közzétételre a megyében működő Tehetségpontok részére, kérve tőlük egy 3-4 oldalas bemutatkozást. Ennek szerepe, hogy a Tehetségpontok (intézmények szervezetek) tudjanak egymás munkájáról, eredményeiről, a sikerekről, de leginkább a sikeresen végzett tevékenységekről
 • Az összegyűlt anyagokból kiadvány került összeállításra, amelyből néhány példány nyomtatott formátumban is készült, de a kiadvány megtalálható a Szolnoki Tankerületi Központ felületén.
A képre kattintva a teljes kiadvány elérhető

1.2. A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése

 • A megyében tehetséggondozást végző intézmények, szervezetek, érdeklődők, szülők, pedagógusok számára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapján tehetséggondozás címmel felületet működtetünk. Ez egyfelől a Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozó tehetséggondozó koordinátorok munkáját támogatja, másfelől információt nyújt a JNSZ Tehetségsegítő Tanács tevékenységéről is. Többek között itt kerülnek a programok meghirdetésre, azokról itt tájékoztatás nyerhető

1.3. A Tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása, megismertetése

 • A fentieken túl a tehetségsegítő tevékenységről a rendezvényeken, szakmai műhelyeken, és egyéb rendezvényeken lehet információkat szerezni.

A meglévő jó gyakorlatok terjesztését, az információáramlás elősegítését, valamint a Tanács munkájának megismertetését szolgálta az a fórum-szakmai műhely, amelyen az elkészült kiadvány bemutatása történt meg. Ezen mintegy harminc fő vett részt, akik kaptak egy átfogó tájékoztatást a tehetséggondozás mai útjáról, valamint a kötetben szereplő intézmények munkájának áttekintése történt meg.

2. Szakmai műhelyek

A szakmai műhelyek résztvevőit jelentkezés alapján kértük fel. Fiatal pedagógusokat céloztunk meg, akik tehetséggondozással, elkötelezetten foglalkoznak, akiknek a tanítványai tanulmányi és szakmai versenyeken nyernek el sikeres helyezéseket. A szakmai műhelyekre 18 jelentkezés érkezett. Ebben a jelentkezőknek röviden be kellett mutatniuk tehetséggondozó munkájukat, az ebben elért eredményeiket. Tizennyolc „pályamű” érkezett. Általános iskolában, gimnáziumban és a szakképzésben, szakképző iskolában és technikumban dolgozó kollégák voltak. Mindegyik nagyon hasznos mások számára is hasznosítható ötleteket tartalmazott. Néhányan akiket a JNSZ Tehetségsegítő Tanács által felkért bírálók arra érdemesnek tartottak Különdíjban részesültek. A Szolnoki Tankerületi Központ és Szolnoki Szakképzési Centrum díját mindannyian megkapták. A tanév során ezeket a kollégákat a szakmai műhelyekre összehívtuk, ahol beszámoltak egymásnak munkájukról, eredményeikről. A dolgozatok és az előadások nagyon érzelem gazdagok voltak. Többen a jelenlévők közül abban az iskolában végezték tanulmányaikat, ahol jelenleg dolgoznak. Többeket az serkentette a tehetséggondozásra, ahogyan az egykori tanárai vele is foglalkoztak.

2.1. Első szakmai műhely:

Időpontja: 2021. június 23.
Helyszíne: Szolnoki Tankerületi Központ 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14.
Program:

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő a JNSZ Tehetségsegítő Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket, és átadta a különdíjakat.

Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató, Hicsó György a SZSZC kancellárja, valamint Kalmár Andrea főigazgató átadták a díjakat

Császár István összefoglalót tartott a beadott  dolgozatokból.

Két kolléga: Bodonyi Ákos – aki sport témakörében írta le tapasztalatait,
valamint Vatai Soma aki a tanulók mentális megsegítését taglalta beszámoltak tapasztalataikról.

2.2. Második szakmai műhely:

Időpont: 2021. szeptember 21.
Helyszíne: Digitális Közösségi Alkotóműhely Szolnok

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő a JNSZ Tehetségsegítő Tanács elnökének köszöntője után itt is több kolléga adta elő a tapasztalatait.

 1. Hajnal Papp Zoltán – SZSZC Digitális Alkotóműhely vezetője
 2. Vágó Anita – Fiumei Úti Ált. Iskola – angol nyelv oktatás tehetségfejlesztés
 3. Baloghné Cseh Judit – Varga Katalin Gimnázium matematika tehetségfejlesztés
 4. Cseh Dániel – Verseghy Ferenc Gimnázium -történelem
 5. Sinka Péter – Széchenyi István Gimnázium –rajz-vizuális kultúra
 6. Turza Róbert –  SZSZC Rózsa Imre Technikum Újszász média
 7. konzultáció – kérdések

2.3. Harmadik szakmai műhely:

Időpontja: 2021. október 4.
Helyszíne: Varga Katalin Gimnázium Szolnok

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő a JNSZ Tehetségsegítő Tanács elnökének köszöntője után itt is két kolléga adta elő a tapasztalatait.

 1. Vágó Anita
 2. Borics Dániel

3. A partneri és a támogatói hálózat bővítésére szervezett rendezvények

3.1. Partneri hálózat bővítése

Időpontja: 2021. május 27
Helyszíne: Aba-Novák Művelődési Központ Szolnok Agora

A rendezvényen a tehetséggondozást végző pedagógusok elismerési lehetősége került megbeszélésre. Az 1997-ben alapított Pro Talento Érem kiadásának további feltételeiről történt sikeres egyeztetés.

A Szolnoki Tankerületi Központ beillesztette elismerési rendszerébe az Érmet.

3.2. A tehetséggondozás időtállósága – A biológia szakkörtől a világhírig címmel szerveztünk rendezvényt.

Időpontja: 2021. október 14. (csütörtök) 14 óra
Helyszíne: Szolnoki Tankerületi Központ 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14.

Előadó: Dr. Tóth Albert a Szolnoki Főiskola  professzor emeritusa, tájökológus

Dr. Tóth Albert tanár úr számtalan Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanulóval ismertette és szerettette meg az élővilág, a környezetvédelem fontosságát. Sok tanulmányi verseny, nyári tehetséggondozó tábor szervezője volt. Nem utolsó sorban pedig  Karikó Katalin középiskolai biológia tanára is. Az előadás visszaemlékezés, de az élmények új ötletek generálására is késztetnek.

 

4. Szupervízió

4.1. Csoportos szupervízió

Időpont: 2021. október 21.
Helyszíne: JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 5000 Szolnok Aradi u. 20.
Előadó: Tálas László
Témaköre: A kommunikáció szerepe  a tehetséggondozásban

4.2. Csoportos szupervízió

Időpont: 2021. november 10.
Helyszíne: JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 5000 Szolnok Aradi u. 20.
Előadó: Császár István
Témaköre: A tehetséggondozó koordinátorok lehetőségei a tehetségek felkutatásában

2015-2016.

A pályázat címe: Kiterjesztett tehetséggondozás Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Pályázati azonosító: NTP-HTT-16-KLIK 0008
A pályázat elemei:

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban – konferencia

időpontja: 2016. április 26.

Program:

13.00-13.30 Regisztráció, büfé
13.30 Megnyitó, köszöntés: Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete
13.45.- 14.20 Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban.
Előadó: Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
14.20-14.55 Stressz, megküzdés, pedagógusok, tanulók.
Előadó Dr. Dávid Imre tanszékvezető Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék
14.55-15.25 Tehetséggondozás JNSZ megyében.
Előadó: Dr. Kállai Mária a JNSZ Tehetségsegítő Tanács elnöke, JNSZ megyei kormánymegbízott
15.25-15.35 A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozási tevékenysége
Előadó: Csibi Enikő főigazgató JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
15.35-16.00 Vendéglátás, büfé

Beszámoló a konferenciáról:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHagyomány folytatása ez a konferencia, hiszen a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács azokkal a szervezetekkel együtt, amelyek a megye gyermekei és tanulói között a tehetségígéreteket kutatják, és a tehetséggondozást segítik elő, minden évben hasonló rendezvény gazdája volt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFontos feladatunknak tartjuk a pedagógusok ismereteinek bővítését, korszerűsítését, konferenciák, fórumok, szakmai műhelyek szervezésével, az azon való részvétel szorgalmazásával. Ez ebben az évben is így történt, a megye négy településén tartottunk szakmai műhelyt, amelyen közel 100 pedagógus vett részt.

Örvendetes, hogy egyre nő azoknak a szervezeteknek a száma, melyek a tehetséggondozást fontosnak tartják, és a 10 év alatt (2005 óta) rendszerszerűek a tehetséggondozással kapcsolatos programok, rendezvények, így megyénkben sok lehetőség nyílt a tehetségvesztés megelőzésére. Az egykori Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatásai, a tanulmányi versenyek szervezése mind e célt szolgálták.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPedagógusszerepek a tehetséggondozásban volt a konferencia címe. Történt ez azért, mert a tehetséggondozás, a tehetségek felkutatása szempontjából a pedagógusnak döntő szerepe van.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKulcsszerep egyrészt azért, mert a PEDAGÓGUS értő szemével, ismereteivel valóban képes megkülönböztetni a jó tanulót a tehetségígérettől, másfelől pedig e szerepeivel, és azok kombinációjával éri el igazán a hatását.

Tehetségfejlesztő pedagógusok szakmai műhelye

A megye négy helyszínén, Tehetségek felismerése, felhívó jelek a pedagógusok, szülők számára a „tehetséggyanús” gyermekekről/tanulókról címmel

 • Mezőtúr

JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye, Mezőtúr Földvári u. 61.
Időpont: 2016. április 5.
Előadó: Kovácsné Bögödi Beáta

mezotur

 • Jászberény

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény Rákóczi u. 53.
Időpont: 2016. április 5. 14.00
Előadó: Szalkai Mária

 • Szolnok

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Tagintézmény
5000 Szolnok Baross G. u. 37.
Időpont: 2016. április 6. 14.00
Előadó: Császár István

 • Karcag

Karcagi Általános Iskola, és AMI Kováts Mihály Tagintézmény Karcag Kálvin u. 9.
Időpont: 2016. április 7. 14.00
Előadó: Czagány Bernadett, Vida László

karcag

A Tehetségsegítő Tanács önkontrollos hatásvizsgálatának segítése

JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 5000 Szolnok Aradi u. 20.
Időpont: 2016. április 15. 14.00
Előadó: Kormos Dénes

A Tehetségpontok önkontrollos hatásvizsgálatának segítése

JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 5000 Szolnok Aradi u. 20.
Időpont: 2016. május 19. 14.00
Előadó: Császár István

A tehetségsegítésben érdekeltek számára tájékoztató a JNSZ megyében folyó tehetségfelismerő, tehetségazonosító és ismert tehetséggondozó tevékenységről

JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok
Időpont: 2016. május 26. 15.00
Előadó: Dr. Kállai Mária, Császár István