A Közalkalmazotti Tanács adatai:

Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti Tanács Székhelye: 5000 Szolnok, Aradi út 20.

Képviselője: a KT elnöke

Elektronikus levelezési címe: kt5tajekoztato@gmail.com

Honlapja:  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei pedagógiai Szakszolgálat honlapján keresztül érhető el:  https://jnszmpsz.hu/kozalkalmazotti-tanacs/

A KT tagjainak e-mail elérhetősége: a KT elektronikus levelezési címén

A KT ügyrendje letölthető https://jnszmpsz.hu/kozalkalmazotti-tanacs/

 

Tagok:

  1. Baloghné Bencsik Izabella, Szolnoki Tagintézmény: 56/421-113
  2. Magyarné Kovács Ildikó, Szolnoki  Tagintézmény Újszászi Telephelye: 30/87-40-251
  3. Pappné Szabó Gabriella, Jászberényi Tagintézmény: 57/412-056
  4. Földesiné Ungi Marianna, JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottsága: 56/515-260

Elnök:       Magyarné Kovács Ildikó

 

A KT tagok bemutatkozása:

 Baloghné Bencsik Izabella

2008 óta dolgozom logopédusként a Szolnoki Tagintézményben. Előtte magyar szakos tanárként és nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusként tevékenykedtem. Szakvizsgát a Kecskeméti Főiskolán szereztem.

Szeretném eredményes munkával megköszönni kollégáim bizalmát.

 

Földesiné Ungi Marianna

Munkahelyem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága, itt dolgozom gyógypedagógusként 2002. április 1. óta. Ezt megelőzően az oligofrén – tiflopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári oklevél megszerzése után Monoron dolgoztam egy általános iskola gyógypedagógiai tagozatán 1986. július 1-től 2001. augusztus 31-ig (ebből 7 évet voltam otthon a két fiaimmal GYES-en, 1988-1995-ig). 2001-ben Szolnokra költöztünk, alig fél évet töltöttem el a Liget Úti Általános Iskola foglalkoztató tagozatán, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy a Szakértői Bizottságban helyezkedhessek el, azóta itt dolgozom. Közben elvégeztem posztgraduális egyetemi képzés keretében a mentálhigiénés szakembereket képző szakot, melyhez kapcsolódóan szakvizsgát is szereztem. Továbbá grafológus-írásszakértői tanfolyamot is végeztem a GYES ideje alatt. A Közalkalmazotti Tanács tagjaként 2014. május 8. óta tevékenykedem.

 Magyarné Kovács Ildikó:

2007-ben szereztem okleveles pszichológus végzettséget a Szegedi Tudományegyetemen. 2008 óta dolgozom a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyén, pszichológus munkakörben, előtte magyar-történelem szakos tanárként tanítottam Szolnokon.  Tanári és pszichológus diplomám mellett mentálhigiéné szakemberi végzettséget is szereztem a Semmelweis Egyetemen.  2015-ben tanácsadó szakpszichológus szakvizsgát tettem az ELTÉ-n. A Közalkalmazotti Tanács tagjai közé a 2016/17-es tanévtől kezdődően kerültem.

Pappné Szabó Gabriella

Tanítói, biológia szakos tanári, kémia szakos tanári és gyógypedagógus-logopédia szakos tanári diplomával rendelkezem. 22 évet töltöttem a többségi pedagógia szolgálatában, Onnantól „csak” gyógypedagógusként dolgozom a Jászberényi Tagintézményben. Családomat tekintve két lányom közül a nagyobbik fizikus, a kisebbik biológusnak készül az ELTÉ–n.

Köszönöm a bizalmat, amellyel a KT tagjai közé választottatok, igyekszem a Tanács munkájában legjobb tudásom szerint részt venni.

 

A Közalkalmazotti Tanácsot 5 évre választják a közalkalmazotti dolgozók. Szeretnénk ezen időszakban a szakszolgálat minden közalkalmazottjának érdekeit képviselni. Kötelességünknek érezzük a munkavállalók gondjainak és vélemények megismerése érdekében a munkavállalókkal való kapcsolattartást, konzultációkat. A felmerülő kérdések megtárgyalását kezdeményezzük a munkáltatónál. A folyamatos munkáról tájékoztatást adunk az üléseket követően megjelenő hírlevelünkben: „Ká-Té-Té 5”címmel.

 

A kérdéseket, javaslatokat folyamatosan várjuk a következő e-mail címre:  kt5.tajekoztato@gmail.com