2021/2022 Beszámolók Jászberényi Tagintézmény

Beszámoló a Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tartott műhelyfoglalkozásról

2021. október 11-én műhelyfoglalkozást tartottunk a Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, az igazgatónő megkeresésére, 16 pedagógus részvételével. A műhelyfoglalkozást Szebeni Viola pszichológus és Bartusné Major Ágnes gyógypedagógus vezette. Első körben minden résztvevő megfogalmazta azt a problémát, aminek aktualitását megindokolta. Az alábbi felvetésekkel kapcsolatos kérdések fogalmazódtak meg: (Ezeket papírcsíkokra írták a résztvevők és a kör közepére tették.)

  • Az elmúlt három hónap online oktatásának nehézségei.
  • A tanulók motivációs szintjének az emelése.
  • A család meghatározó szerepe a tanuló értékrendjének kialakulásában.

Ezt követően olyan téma köré soroltuk a kérdéseket, amelyben hasonló problémafelvetések találkoztak. Például: Motiváció, Értékkialakítás, stb. A következő csoportfolyamat során a résztvevők csoportokba rendeződtek aszerint, hogy ki miben érezte magát kompetensnek.  A pedagógusok felé irányuló kérés az volt, hogy mindegyikük fejtse ki gondolatait az általa megjelölt kérdéssel kapcsolatban. Plakátokat készítettek a probléma megoldási lehetőségekről, melyek kifüggesztésre kerültek, a kérdéseket tartalmazó lapok köré szerveződve meghallgattuk ötlet-börze szerűen azon pedagógusok kifejtéseit, akik tapasztalattal, ötlettel rendelkeztek az adott témában. A jelenlévő pedagógusokra jellemző volt, hogy nagyon motiváltak voltak a téma felvetések, azok kifejtései során. Különböző korosztályok találkoztak a körökön belül, és szoros együttműködést tapasztalhattunk. A rendezvény jó hangulatban telt és eredményes volt. Felmerült az igény az együtt gondolkodás folytatására.

Jászberény, 2021. október 18.

Szebeni Viola
tanácsadó szakpszichológus