Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló a Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás munkaközösség 2021. május 6-án megtartott negyedik foglalkozásáról

A találkozó online formában, Google Meet felületen valósult meg
14.00 és 16.00 óra között.

Résztvevők voltak: Járominé Németh Eszter (Jászapáti Tagintézmény), Béres Lászlóné Ildikó (Jászberényi Tagintézmény), Vargáné Kerti Anikó (Karcagi Tagintézmény) Balláné Tóth Éva (Kunhegyesi Tagintézmény), Deli Gabriella (Kunszentmártoni Tagintézmény), Csete Olga (Mezőtúri Tagintézmény), Bazsonyiné Benedek Beáta, Bálint Orsolya, Kürti Anikó (Szolnoki Tagintézmény), Tóth Judit (Tiszafüredi Tagintézmény), Fehér Henrietta (Törökszentmiklósi Tagintézmény), Varga Mária (Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely) Magyarné Kovács Ildikó (főigazgató helyettes)

Elsőként az elmúlt időszak tapasztalatait osztották meg a kollégák egymással. Összességében elmondható, hogy mindenki nagyon várja a kliensekkel a személyes találkozást. Kerti Anikó elmondása szerint a Karcagi Tagintézményben a korais szülők az online időszakban is együttműködőek voltak. A Kunszentmártoni Tagintézményben – Deli Gabriella – tájékoztatása szerint a szülők nagy része továbbra is az online formát választaná, a nehézkes és rizikósnak ítélt buszos közlekedés helyett. A Kunhegyesi Tagintézményben Balláné Tóth Éva elmondása szerint szintén lelkesek voltak a szülők, de mostanra már nagyon várják a jelenléti ellátást. A Szolnoki Tagintézményből Bálint Orsolya és Bazsonyiné Benedek Beáta kiemelték, hogy az online időszak alatt több kisgyermek is ellátásba került, az ő ellátásuk okozta a megváltozott körülmények között a legfőbb nehézséget. Béresné Tolnai Ildikó a Jászberényi Tagintézményből az online ellátási formában éppen azokat a szülőket tapasztalta aktívabbnak, akik a kontakt órákat kevésbé látogatták. Megerősítette saját tapasztalatát az online ellátás kapcsán: A szülőkre még inkább fontos fókuszálnunk a korai ellátás kapcsán, hiszen az ő támogató szerepük, kompetenciájuk a mi munkánk eredményességének nélkülözhetetlen része. Járominé Németh Eszter a Jászapáti Tagintézményben korai ellátásban részesülő kisgyermekek kapcsán elmondta, hogy a nevelőszülőknél nevelkedő gyermek ellátásában komoly erőfeszítéseket igényel a nevelőszülő érdekeltté tétele. A korai ellátásra szoruló gyerekek száma növekszik a térségben. Nehézséget jelent még, hogy a hátrányos helyzetben élő családoknál gyakran az ügyintézésben is komoly szerepe van a korai ellátást nyújtó szakembernek. Fehér Henrietta a Törökszentmiklósi Tagintézmény korai ellátása kapcsán elmondta, hogy az autista gyermekek ellátása online formában igazi kihívást jelentett. Csete Olga kolléganő a Mezőtúri Tagintézményből rugalmas átállásról, az online korai fejlesztésben részesülő gyermekek szüleinek aktivitásáról számolt be. Tóth Judit a Tiszafüredi Tagintézményben ellátott kisgyermekek kapcsán az online térben megvalósult szülői tanácsadás jelentőségéről számolt be, azoknál a gyerekeknél, akik kevéssel az online ellátás megkezdése előtt kerültek hozzájuk. Varga Mária tájékoztatott bennünket arról, hogy a Fegyverneki Telephelyen jelenleg logopédus szakember lát el egy korais kisgyermeket.
A szakemberek beszámolói után négy témában hallgattunk meg előadást a korai fejlesztő munkaközösség szakembereinek előadásában.

  1. Csete Olga a korai ellátás területén lezajlott minősítő eljárásról beszélt összegezve tapasztalatait. Megosztotta a témában prezentációját, mely hasznos információkat tartalmazott a korai fejlesztésben minősülni szándékozó kollégák számára.
  2. Bálint Orsolya a Huple speciális balanszterápiás képzésen szerzett ismereteit osztotta meg a szakemberekkel.
  3. Deli Gabriella a háromnapos online képzésének tapasztalatait ismertette: „Felkészülés a szenzoros feldolgozási zavarok szűrésére” témában.
  4. Varga Mária részletes prezentációval foglalta össze a Bayley-III. képzésben elhangzottakat, melyet Tóth Judit kolléganő egészített ki a saját gondolataival.

A munkaközösségi foglalkozás zárásaként Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes asszony megköszönte a Korais munkaközösség tagjainak az ez évi, valamint a járványhelyzettel terhelődött időszakban végzett lelkiismeretes munkáját.

Szolnok, 2021. 05. 10.

Kürti Anikó
munkaközösség-vezető