Beszámolók Gyógytestnevelés munkaközösség

Beszámoló a Gyógytestnevelés Munkaközösség I. értekezletéről

2020. szeptember 17-én zoomos értekezletet tartottak a megye főállású gyógytestnevelői. Az értekezleten jelen volt Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes, Berczi Brigitta, Hatvani Rózsa, Illyésné Nagy Olga, Récziné Halmai Hédi, Rózsa Józsefné, Panyi Csaba, Szöllősi Boglárka és Szekeres Julianna gyógytestnevelő tanárok.
A 2020/2021. tanévben az iskoláknak a járványügyi protokoll figyelembe vételével kell szervezni a munkát, mely jelentős különbségeket eredményez a gyógytetsnevelés ellátás biztosításában. A 2019/20. tanév testnevelési kategória besorolása alapján kerülnek a tanulók az ellátásba. Ehhez az őszi szűrések folytatásával folyamatosan jönnek újabb gyerekek a csoportokba. Online feladatellátásra központi intézkedést követően állunk át.
A papír alapú Gyógytestnevelési Napló vezetése 2020. szeptember 1-től megszűnt, csak az INYR-ben adminisztráljuk a megtartott foglalkozásokat, melynek részleteit az Intézmény Belső Szabályzata az INYR használatára című dokumentum tartalmazza. Ettől a tanévtől vezetni kel az órákról az iskolai elektronikus naplót, mely több féle lehet: KRÉTA, MOZANAPLÓ, F2. Ez az adminisztrációs feladat nagy terhet jelent azoknak a nevelőknek, akit több iskolában végzik a feladatellátást. A főállású gyógytestnevelők egy kolléga kivételével 3-8 intézményben dolgoznak. Javaslatunk az adminisztrációs feladat ésszerűsítésére: a KRÉTA naplóban a felhasználó neve alatt jelenjenek meg az ellátásban részesülő csoportok. Ezt az egyszerűsítést szeretnénk kérni addig, amíg a két elektronikus rendszer átjárhatósága megoldódik.
Az adminisztrációs részletek (félévi, év végi értékelés, csoporttagok átvitele az előző évi csoportból, zárási határidők, e-tanmenet fejlesztése-egyeztetése) után az ellátás elégedettség mérésének idejéről kaptak információt a kollégák. Ezzel kapcsolatos kérés: az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tanuló gyerekeknek és szüleiknek készített kérdőív vegye figyelembe az állapotukat.
Munkaközösségi értekezletünkön szavazással döntöttünk a többletkötelezettségből maradt keretösszeg felhasználásáról. Munkájuk megismerésére, tapasztalatcserére utazunk a Tiszafüredi Tagintézménybe 2020. október 8-án.

Szolnok, 2020. szeptember 17.

Szekeres Julianna
munkaközösség-vezető