2022/2023 Beszámolók Jászberényi Tagintézmény

Beszámoló a JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény által, a többletkötelezettségvállalás terhére szervezett csapatépítő szakmai programról

2023. június 22-én csapatépítő szakmai napot tartottunk, melyre meghívást kapott Kerekné Mihalik Judit, aki a Dr. Antalfai Márta pszichológus által kidolgozott Katarzisz Komplex Művészetterápia módszerét mutatta be részünkre. Judit a Jászberényi Tagintézményben ennek a módszernek az alkalmazásával végzi a csoportos tehetséggondozást. Rövid bevezetőjében elmondta, hogy a módszer fontos eleme, a természetre hangolás, ezáltal vissza is vezet hozzá. Összefüggéseket láttat meg lelki életünk és a természetben megfigyelhető jelenségek között, előtérbe helyezve az évszakok személyiségünkre gyakorolt hatásait. Az egészségmegőrzés és gyógyulás feltételeként szereplő lelki mozgás elindítása érdekében célja katarzis élmény keltése egyrészt a természet, másrészt a művészet és a pszichológia eszközeivel. Célja a gyógyítás, az egészségfejlesztés és az önismeret fejlesztése. A művészetterápiás munka segít minden olyan kapcsolati zavarban, ahol a nyelvi kifejezés vagy az érzelmi kifejezés gátolt. Partnerkapcsolatokban kialakult kommunikációs zavarban. Segít látensen maradt kreatív potenciálok kibontakoztatásában. Fontos szerepe van az egészségmegőrzésen túl az egészséges személyiség mélyebb megismerésében is. Lehetővé teszi olyan érzelmek, tapasztalatok megélését is, melyeket egyedül nem lenne képes önmagában megtalálni. A kliens saját aktivitásán keresztül megtanulja saját dolgait rendbe tenni, mindezt élvezettel, örömmel éli át. A módszer központi része: évkör, évszakok, hónapok változásaira való ráhangolódás. Mindez az egyes hónapok archetípusainak és szimbolikájának megismerése, lelki üzeneteinek felfedezése és megjelenítése az alkotó folyamatban. A foglalkozások során ünnepekhez és népszokásokhoz is kapcsolódnak. Nálunk a június hónap került terítékre, első körben megfogalmaztuk mit jut eszünkbe róla, mit jelent számunkra az a hónap, majd virágképekből választottunk egyet, megindokolva miért éppen arra esett a választásunk. Ezután következett az alkotás, melynek témája a lángoló nap. Vízfesték technikával dolgoztunk teljes csendben. Miután mindenki végzett, végigjártuk az alkotásokat és elmondtuk az asszociációinkat a képekről, a végén pedig maga az alkotó is megfogalmazhatta, hogyan érezte magát alkotás közben, számára mit jelentett, amit készített. A műhelyfoglalkozás végére megfőtt a finom ebéd, melyet jóízűen elfogyasztottunk. Elmondhatom, hogy ebben a rohanó világban jelképesen megálltunk egy pillanatra, élveztük az alkotás örömét, egymásra figyelhettünk. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen pillanatok! Jó szívvel fogunk vissza emlékezni erre a napra.

Szolnok, 2023. június 22.

Bartusné Major Ágnes
tagintézmény-igazgató