Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló a „korai fejlesztés” munkaközösség 2017. május 4-én megtartott találkozójáról

A munkaközösségi megbeszélés ezúttal nem személyes találkozó keretében, hanem az eddigiekhez képest rendhagyó módon, skype-on, „online találkozó” formájában valósult meg.

A 2016/2017. tanév munkaterve alapján ez volt az utolsó foglalkozás; összefoglaltuk és értékeltük az elmúlt év munkaközösségi eseményeit, megvalósított feladatainkat. A tagok összességében eredményesnek ítélték meg a munkaközösség működését, programok sorából kiemelték a Jászberényi Tagintézményben tett látogatást, a tudásmegosztást és a mentálhigiénés tréninget, amelyek különösen hasznosnak bizonyultak számukra. Kifejezték igényüket a jövőben hasonló tematikájú tevékenységekre, azaz az egyes tagintézmények korai intervenció, korai fejlesztés terén folytatott gyakorlatának megismerésére, a partneri kapcsolatok erősítésére, műhelyfoglalkozásokra, elsősorban a mozgásfejlesztés terén, valamint a mentálhigiénés támogatás folytatására.

2017. március 30-án az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja konferenciát tartott „Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció szerepe a kisgyermekes családok körüli szolgáltatások hálójában” címmel. A konferencia tapasztalatairól Béres Lászlóné számolt be. Az „integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció” egy komplex prevenciós-intervenciós módszer a koragyermekkori pszichés és pszichoszomatikus megbetegedések, a regulációs zavarok gyógyítására, enyhítésére. A meghívott előadók mellett az „Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció” (ISZCSK) szakirányú továbbképzésben oktató, valamint a képzésben résztvevő hallgatók és már végzett szakemberek számolnak be tapasztalataikról, szülőkkel és gyermekekkel végzett tevékenységükről. Az előadások betekintést nyújtanak az egészségügyi, szociális és mentálhigiénés területeken dolgozó szakemberek (orvosok, pedagógusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, pszichológusok, pszichoterapeuták, védőnők, szociális munkások stb.) számára a külföldön már széles körben elterjedt módszer alkalmazásába és a hazai ellátórendszerbe való beillesztésének lehetőségeibe.

2017 márciusától megváltozott a pedagógiai szakszolgálat eljárásrendje a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek szakértői véleményének készítésével kapcsolatban: a rendelet lehetőséget biztosít a járási szakértői bizottságoknak, hogy a gyermek vizsgálata nélkül, meghatározott szakorvosi leletek/vélemények/javaslatok alapján készítsen szakértői véleményt, melyben megállapíthatja a gyermek korai fejlesztésre való jogosultságát.

A munkaközösség tagjai beszámoltak a megváltozott gyakorlattal kapcsolatos első tapasztalataikról: jelentősebb esetforgalom növekedést mindezidáig nem okozott a tagintézményeknél/telephelyeknél a rendeletmódosulás.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által benyújtott az EFOP 3.1.6-16 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése pályázati programjának keretében „A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása” programelemhez a tagintézmények/telephelyek nagyon színes és gazdag programajánlattal, változatos tevékenységek tervezetével szolgáltak. A programelemek közül számos rendkívül hasznosnak ígérkezik a „Korais” munkaközösség számára is (tudásmegosztás, szakmai fórumok, belső továbbképzések), amelyeket érdemes figyelembe venni a következő tanév munkatervének összeállítása során.

A kapcsolattartás skype-on igen újszerű volt a csoport résztvevői számára, nem kevés izgalmat okozott a felcsatlakozás öröme, de az első technikai nehézségeket leküzdve nagyon jó hangulatú, tartalmas munkaközösségi foglalkozás teljesült.

Jászberény, 2017. május 8.

Béres Lászlóné
munkaközösség-vezető