2021/2022 Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló a Korai Munkaközösség 2021-2022. tanévben megtartott második munkaközösségi foglalkozásáról

Résztvevők: Németh Eszter (Jászapáti Tagintézmény), Béres Lászlóné (Jászberényi Tagintézmény), Vargáné Kerti Anikó (Karcagi Tagintézmény),  Balláné Tóth Éva (Kunhegyesi Tagintézmény),  Deli Gabriella (Kunszentmártoni Tagintézmény), Csete Olga (Mezőtúri Tagintézmény), Varga Judit, Bálint Orsolya, Kürti Anikó (Szolnoki Tagintézmény),  Kovács Ágnes (Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye) Tóth Judit (Tiszafüredi Tagintézmény), Fehér Henriett (Törökszentmiklósi Tagintézmény), Farkasné Rózant Ildikó (Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye), Magyarné Kovács Ildikó (főigazgató-helyettes).

A foglalkozáson három előadót hallhattunk.

Első előadóként Tasi Krisztina, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, pszichológus, szociális munkás nyújtott átfogó képet a Máltai Szeretetszolgálat által szervezett komplex beavatkozásról, mely Magyarországon több kistelepülést is érint. A „Jelenlét” Programot ismertetve elmondta, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig igyekeznek széles spektrumon számos szolgáltatást nyújtani a hátrányos helyzetű családoknak. Céljuk a legszegényebb társadalmi rétegek támogatása, a szegénység gyermekekre mért negatív hatásának mérséklése, pozitív jövőkép elérése az itt élők számára. A program egyik eleme a Fókuszban a gyermek projekt, mely a 0-3 éves kisgyermeket nevelő családok körében igyekszik az alapvető nehézségek leküzdésében segítséget nyújtani Tiszabőn és Tiszaburán. Előadásából kiderült, hogy Tiszabőt sokáig Magyarország legszegényebb településeként tartották számon, mostanra viszont – az említett programoknak, a településen dolgozó szakembereknek köszönhetően – egyre több pozitív változás tapasztalható az itt élő családok életében.  A védőnők munkájának támogatása, a terhes anyák körülményeinek javítása, a gyermeket nevelő családok támogatása a sport, a hitélet, a zene eszközeivel és számos más elemmel rendelkezik a Máltai Szeretetszolgálat programja, hogy esélyt teremtsen a kifejezetten hátrányos helyzetű családoknak.

Takács Lívia konduktor korai fejlesztő szakemberként vesz részt a Máltai Szeretetszolgálat programjában. Saját tapasztalatait osztotta meg az a 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családokkal kapcsolatosan. Szót ejtett azokról a nehézségekről, amelyek a gyermekek fejlődését befolyásolják. Kiemelte a csapatmunka jelentőségét a családokkal folyó munkában.

Az online foglalkozás harmadik előadója Nánásiné Lókodi Andrea, a Tiszabőn valamint Tiszaburán működő Biztos Kezdet Gyerekház vezetője volt. Megtudtuk tőle, hogy 2003 óta vannak Magyarországon, a leszakadt kistérségekben Biztos Kezdet Gyerekházak. A szociálisan hátrányos helyzetű családok különböző szolgáltatásokat tudnak igénybe venni általa. A 0-3 éves korosztály számára, szülőkkel együtt nyújt lehetőséget szokások, szabályok elsajátítására, közös játékon, közös tevékenységeken keresztül. Az előadók személyében kifejezetten elhivatott szakembereket ismertünk meg. Előadásaikon keresztül hiteles képet kaptunk a Tiszabőn, Tiszaburán élő hátrányos helyzetű, kisgyermeket nevelő családok alapvető nehézségeiről, valamint arról az elkötelezett munkáról, melyet a Máltai Szeretetszolgálat segítségével végeznek.

Szolnok, 2021. 10. 22.

Kürti Anikó
munkaközösség-vezető