Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló a Korais Munkaközösség 2020. október 8-án megtartott első foglalkozásáról

Az első alkalom Google meets formában valósult meg.Résztvevők: Járominé Németh Eszter (Jászapáti Tagintézmény), Béres Lászlóné Ildikó (Jászberényi Tagintézmény), Vargáné Kerti Anikó és Rab Viktor Szabolcsné Vivien (Karcagi Tagintézmény), Balláné Tóth Éva (Kunhegyesi Tagintézmény), Deli Gabriella (Kunszentmártoni Tagintézmény), Csete Olga (Mezőtúri Tagintézmény), Mihályiné Simon Rita és Kátainé Darók Bernadett (Székhelyintézmény), Bálint Orsolya (Szolnoki Tagintézmény), Fehér Henrietta (Törökszentmiklósi Tagintézmény), Magyarné Kovács Ildikó (főigazgató-helyettes), Varga Judit (Szolnoki tagintézmény-igazgató)
Tóth Juditnak (Tiszafüredi Tagintézmény) nem sikerült csatlakoznia.
Varga Mária (Fegyverneki Telephely) korábban jelezte távolmaradását.
Technikai akadályok nehezítették a kezdést, amelyet többségében sikerült megoldani, áthidalni.
Témánk: A korai fejlesztés jelenlegi helyzetének megismerése a JNSZMPSZ Tagintézményeiben és Telephelyein.
1. Több tagintézményben változott a korais munkaközösségbe delegált tagok személye ill. a munkaközösség vezető személye is. Személyes bemutatkozással indítottuk a foglalkozást.
2. Ezt követően az éves terv módosított formájának ismertetésére került sor: melynek alapján a 2020. nov. 5-re tervezett valamint a 2021. máj. 26-ra tervezett foglakozás időpontja felcserélődik.
– A 2020. nov. 5-ére tervezett előadás google meets formában fog megvalósulni. Előadást hallgathatunk a Pic-ről, a koraszülött babák ellátásról, az utánkövetés jelentőségéről.
– A tavaszra tervezett konferencia pontos időpontjáról, az esetleges változásokról a munkaközösség tagjait tájékoztatni fogom.
– A 2021. május 26-ai ez évi utolsó alkalom reményeink szerint személyes találkozóra lesz lehetőség a Székhelyintézményben.
3. A tagintézmények bemutatkozása során képet kaptunk a különböző lehetőségekről, adottságokról, feltételekről a különböző helyszíneken:
A Jászapáti Tagintézményben jelenleg egy fő dolgozik korai ellátásban. A korai fejlesztésben jelenleg részt vevő gyerekek nagy része nevelőszülőknél nevelkedik.
A Jászberényi Tagintézményben gyógypedagógus, konduktor, logopédus dolgozik korai fejlesztésben. A szakemberek között az együttműködés ideális. A nehézséget a hely szűkössége okozza. Nagyon várják az újabb, modernebb helyszín lehetőségét.
A Karcagi Tagintézményben a végzett szakemberek mellett 1 fő szomatopedagógus hallgató is dolgozik pedagógiai asszisztensként. A Pandémia miatt a Gólyafészek otthonban ellátott kliensek számára online formában zajlik a feladat ellátás.
A Kunhegyes Tagintézményben a tavalyi évben 4 fő, jelenleg 1 kisgyermek részesül korai fejlesztésben. Jellemzően 3-4 éves korú gyerekekről van szó. A tagintézményben dolgozó gyógypedagógusok a nevelési tanácsadás és szakértői tevékenység mellett látják el ezt a feladatot.
A Kunszentmártoni Tagintézmény 2 helyszínen lát el korais feladatokat, Tiszaföldváron és Kunszentmártonban. A térségben több hátrányos helyzetű család él, a Covid19 óta gondot okoz a bejárás tömegközlekedéssel a foglalkozás helyszínére.
A Mezőtúri Tagintézményben több különböző végzettségű kolléga – 2 gyógypedagógus, 2 logopédus és 1 konduktor – vesz részt a korai fejlesztésben.
A Megyei Szakértői Bizottságban dolgozó kollégák korais gyermekek szakértői vizsgálatát végzik, olyan esetben főként, amikor kevert specifikus fejlődési zavar vagy autizmus merül fel. Az együttműködés a korai fejlesztésben részesülő kisgyermekek kapcsán a Tagintézmények és a Szakértői Bizottság között szoros és gördülékeny.
A Szolnoki Tagintézményben több gyógypedagógus, konduktor, 1 pszichológus és 1 logopédus vesz részt az egyéni és/vagy csoportos ellátásba. A korai ellátásba kerülő gyerekek között a 0-1 éves korosztály aránya emelkedik. A szubakvális mozgásnevelés 2020. március óta szünetel.
Az Újszászi Telephelyen jelenleg nincs korais kisgyermek.
Törökszentmiklóson 3 fő gyógypedagógus, különböző óraszámban kapcsolódik be a korai ellátásba. Kis helyszínen tevékenykednek, a szülőkkel, szakemberekkel szoros együttműködésben.
A Fegyverneki telephelyen jelenleg nincs korai fejlesztésben részesülő kisgyermek. Általában 1-2 gyermek van évente. Hely- és eszközhiány miatt a mozgásfejlesztés a Törökszentmiklósi Tagintézményben valósul meg.
Összességében elmondható, hogy a Tagintézményekben a korai fejlesztés személyi feltételei eltérőek. Az egyes helyszínek különböző adottságokkal, felszereltséggel, tárgyi feltételekkel igyekeznek a legjobb tudásuk szerint a korai fejlesztésbe bekerülő kisgyermekeket és családjukat segíteni. Több Tagintézményben különböző területek szakemberei: logopédus, konduktor, gyógypedagógus, pszichológus is dolgoznak a korai ellátásban. A járványhelyzet érezteti hatását: a szülői aktivitás csökkenése, valamint a speciális teret igénylő foglalkozások felfüggesztése (szubakvális mozgásnevelés) nehezíti a helyzetet. A kollégák több helyszínen nehézségként említették a korszerű épületek, elégséges számú fejlesztő helységek valamint a minőségi fejlesztő eszközök hiányát, melyet sok rugalmassággal, egyéni kreativitással, szoros együttműködésben igyekeznek megoldani.

Szolnok, 2020. október 12.

Kürti Anikó
munkaközösség-vezető