Beszámolók Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a Logopédiai Munkaközösség foglalkozásáról

2020. szeptember 10-én zoomos munkaközösségi értekezletet tartottunk, melyen részt vett Csibi Enikő főigazgató asszony és Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes asszony, illetve minden tagintézmény és telephely képviseltette magát. Csibi Enikő főigazgató asszony tájékoztatta a tagintézmény-igazgatókat, telephelyvezetőket és a logopédusokat a Megyei Szakértői Bizottság logopédiai vizsgálatokat érintő jelenlegi helyzetéről, illetve a járási szakértői bizottságokban elvégzendő logopédiai vizsgálatok jelentőségéről, a beszédfogyatékosságok járási logopédiai vizsgálatokon való megállapításáról, a megyei logopédiai vizsgálati protokoll járási szakértői bizottságokhoz való eljuttatásának indokoltságáról. Enenk értelmében a MSZB-ban már csak pszichológiai, esetleg kiegészítő gyógypedagógiai vizsgálat történik, illetve megfogalmazásra kerülnek a korrekciós és fejlesztési javaslatok, természetesen a járási logopédus kollégák javaslatai alapján.
Az online megbeszélésen az 5 éves gyermekek logopédiai szűrésének tapasztalatait ismertettem, majd megbeszéltük a 3 éves gyermekek szűrésének időintervallumát.
Közös döntés alapján a KOFA-3 szűrések szeptembertől október végéig zajlanak az Intézményben. Ezt követően ismertettem az Integrációs Nyomonkövető Rendszer (INYR) használatát a logopédiai ellátásban. A papír alapú Logopédiai Munkanaplót és Forgalmi naplót 2020. szeptember 1-től nem vezetjük, helyette elektronikus naplóvezetést alkalmazunk a logopédiai ellátás adminisztrációs tevékenységében, melynek részleteit az Intézmény Belső Szabályzata az INYR Használatára című dokumentum tartalmazza.
A munkaközösségi foglalkozáson a logopédiai ellátásban az INYR adminisztrációs tevékenység ismertetése és gyakorlati alkalmazása Power – Point szemléltetéssel történt, Szabó Katalin előadásában. Interaktív beszélgetéssel zártuk a munkaközösségi találkozót. A munkaközösségi megbeszélés alkalmával közös megegyezésre jutottunk a logopédiai munkaközösség többletkötelezettségéből megmaradt keret 30.000 Ft-os összegének felhasználásáról, miszerint 10.000 Ft-ot Szabóné Bujáki Mónika szurdologopédus előadására fordítunk. A 20.000 Ft pedig levásárlásra kerül a Krasznár és Fiai könyvesboltban a Logopédiai Munkaközösség delegált tagjainak igényei szerint 2000 Ft/fő arányban. Az igények leadásának határideje Szabó Katalin részére 2020. 09. 24.

Szabó Katalin
munkaközösség-vezető