Beszámolók Mérés-ertékelés munkacsoport

Beszámoló a Mérés-értékelés munkaközösség foglalkozásáról Google Meet alkalmazás felületén, 2021. június 28.

Az online találkozón az 5 fő munkaközösségi tag mellett a tagintézmény-igazgatók/helyettesek vettek részt.
A megbeszélés során áttekintésre került az elemzéshez készített sablon, melyet a vezetők számára rendelkezésre bocsátottunk. A mérés 2021. május 10. és június 10. közötti időintervallumban valósult meg. Az elemzés során a diagramok megszerkesztését Szabó Sebestyén végezte el, ezeket a diagramokat is elküldtük szíves felhasználásra és elemzésre a vezetők részére. A megbeszélésen sor került a felmerülő kérdések megválaszolására.

A tagintézmény-igazgatók/helyettesek elkészítik az elemzéseket, ennek okán a következőképpen történik az összintézményi elemzések felosztása:

Tóthné Répási Anett – Összintézményi Gyógytestnevelés, Tehetséggondozás, Szakértői bizottsági tevékenység (járási és megyei)

Bereczné Szabó Ágota –Megyei Szakértői Bizottság

Paraginé Boros Ágnes – Megyei Pályaválasztási Tanácsadó

Fadgyas-Székely Orsolya – összegzés, a teljes dokumentum formába öntése

Az elkészített, elemzett anyagot legkésőbb 2021. július 16. 10.00-ig megküldik a vezetők a Főigazgatóság, és másolatot küldenek Fadgyas-Székely Orsolya munkaközösség-vezető részére.

Mezőtúr, 2021. július 2.

Fadgyas-Székely Orsolya
munkaközösség-vezető