Beszámolók Szakértői munkaközösség

Beszámoló a Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség első találkozójáról

A 2020/2021. tanév első munkaközösségi találkozójára Zoomos formában került sor, melyre az Újszászi Telephely kivételével mindenkinek sikerült felcsatlakoznia. A találkozón minden delegált tag, valamint látogató tagok is részt vettek. A szakmai munkánkat az adott napon a főigazgató-helyettes asszony támogatta. A tanévet szokásunkhoz híven a jogi szabályozók áttekintésével kezdtük, mely jelenleg nem sok új változást hozott. Kiemeltük, hogy a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a szakértői vizsgálatokhoz kapcsolódó vizsgálati kérelem formanyomtatványát, az 1. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte, annak módosított tervezete már elkészült, még a megbeszélés napján nem lépett hatályba, de a rendelkezésünkre áll. Áttekintettük újból a BTMN mentesítéssel kapcsolatos ismereteket, valamint a további egy év óvodai nevelésre vonatkozó szempontokat, jogosultságokat. Megbeszéltük, hogy a BTMN vizsgálati véleménynek tartalmaznia kell, hogy a „Tanuló tankötelezettségét kizárólagosan iskolába járással, vagy egyéni munkarend / egyéni tanulmányi rend szerint teljesítheti.” Új formanyomtatvány sablonok vannak készülőben, s vezetői átnézés alatt, melyet a Tagintézmények, Telephelyek későbbiek folyamán meg fognak kapni. A többletkötelezettség-vállalás terhére rendelkezésünkre álló keretösszeg tekintetében a munkaközösség könyv mellett döntött, javaslat a DSM-5 Referencia kézikönyvre érkezett. Ezzel kapcsolatosan a munkaközösség-vezető egyeztet a főigazgató asszonnyal és a gazdasági vezetővel. Néhány részletében említettük a lelet alapján készülő szakértői vélemény tartalmi elemeit. Megbeszéltük, hogy az összegzés, véleményben csak elmaradást, vagy megkésettséget fogalmazhatnak meg, pl. mozgásfejlődési elmaradás, megkésett mozgásfejlődés. Semmiképp nem lehet a diagnózis „A motoros funkciók specifikus fejlődési rendellenessége” (SNI diagnosztikában használatos). Továbbá a szakorvos neve nem szerepelhet a dokumentációban (GDPR, adatvédelem). Legyen benne a kórház neve, adott osztály, helyszín, lelet dátuma. Pl. JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Gyermekpszichiátria Osztály, Szolnok, 2020.09.17. Soron következő találkozón részletesebben áttekintjük a lelet alapján készülő szakértői vélemény tartalmi és formai követelményeit (18 hó alatti csecsemő/gyermek esetében). Röviden az aktuális évi munkaterv megismerése, a tervezett időpontok hangzottak el, valamint új feladatként a munkaközösség-vezető hospitálása is szóba került. A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség soron következő találkozója tervezetten 2020. november 19-én várható.

Szolnok, 2020. szeptember 24.

Lázárné Barna Andrea
munkaközösség-vezető