2021/2022 Beszámolók Szakértői munkaközösség

Beszámoló a Szakértői tevékenységet folytató Munkaközösség 2020/2021. tanévi első foglalkozásáról

A munkaközösség első találkozójára 2021. szeptember 23-án került sor, személyes találkozás formájában a Megyei Szakértő Bizottság előadótermében. A megbeszélésen részt vett Csibi Enikő főigazgató-asszony is, illetve minden tagintézmény képviseltette magát, jelen voltak az igazgatók, illetve helyetteseik, valamint a szakértői tevékenységet folytató munkatársak, a munkaközösség tagjaiként.

A 2021/2022. tanév első találkozójának tartalmi felépítése három területet érintett:

  • A munkaközösség 2021/2022. tanévi munkatervének ismertetése,
  • Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jogszabályváltozásról szóló tájékoztató levelével kapcsolatos feladatok megbeszélése (műhelymunka),
  • Aktualitások.

Elsőként a tanévben tartandó munkaközösségi foglalkozások időpontjait, illetve az aktualitásokat beszéltük meg. Ezt követően a főigazgató-asszony fogalmazta meg gondolatait Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jogszabályváltozásról szóló tájékoztató levelével kapcsolatban. A tájékoztató levél értelmében egy olyan javaslatgyűjteményt készítenünk, amely a hatodik életévét betöltő, további egy év óvodai nevelésben részesülő gyermekeket nevelő óvodapedagógusok számára nyújt segítséget. Ez a gyűjtemény olyan javaslatokat tartalmaz, amelyet az óvodapedagógusok tudnak megvalósítani, az óvodai nevelésbe ágyazottan, a gyermek felzárkóztatása érdekében. A javaslatgyűjtemény elkészült, melyet a főigazgató-asszony kiegészítései után elfogadunk, majd a szakterületi véleményekbe beillesztünk. A találkozó utolsó szakaszában a korais vizsgálatok kérdése került szóba, mivel az új jogszabályi változás szerint már nemcsak a 18 hónapnál fiatalabb, hanem a 2 évesnél fiatalabb gyermekek esetében is elkészíthető a szakértői vélemény a gyermek külön vizsgálata nélkül. Ezen felül ha a korai fejlesztésre való jogosultság nem jár együtt sajátos nevelési igénnyel, a felülvizsgálatot is a járási szakértő bizottság végzi.

Szolnok, 2021. szeptember 23.

Mihályiné Simon Rita
munkaközösség-vezető