Beszámolók Székhelyintézmény

Beszámoló – „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című Ágazati Hálózati Műhelyfoglalkozásról

Az Oktatási Hivatal által megvalósított „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében 300 köznevelési intézmény, feladatellátási hely részesül komplex differenciált intézményfejlesztésben. A fejlesztések egyike az Ágazati Hálózati Műhelyek szervezése, lebonyolítása, melyre 2019 novemberében és 2020 áprilisában kerül sor. A 2019. november 5-én és 7-én meghirdetett és szervezett műhelyfoglalkozásokra Szolnokon, a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában (Szolnok, Dr. Durst János út 1-3.) került sor, melyen a szakmai partnerek vettek részt és mutatkoztak be egymásnak. A Pedagógiai Oktatási Központ, a Szolnoki Járási Hivatal, a Humán Szolgáltató Központ, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezető beosztású képviselői, ugyanezen partnerek azon munkatársai, akikkel a Projektbe bevont feladatellátási helyek közvetlenül kapcsolatot tartanak, és a feladatellátási helyek képviselői vettek részt. Az Ágazati Hálózati Műhely célja, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentése érdekében kezdődjön el megyei, járási, kistérségi szinten együttműködés, párbeszéd az általános iskolák, középiskolák és az ágazati, ágazatközi kulcspartnerek között. A délután első felében a Projekt bemutatása után a partnerintézmények bemutatkozása történt, olyan irányban, hogy a feladatellátási helyek milyen problémák megoldásában fordulhatnak támogatásért hozzájuk, illetve milyen szolgáltatásokkal tudnak segítséget nyújtani a korai iskolaelhagyás megelőzésében. A műhelyek második felében kerekasztal-beszélgetésekre került sor a jelenlévők részvételével, egyben lehetőséget nyújtva az egyeztetésre, a meglévő együttműködés kiterjesztésére, és új együttműködési megállapodások előkészítésére is. A folytatásban további beszélgetések, egyeztetések révén remélhető, hogy az együttműködő szakemberek találnak hasznosítható, jó megoldásokat a korai iskola elhagyás kiküszöbölésére, a felnövekvő tanulónépesség eredményességének javítása és majd a továbbtanulás, illetve a munkaerő piacon való sikeres előmenetel szilárdabb megalapozása érdekében.

Varga Judit, Ungi Marianna, Csibi Enikő