2021/2022 Beszámolók Tehetség munkaközösség

Beszámoló a Tehetség Munkaközösség 2021/22. tanévi 1. munkaközösségi foglalkozásáról

Beszámoló a Tehetség Munkaközösség
2021.09.01-én megtartott 1. munkaközösségi foglalkozásáról

Az első munkaközösségi foglalkozáson elsődleges feladatunk e szép és felelősségteljes feladatra az új vezető megválasztása volt, hiszen Császár István tehetségkoordinátor és munkaközösség-vezetőnk nyugdíjba vonult. A főigazgató asszony és szakmai főigazgató-helyettes jelenlétében a munkaközösség tagjai nyílt szavazáson egyöntetűen Orosz Máténé tehetségkoordinátort szavazták meg a feladatra. Azonnal hozzáláttunk a munkatervünk megbeszéléséhez, a témák, tervek, időpontok egyeztetéséhez. A munkatervet a tagokkal közösen elfogadtuk. Meghívott előadónk lesz a Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézményében dolgozó tehetségkoordinátor, Csáki Éva, akinek a „Tehetséggondozás az SNI és BTMN gyerekek tükrében” című előadását hallgathatjuk meg a következő alkalommal. A munkaközösségi foglalkozást a gyakorlati, módszertani szakmai munkával folytattuk. Az online oktatás alatt elkészített egységes szemléletű mérőanyagok, szűrőanyagok listája, azok értékelése táblázatos formában bemutatásra került. Korosztályokra bontva főleg az általános iskola 4-8. osztályában végezhető szűrésekről és a 4-12. évfolyamokon végezhető azonosítási anyagokról. Megbeszéltük a tehetséggondozás folyamatának leírását, különös tekintettel a kettős különlegességűek tehetségének felismerésére, ellátásának szervezésére. A témához (kettős különlegességű tehetségek felismerése) kapcsolódva Fejes Nikolett tehetségkoordinátorunk megismertetett bennünket a tapasztalataival, jó gyakorlatával a Mezőtúri Tagintézményben, a kettős különlegességű tanulók vizsgálatával.

Szolnok, 2021. 09. 06.

 

Orosz Máténé
munkaközösség-vezető