2021/2022 Beszámolók Kunhegyes Kunhegyesi tagintézmény

Beszámoló az „Együttműködés Éve” és a „Korai Fejlesztés Éve” keretében Fegyverneki Telephelyen megtartott, „A logopédia szerepe a korai fejlesztésben” című műhelyfoglalkozásról

Az „Együttműködés Éve” keretében tervezett második műhelyfoglalkozásunk a JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyének munkatársaival valósult meg. Az előzetes egyeztetéskor úgy választottunk témát, hogy a „Korai Fejlesztés Éve” tematikus programhoz kapcsolódjon. 2022. május 2-án látogattuk meg a Fegyverneki telephely munkatársait, akikkel egy kellemes és hasznos szakmai délutánt töltöttünk együtt, melynek témája a korai fejlesztés és a logopédia elméleti és gyakorlati kapcsolódási lehetőségeinek megbeszélése volt. Szabó Ildikó telephelyvezető asszony köszöntő szavai után Farkasné Rózant Ildikó gyógypedagógus – logopédus „A logopédia szerepe a korai fejlesztésben” címmel tartott előadást. A törvényi háttér és a gyerekek tipikus nyelvi fejlődésének bemutatása után kitért a nyelvi késést mutató gyermekek jellemzőire, azok diagnosztikus vonatkozásaira, összehasonlítva a nyelvi zavar problematikájával. Egyes fejlődési rendellenességek is szóba kerültek, melyek kapcsán egy jelenleg is korai fejlesztésben részesülő, szájpadhasadékkal született kisfiú beszéd- és nyelvfejlődését ismerhettük meg. A szakember bemutatott néhány fejlesztőeszközt is, melyek használata a beszédészlelést- és beszédértést, valamint a sikeres beszédindítást szolgálják a korai életkorban. A logopédus előadása után szakmai beszélgetéssel folytattuk a délutánt, melynek során saját szakembereink is bemutatták egy-egy korai fejlesztésben részesülő gyermek esetét. A szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása és a szíves vendéglátás, mindkét tagintézmény szakemberei számára kellemessé tették az együtt töltött közös délutánt.  Köszönjük a lehetőséget!

Zsidóné Kádár Terézia
tagintézmény-igazgató