Beszámolók

„Csepp a tengerben…” A JNSZMPSZ Szakmai Napja az AGÓRÁBAN

„Csepp a tengerben…”

A JNSZMPSZ Szakmai Napja az AGÓRÁBAN

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csepp a tengerben címmel szervezett 2015. október 13-án szakmai konferenciát, melynek témája a korai fejlesztés volt. A konferencián a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal képviselője, tankerületi igazgatók, tanügyi referensek, csecsemő- és gyermekgyógyászok, gyermekpszichiáter szakorvosok, egészségügyi és szociális intézmények vezetői és szakemberei, korai fejlesztésben aktív tevékenységet folytató pedagógiai szakszolgálati tagintézmények vezetői és gyakorló szakemberei, bölcsődék vezetői és szakemberei, illetve a korai diagnózist megállapító szakértői bizottság szakemberei vettek részt.

A konferencia méltó helyen, a szolnoki AGÓRA Kulturális Központban, esztétikus és könnyen megközelíthető helyszínen és környezetben került megrendezésre.

A konferenciát Csibi Enikő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója az alábbi szavakkal nyitotta meg:

„Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a JNSZMPSZ első szakmai konferenciáját megnyithatom. Öröm és nagy tisztesség, hiszen a szakszolgálati feladatellátás azon területét helyezzük most figyelmünk középpontjába, mely a tíz közül az egyik legfontosabb, hiszen a többi terület alapját ez képezi. És azért választottuk a korai fejlesztés területét szakmai napunk témájául, mert ezt egyrészt a pedagógiai szakszolgálat minden tagintézménye a saját tankerületében, illetékességi területén rendszeresen gyakorolja, tehát közös ügyünk, másrészt mint a tagintézményeink számára 2013. szeptember 1-jétől megjelenő új feladat vonatkozásában egyfajta saját, hazai, belső továbbképzési lehetőséget is szerettünk volna kínálni a korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben dolgozó kollégáink számára.

A korai fejlesztés a nagybetűs lehetőség: benne van az ígéret a teljességre, illetve annak lehetőségére. A korai fejlesztés révén eltérő fejlődésmenetek normál pályára térhetnek, és esetenként megelőzhetővé válhat a sajátos nevelési igény kialakulása.

Korai intervencióban, fejlesztésben – a habilitáció, rehabilitáció részeként – részesülhetnek a 0-5-6 éves korú, értelmi-, mozgás- és beszédfejlődési elmaradással küzdő, vagy már szakértői bizottság által diagnosztizált érzékszervi-, vagy halmozottan sérült, illetve viselkedészavarral küzdő kisgyermekek. A korai intervenciós, fejlesztő programok célja az eltérő fejlődésmenetű kisgyermekeket nevelő családok segítése, a gyermek sérült vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése, a jobb életminőség és a szociális kapcsolatok támogatása. A koragyermekkori intervenció a gyermek-szülő tranzakciókra és gyermek családhoz kapcsolódó élményeire helyezi a hangsúlyt, valamint a szülőknek nyújtott segítségre, hogy maximálisan biztosíthassák gyermekük egészségét és biztonságát. A magyar gyakorlat a nemzetközi tapasztalatokra alapozva épült, átvette annak jó gyakorlatait, majd önállósulva saját lábra állt.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei korai fejlesztésnek is megvannak már a maga hagyományai, felkészült fejlesztő szakemberek hosszú sora képezi az üde színfoltokat a tarka bokrétában.
Munkánk pusztán néhány csepp a tengerben, de e cseppek nélkül a tenger bizony kevesebb lenne!

Ezért hiszek a korai fejlesztés erejében.

Hívom tehát a társszakmák képviselőit. Építsünk tartós, erős hidakat egymás felé kis klienseink fejlesztése, fejlődése érdekében. E gondolatokkal kívánok Önöknek/Nektek jó és hasznos tanácskozást!”

A konferencia plenárisán szívhez szóló előadásokat hallgathattak a résztvevők a jelzett témakörben.

Dr Schultheisz Judit orvosigazgató a Gézengúz Alapítvány képviseletében „A koragyermekkori intervenció együttműködési szükségletei” címmel fogalmazta meg gondolatait a szakmai napon. Előadásában kitért a korai fejlesztésben résztvevő intézmények együttműködésének szükségességére, a Gézengúz Alapítvány kapcsolódási pontjaira az intézményhálózatban, a korai intervencióban jelenleg alkalmazott elérhető terápiákra, és az általuk kidolgozott Neuro-hidroterápia és a Huple-program eljárásokra. Az előadás végén megfogalmazódott, hogy a kiemelt koragyermekkori programban a CSALÁD-GYERMEK intervenció körülölelése pozitív gazdasági, társadalmi, morális hatást eredményez! Az előadások közötti szünetekben lehetőség volt az előadó asszonnyal a szakmai kérdések megvitatására, kérdések megfogalmazására.

A konferencia következő előadójaként Dr. Sebő Zsuzsa csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos, homeopata tartott előadást „Minden út összefut.. A posztvakcinális szindróma homeopátiás kezelése és helye a korai fejlesztésben ” címmel. A doktornő szívügyének tartja a homeopátia népszerűsítését, ugyanis azt tartja, hogy homeopátiás oltási kivezetéssel és kiegészítő homeopátiás kezeléssel jó eredményeket lehet elérni, különösen akkor, ha minél fiatalabb korban kezdjük meg a kivezetést, és a fejlesztéseket. Az elhangzott tartalmas előadás úgy gondolom, mindenki számára gondolatébresztő volt.

Az Erkel-terembe lépve kellemes citromfű illat jelezte, hogy különleges témakör bemutatása következik Németh Imréné fitoterapeuta előadásában. Az előadó a gyógynövények fontosságáról, használatáról, gyakorlatból vett példákkal, elkészítési javaslatokkal hozta közelebb a természet és az ember kapcsolatát. A szakember a gyógynövények méltó használatával igyekszik a hozzáfordulóknak segítséget adni. Többször hangsúlyozta előadásában, hogy a betegségek gyógyítására csak átgondoltan, személyre szabottan megtervezett adagolással szabad a megfelelő hatású gyógynövényt használni.

A családok könyvtárából nem hiányozhat az előadó által írt Gyógynövények Nagykönyve című könyv, mely segít eligazodni a gyógynövények pontos ismeretében, azonosításában, azért, hogy egészségünk megőrzése érdekében helyesen használjuk őket.

Szakmai napunkon „A mozgás fontossága” címmel tartott előadást Skultétyné Őzse Hajnalka mozgásterapeuta. Többek között a csecsemő- és kisgyermekkori mozgásfejlődés lépcsőfokainak fontosságáról, bizonyos reflexek (pl.: fogó-, szopóreflex) átalakulásának metódusáról, a fejlesztési lehetőségekről és a jótékony mozgásokról – ösztönösen, szeretettel végzett birkózás, ringatás, dobálás, hintáztatás – beszélt. Előadásában hasznos gyakorlati tanácsokkal látta el a hallgatóságot, nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta őt a közönség.

Az elmúlt évek „korais” munkaközösségének munkájáról lelkes, érzelmektől sem mentes beszámolót hallhattunk Bogdán Evelin gyógypedagógustól, korábbi Korai Fejlesztés Munkaközösség vezetőjétől. Képekkel illusztrálva, részletesen beszélt az elmúlt időszak korai fejlesztéssel kapcsolatos eseményeiről, a megoldandó feladatokról és a megvalósult tervekről. Hangsúlyozta a Gézengúz Alapítvánnyal való szakmai együttműködés jelentőségét. Meghívott vendégeink és a szakszolgálatunk dolgozói érdeklődéssel hallgatták a nagy szakmai elhivatottságról tanúságot tevő előadást.

A szakmai nap zárásaként Lázárné Barna Andrea, a Megyei Szakértői Bizottság korai diagnosztikában és fejlesztésben jártas gyógypedagógusa tartott előadást „A megyei szakértői bizottság tevékenysége a korai fejlesztésben” címmel. A gyermekek vizsgálatának lehetőségeiről, azok prioritásáról, rendszerbe történő bekerülésének menetéről hallhattunk tartalmas beszámolót. Kolléganő méltó módon képviselte a Megyei Szakértői Bizottság évek óta a partnerek által is méltatott szakmaiságát.

A csemői székhelyű Paci Doki Alapítvány is képviseltette magát a szakmai fórumon. A résztvevők személyesen találkozhattak a szervezet vezetőjével, akitől a náluk folyó lovasterápiáról tudhattak meg többet. A korai gondozásban, ellátásban részesülő gyermekek hatékony fejlesztésének egyik lehetősége a gyógylovaglás, melyet az alapítvány – támogatóinak segítségével – ingyenesen biztosít sajátos nevelési igényű gyermekek (és tanulók) számára. Reményeink szerint a jövőben szorosabbra fűzhetjük az intézményeink közötti szakmai kapcsolatot, ezzel hatékonyabbá téve a különleges gondoskodást igénylő gyermekek ellátását.

A Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és EGYMI által kialakított eszközkölcsönző bemutatása népszerű volt a szakmai napra látogatók körében. A szakemberek és szülők megtekinthették, kipróbálhatták a játékokat, melyhez az iskola gyógypedagógusai nyújtottak a helyszínen segítséget. Az eszközkölcsönző segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók játék közben tanulhatnak, az iskolai környezetben vagy otthonukban, és így valósul meg a gyógypedagógiai fejlesztésük. A játékok iránt érdeklődők hasznos információkat kaphattak arról, mely területek fejlesztése (beszéd, finommotorika, gondolkodás, hallás, memória, mozgás, tapintás, írás – előkészítés, logika stb.) történhet egy-egy játékkal. Az iskolában az eszközkölcsönzést szülők és szakemberek egyaránt igényelhetik, térítésmentes beiratkozást követően.

Szakmai napunkat – az előadások mellett – az Okos Játékok bemutatója is színesítette. A Graduál Bt. képviseletében Veresegyházi Károly ügyvezető hozta el és mutatta be azokat a játékokat, amelyek a korai fejlesztésben hatékonyan használhatók. Kínálatukban megtalálhatók voltak a montessori ­- jellegű játékok, érzékelést, észlelést fejlesztő (hallás, látás, tapintás), a finommotorikát, szem-kéz koordinációt, és a térérzékelést fejlesztő eszközök egyaránt. A bemutató során az érdeklődők tájékoztatást kaptak a játékokhoz kapcsolódó fejlesztési területekről és a problémák megoldásában való felhasználhatóságukról. A bemutatott eszközök széles tárházát ismerhették meg és próbálhatták ki a vendégek.

A Tótágas Könyvesbolt Szolnok belvárosában található kis könyves hely, ahol sokszínű kínálattal várják a vásárlókat. A boltban megtalálhatóak pszichológiai témájú, gyermeknevelési tanácsokat adó könyvek neves szerzőktől, valamint gyermekirodalmak, készségfejlesztő füzetek a legkisebb korosztálytól kezdve. Emiatt kértük fel őket rendezvényünkön való részvételre, ahová nagyon készségesen jöttek, összeválogatva a korai fejlesztéshez kapcsolódó kiadványaikat. A nap folyamán a résztvevőknek lehetőségük nyílt a legújabb kiadású, igényes külsejű és tartalmú fejlesztő kiskönyvek, valamit a szakmai irodalmak megtekintésére, megvásárlására. A boltban továbbra is megtalálhatóak az említett könyvek, egyéni kérésre szívesen megkeresnek és beszereznek kiadványokat, bátran fordulhatunk a kedves és segítőkész eladókhoz.

A szakmai nap végén az intézmény vezetője a következő szavakkal búcsúzott a megjelentektől: „A szakmai nap házigazdájaként fontos tisztem a mérlegvonás. Konferenciánkon hiteles és neves szakemberektől hallhattunk jól hasznosítható ötleteket, módszereket a szakmai és szakmaközi együttműködésre, illetve a speciális megsegítésre. „Csepp a tengerben…” konferenciánk minden előadója hittel tett hitet a fejleszthetőségre, a habilitáció, rehabilitáció erejére. Az itt elhangzó nemes gondolatokat, ötleteket, szakmai/szakértői javaslatokat megszerzett kincsekként visszük tovább a kevésbé magasztos hétköznapokba, erőt merítve erejükből, felkínált fogódzóikból. Kívánom, hogy a konferencia minden résztvevője az itt elhangzott értékes gondolatokkal és új, tartós szakmai kapcsolatokkal térjen haza.

Kívánom, hogy minden kedves vendégünk – visszatérve aktív feladatellátásához – erőt merítve és a lehetőségeket tisztábban látva tegyen meg mindent a saját területén azért, hogy közösen valóra tudjuk váltani célkitűzésünket, azaz a korai intervenció és fejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyakorlatának jobbítását, hatékonyabbá tételét. Ennek megvalósításához minden szereplő aktív közre- és együttműködésére szükség van.

Legyünk együtt cseppek a tengerben, hogy általunk szebben hömpölyöghessenek hullámai!

A JNSZMPSZ Székhelyintézmény minden munkatársa nevében köszönöm megjelenésüket, aktív részvételüket és megtisztelő figyelmüket.”

 

Az előadások anyagai innen tölthetőek le.

Az eseményről készült riport a Szolnok TV honlapján