Beszámolók Jászapáti Tagintézmény

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény

A Jász – Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye a 2016/2017-es tanévben 2017.05. 08. –tól  2017. 05. 12. –ig tartandó „logopédia hete” című projekthét keretén belül a következő tevékenységeket szervezte:

  • logopédiai fogadóóra a Jászapáti járásban ellátott első osztályos gyermekek szülei számára (2017. 05. 08. 11.00-12.00)
  • Jászladány és Jászkisér települések óvodáiban „Logopédiai betekintő foglalkozás” a középső csoportosok és óvónők számára (2017. 05. 09. 8.00-9.00 és 2017. 05. 12. 8.00-9.00)
  • Jászberényi Tagintézmény Jászfényszaru településen megszervezett szakmai napján való részvétel (2017. 05. 10. 9.00-12.00), valamint Jászberényi Tagintézményben óralátogatás (2017. 05. 15. 13.00-14.00)

Az iskolás gyermekek logopédiai ellátása ambulánsan történik Tagintézményünkben. A szülőkkel való folyamatos kapcsolat a tanév során megvalósult, a bővebb tájékoztatás, segítségnyújtás lehetőségét fogadóóra keretén belül szerveztük meg.

A jászfényszarusi rendezvényen a jászberényi tagintézmény szakemberei által alapos felkészültséggel nagyon érdekes, lényegretörő, jó hangulatú, ágazatközi szakmai nap került megszervezésre. A résztvevők tájékoztatást kaptak valamennyi pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról, valamint betekintést nyerhettünk több foglalkozásra is.

Köszönjük Jászberénynek ezt az érdekes, hasznos, ötletgazdag napot!!!

  A középső csoportos óvodások számára Jászladány és Jászkisér településeken a „Logopédiai betekintő foglalkozás” játékos formában az óvónők bevonásával valósult meg.  Fontosnak tartom a logopédus-óvónő közötti szoros együttműködést a gyermekek fejlődése érdekében.

A logopédiai foglalkozás a beszéd- és nyelvi fejlesztést célozta játékos, változatos formában.

( Fő feladatok: artikulációs mozgásügyesítés, ajak – nyelvtorna, szívó- fújógyakorlatok, hallási figyelem (környezet hangjai, beszédhangok) fejlesztése, valamint különféle nyelvi játékok, fonológiai tudatosság fejlesztése.)

Az óvónők és a gyerekek szívesen és aktívan vettek részt a foglalkozásokon.

Az óvónők számára is érthető, kivitelezhető elméleti és gyakorlati anyagot állítottam össze.

Jászapáti, 2017. 05. 12.

Szilák Zsófia
logopédus