Beszámolók

Első műhelyfoglalkozás az ágazatközi együttműködés projekt keretében szülők részére

A Humanitas Szociális Alapítvány „Ágazatközi Szakmai Együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projektjének keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága Szülői Műhelyfoglalkozást szervezett 2016. március 3-án, 14.00 órától.

A műhelyfoglalkozásra a megye különböző tankerületeiből érkeztek szülők, olyan kisgyermekek szülei, akik jelenleg már korai fejlesztésben részesülnek. Részt vettek még védőnők Szolnok Járásból, bölcsődei gondozók és a Megyei Szakértői Bizottság korai diagnosztikában tevékenykedő munkatársai.

A Szülői Műhely háziasszonya Csörögi Tímea pszichológus-szociális munkás volt.

A műhelyfoglalkozás Csibi Enikő főigazgató nyitotta meg, aki rövid köszöntő beszédében az ágazatközi együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Csörögi Tímea ismertette a műhelyfoglalkozás tematikáját, majd Bencsik Dóra konduktor-tanító rövid előadást tartott „Korai figyelmeztető jelek” címmel. Beszélt a csecsemőkori eltérő fejlődés észlelhető jeleiről, meghatározta a fokozottan veszélyeztetett újszülöttek kategóriáját, majd részletesen kitért az eltérő fejlődés különböző területeire: eltérések a helyváltoztató mozgásban, eltérések a kommunikációban és a szocializáció folyamatában. Befejezésül meghatározta a korai fejlesztés fogalmát és a fejlesztés területeit, szakembereit.

A műhelyfoglalkozást Csörögi Tímea vezette tovább, bemutatkozó körrel, a projekt céljának rövid ismertetésével és egy hangulatkeltő videóval „Partly Cloudy” címmel. Ezt követően a szülők beszéltek gyermekeik történetéről, a megélt problémákról, arról, hogyan is kerültek kapcsolatba a Pedagógiai Szakszolgálattal, a fejlesztés sikereiről és hiányosságairól. A műhelyfoglalkozást vezető pszichológus a továbbiakban demonstrációs rajz segítségével összefoglalta a gyermekek körül működő segítő rendszereket, koordinálta a szülői és szakmai tapasztalatok összegzését (egészségügy, szociális szféra és pedagógiai szakszolgálat), felmérte és összesítette a megfogalmazódó szülői igényeket. Az összefoglaló beszélgetés során a szülők tájékoztatást kaptak a megyei ellátórendszer jelenlegi elérhetőségéről, az Intézmény honlapjának Fórum rovatáról, a tagintézmények által ellátott területekről, hiányterületekről, szervezési sikerekről és helyi nehézségekről.

A záróbeszélgetés során minden jelenlévő egy-egy mondatban megfogalmazta, hogy mit visz haza a műhelyfoglalkozásról. Ezek közül csak néhány, szívet melengető jelzés: elfogadást, szeretetet, megértést, meghallgatást, sok új információt a megyei ellátórendszerről, mely a saját gyermek szempontjából, de más, hasonló problémákkal küzdő, és még a rendszerbe be nem lépett gyermekek szempontjából is felbecsülhetetlenül fontos.

A műhelyfoglalkozás hangulatára a meghittség volt jellemző: megtapasztalhattuk, hogy sok kreatív ember a jó ügyért csodákra képes!

A műhelyfoglalkozás prezentációja itt megtekinthető.

Csibi Enikő
főigazgató