Beszámoló a Megyei Gyógytestnevelési Konferenciáról