Cikkek

Kollégáink beszámolója az Iskolai Konfliktus Tudásközpont Konferenciáról

Beszámoló az Iskolai Konfliktus Tudásközpont

Konferenciáról

 

2015. január 20-án került megrendezésre Budapesten az ELTE PPK-n az iskolai konfliktusok, iskolai erőszak témáját feldolgozó konferencia. A megnyitón Prof. dr. Demetrovics Zsolt a Tudásközpont céljaként a konfliktusmegoldási lehetőségek kialakítását fogalmazta meg, utalva arra, hogy az iskola a család mellett a másik olyan közeg, aminek védelmet kellene nyújtania a gyermek számára. Ezt követte Dr. Aáry-Tamás Lajos köszöntője, aki a Tudásközpont fontosságát abban látja, hogy eddig csak politikai lépések történtek az erőszak visszaszorítására, a pedagógusok jórészt még mindig eszköztelenek, ráadásul fontos volna a társszakmák összefogása, mert ez enyhíthetné a tanárok magáramaradottságát.

Fehérpataky Balázs munkacsoport-vezető részletesen beszélt a Tudásközpontról, amely három egyetem összefogásából született (ELTE, PPKE, DE). A központ célja, hogy minden érintettnek, szülőknek, pedagógusoknak segítsen a tájékozódásban és a kapcsolatfelvételben. Létrehoztak egy folyamatosan bővülő, bibliográfiát, amely magyar szerzők cikkjeit, kutatási eredményeit rendszerezi. Van egy módszertani gyűjtemény is, amely a rövid ismertetésen túl egy olyan intézményt is bemutat, amely az adott módszert sikeresen alkalmazza .

Buda Mariann az iskolai erőszak témakörében eddig elvégzett legfontosabb kutatásokról beszélt. 35 év alatt rengeteg átfogó kutatás volt a témában, de a módszertani nehézségek miatt manapság az okok helyett a védő- és rizikófaktorokat vizsgálják inkább. A kutatásokat nehezíti tk. a fogalmak sokszínűsége (pl. bántalmazás/ zaklatás/ erőszak).

 Muhi Mária bemutatta, mik a közös pontjai azoknak az utóbbi 15 évben kidolgozott magyarországi iskolai programoknak, amelyek felvették a harcot az iskolai erőszakkal szemben. A legfontosabb, hogy minden iskola, ahol ilyen program fut, felvállalta a szembenézést ezzel a jelenséggel, kimondta, hogy az iskolai erőszak az ő intézményükben is jelen van és probléma. Fontos az is, hogy az iskola egésze részt vesz a munkában, nem lehet szegregálni az egyes területeket. A tanárok nem csak a gyerekektől várnak változást, hanem elsősorban saját maguktól: nem a büntetésen van a hangsúly, hanem a pozitív megerősítésen és a példamutatáson. Számos módszert felsorolt az előadó, amelyek jól beépíthetők egy ilyen programba: drámajátékok, alternatív osztályfőnökök rendszere (egy-egy évfolyamnak saját osztályfőnöke van, aki csak a nevelési feladatokkal foglalkozik), az Arizona-modell, EQ-fejlesztés. A tanárok megosztják egymással a tapasztalataikat, hiszen abból a gondolatból indulnak ki, hogy ez mások számára is ugyanúgy probléma.

Ezt követően Jármi Éva ismertette a finnek által kidolgozott KIVA projektet, melynek célja az iskolai erőszak visszaszorítása. Egy olyan átfogó, az iskola minden szereplőjére kiterjedő program a KIVA, amely kevés erőforrást igényel, így könnyen fenntartható. Célja a bántalmazást elutasító csoportnorma kialakítása. Az 1., 4. és 7. osztályban osztálytermi foglalkozásokon sajátítják el a diákok az ehhez szükséges készségeket. Ezek az órák három síkon próbálnak meg változást elérni: edukációval (a jelenség ismeretére fókuszálva), emocionálisan (empátia, felelősség – mindenki felelős, az árulkodás tabujának megtörése), és a készségek szintjén (pl. hogy tud valaki biztonságosan megvédeni áldozatokat, begyakorolják a segítségkérés folyamatát). Minden tanévben van szociális készségfejlesztés, konfliktuskezelés, amelyet a diákok virtuális környezetben is gyakorolhatnak egy online számítógépes játék segítségével. A KIVA nagy előnye, hogy minimális képzettség szükséges hozzá, kézikönyv és kidolgozott óravázlatok segítik az oktatók munkáját a megvalósításban. Magyarországon legkorábban két és fél év múlva kerülhet bevezetésre a program.

De addig is mit tehetünk annak érdekében, hogy csökkenjen az iskolai erőszak? Először is fontos a diákokkal tisztázni, kikhez forduljanak, ha bántalmazást tapasztalnak és azt megértetni velük, hogy ez nem ‘árulkodás’. A tanároknak pozitív modellt kell nyújtaniuk: sem fizikailag, sem pszichésen, sem verbálisan nem bántalmazhatják a diákot. Ha egy tanár erőszakot tapasztal, mindig avatkozzon be, ne csak a legdurvább eseteknél. Az ún. buddy-rendszer is megvalósítható: minden alsós osztálynak van egy felsős „testvérosztálya”, így a nagyok gondoskodhatnak a kicsikről. Osztálytermi foglalkozások keretében tartható közösségformáló, szociális készséget fejlesztő óra a témakör feldolgozására. Ha megtörtént az erőszakos cselekmény, fontos, hogy sose maradjon következmény nélkül. Ki kell dolgozni konkrét eljárásrendet, mi történjen ilyenkor a bántalmazókkal és áldozatokkal (általában utóbbiakkal elfelejtenek foglalkozni). Be kell vonni a szemlélőként érintett diákokat is az eset kezelésébe. Az elkövetőt szembesítjük tettével, majd neki magának kell megoldást javasolnia, hogyan fog változtatni viselkedésén.

A kerekasztal beszélgetés nagyjából a fenti témákat érintette, valamint a KIVA-program itthoni megvalósíthatóságát taglalta.

 

  1. január 22.

Katona Zsuzsa

                                                                                          pszichológus, JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény

Beszámoló

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az ELTE PPK „Iskolai Konfliktus Tudásközpont” címmel rendezett konferenciájáról, mely 2015. január 20-án került megrendezésre az ELTE PPK Kazinczy utcai aulájában.

Az OFI a TÁMOP-3.1.11 kiemelt projekt keretei között valósítja meg az iskolai konfliktus tudásbázis építést. A rendezvény minden résztvevője a Tudásközpont létrejöttének okát, folyamatban betöltött szerepét mutatta be, azt, hogy mi is ez a tudásközpont, mi mindenre volt szükség, hogy egyáltalán az iskolai konfliktus, zaklatás, bántalmazás létezését elismerjék állami szinten is és lehetőség nyíljon a megoldások keresésére, az összefogásra. A pedagógust és minden érintett személyt (áldozatot zaklatót. szülőket …) segítő módszerek, eszközök összegyűjtése, elérhetővé tétele az oktatási intézmények számára hogyan valósult meg. Ennek a munkának az állami szintű megálmodója dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa volt, reagálva a hozzá e témakörben érkező panasz áradatra: „Az agresszió pedig pedagógiai eszközökkel nem megoldható!” Három egyetem, az ELTE PPK, Pázmány Péter Katolikus, a Debreceni az OFI-val összefogva munkálkodott a tudásbázis létrehozásán. Összegyűjtötték a hazánkban létező programokat, módszereket, eszközöket, melyeket az intézmények, iskolák saját maguk számára, saját használatra dolgoztak ki.

Fehérpataki Balázs munkacsoport vezető (OFI) szerint a gyerekek életének jelentős része az iskolához kötődik, az agresszió pedig létezik e színtéren, foglalkozni kell az iskolai konfliktussal, az önálló kezdeményezésekből született tudást össze kell rendezni, a szereplők kapcsolatfelvételét elő kell segíteni: a társadalmi gondolkodást így formálni.

A koncepció szerint a három egyetem és az OFI szellemi műhelyként működnének. A tervek szerint februártól honlapjaikon a tudásközpont anyaga elérhető, használható lesz. Bibliográfiát, módszergyűjteményt, a KiVa finn program bemutatását és kutatási eredményeket tartalmaz majd ez a tudástár.

Buda Mariann (Debreceni Egyetem, OFI) a kutatások eredményéről beszélt, melyek mind azt tükrözték, hogy vannak védő és rizikó faktorok a zaklatás kialakulása során. Az iskolai agresszió kialakulására a legjelentősebben a következők hatnak: a gyerek érzelmileg kötődjön az iskolájához és pozitív érzést kapcsoljon a tanuláshoz, így az osztályklíma jó lesz, a bántalmazás csökkenni fog.

Muhi Mária (OFI) a hazai iskolai programokról adott pillanatképet.

Jármi Éva (ELTE-PPK,OFI) a finn KiVa projektet mutatta be „Mit tanulhatunk a finnektől?” című előadásában.

A kerekasztal beszélgetésen öt meghívott résztvevő ismertette a programját.

Az alábbi elérhetőségen kicsit bővebben tájékozódhatnak az érdeklődő kollégák:

http://www.ofi.hu/hir/iskolai-konfliktusok-mit-tehetunk

Domonics Gyöngyi

Szolnoki Tagintézmény pszichológus