Cikkek

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadásban gyógypedagógiai, pszichológiai, prevenciós, tanácsadói és terápiás ellátás folyik, egyéni és csoportos formában. Segítségnyújtásunk célja a gyermekek érzelmi – akarati életében, tanulási képességeik kibontakoztatásában megjelenő nehézségek leküzdése, a gyermekek erősségeinek feltárása személyiségük fejlődésének elősegítése érdekében. Szakmai meggyőződésünk, hogy hosszú távú, hathatós, pozitív változást a gyermeke életében csak családjuk – szüleik együttműködésével tudunk elindítani, ezért kiemelten fontosnak tartjuk – ebben a feladatellátásban is – a szülők aktív közreműködését.

Nevelési tanácsadásban az ellátási területen lakhellyel rendelkező vagy az ellátási területen nevelési – oktatási intézménybe járó 0–18 éves gyermekek és szüleik részesülhetnek.