EFOP

Kommunikációs közlemény a nyertes pályázó honlapjára

2017. tavaszán felhívás jelent meg „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” címmel, EFOP-3.1.6-16 kódszámmal. A Szolnoki Tankerületi Központ a felhívásra pályázatot nyújtott be, „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban” címmel.

Pályázatunk sikeres volt, így 271 232 556 Ft támogatásban részesül a Szolnoki Tankerületi Központ, ami a pályázott támogatás 100 %-a.

A pályázati program a Szolnok Tankerületi Központ irányításával működő Liget úti  EGYMI Szolnok, Révay György EGYMI Tiszaföldvár-Homok továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének és Tagintézményeinek komplex szakmai fejlesztésével, eszközök beszerzésével, a szakalkalmazottak speciális és célzott továbbképzésével, az intézményekbe járó vagy szolgáltatást igénylő gyermekek, tanulók, szülők, továbbá a közreműködő pedagógusok és más ágazatok szakembereinek részvételével valósul meg.

Pályázatunk kiemelt céljai és tervezett eredményei

A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek ellátásának javítása Szolnoki Liget utca EGYMI intézményben, a működő szolgáltatás színvonalának minőségi emelése. Tiszaföldvár-Homoki EGYMI intézményben a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek belső fejlesztő iskolai foglalkoztatási feltételeinek megteremtése és az intézményesült fejlesztő iskola indítása.

Mindkét Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben működő utazótanári ellátást nyújtó pedagógusok továbbképzésének biztosítása, eszközeik bővítése és/vagy cseréje, melynek révén az integráltan tanuló fogyatékos gyermekek jobb ellátásban részesülhetnek. Az integráló többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolat erősítésére műhelyek tartása, szakmai tudásmegosztás biztosítása, a rehabilitációs, habilitációs munkát segítő kiadványok, szakanyagok készítése.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Pedagógiai Szakszolgálati hálózat intézményei részére közbeszerzéssel megvalósuló eszközfejlesztés, továbbá a szakalkalmazottak továbbképzése tervezett. Az eszközökkel és a képzéseken elsajátított módszertani tudással új szolgáltatásokra nyílik lehetőség: változatos mozgásfejlesztések, hidroterápia, tanulásfejlesztő- és állatasszisztált terápiák. A projekt során számos gyermek és szülő programra kerül sor, nyári tábor, célzott fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, szülőcsoport szervezése.

A programba bevont valamennyi köznevelési intézmény vállalta, hogy ágazaton belüli és ágazatok közötti kapcsolatait erősíti, törekszik jó gyakorlatok átadására és átvételére, hálózatépítésére.

A projekt tervezett időtartama és azonosító száma:

A projekt kezdésének ideje: 2018. január 1. befejezésének ideje: 2020.július 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00026

 

Beszámolók:

2018.03.21.
Projektnyitó konferencia – „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes”