A pályázati projekt  fenntartási időszakában végzett tevékenységek

Szöveges szakmai beszámoló
Készült az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú
„Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!”

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban című pályázat második évének 2022. évi fenntartásáról. A fenti pályázat fizikai befejezési dátuma 2020. december 31. A megvalósításban és fenntartásában a Szolnoki Tankerületi Központ 14 intézménye/tagintézménye/annak telephelye vett részt. Szervezeti változás ebben az időszakban nem történt. A beszámoló tartalmazza a 14 intézmény vezetőjének nyilatkozatát, amely igazolja a pályázati kiírásban megfogalmazott a fenntartásra vonatkozó elvárások teljesítését.
A pályázati kiírás alapján legalább egy kapcsolattartásra szolgáló fórum biztosítását, valamint a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását.
A nyilatkozat alátámasztását excel tábla tagintézményenként tartalmazza. Ez alapján összegezhető, hogy a második fenntartási évben az intézményekben a pályázati időszak sokszínű elemeit igyekeztek működtetni. Összességében 39 rendezvény valósult meg. Legnagyobb számban a pedagógusok vettek részt 399 fő. Az adott programokon résztvevő gyermekek/tanulók létszáma 221 fő. Igen magas számban a szülők is képviseltették magukat 169 fő.

Az ágazatközi együttműködés fenntartását Karcagi tagintézmény a „Beszéljünk közös nyelvet” program folytatását az autizmus témájával folytatta 90 fő részvételével. Tiszafüreden szakmai műhely valósult meg eltérő ágazathoz tartozó szakemberek részvételével.

A kiadványok, módszertani segédanyagok felhasználásához, népszerűsítéséhez több tagintézmény programja kapcsolódott. Törökszentmiklóson az „Ölelj át” kiadványra épített szakmai műhely valósult meg szülők és szakemberek együttműködésével. A Székhely intézmény két kiadványához Home training és Együttnevelési kalauz szervezett szakmai műhelyt szülőknek és pedagógusoknak. Jászapáti és Jászberény egyéb programok mellett szakembereket keresett fel a kiadványok megismertetés érdekében.

Szakmai műhelymunkák. A kiadványokhoz kapcsolódókon túl is több szakmai műhely szerveződött. Jászapáti és Szolnok az iskolakezdéshez kapcsolódóan tartott több alkalommal szülőknek műhelyt. Jászberényi tagintézmény szakemberei az aktivitás és figyelemzavar témájában 3 város intézményében szerveztek a pedagógusoknak műhelymunkát. Kunszentmártonban az iskolai problémák megelőzése volt a téma, Mezőtúron a tanulástechnika. Tiszafüreden több szakmai műhely valósult meg, Szülőnek lenni nehéz, Tehetséges a gyermekem, hátrányos helyzetű tanulók, Az otthoni tanulás szülői támogatása.

Családi programok a korai fejlesztés témájához kapcsolódtak. Mezőtúron 3

Több alkalmas csoportos fejlesztések, táborok megvalósítás is néhány tagintézményben realizálódott. Fegyverneken 10 alkalmas képesség és személyiségfejlesztő csoport valósult meg, ami szintén épül a pályázat egyik kiadványára. A Kunhegyesi Tagintézmény Tomajmonostorán szervezett 5 napos, napi 5 órás képességfejlesztő tábort. Tiszafüreden volt nyári képesség, illetve személyiségfejlesztő tábor, valamint Tanulásmódszertani foglalkozás sorozat. A pályázatban szülői levelek is készültek, amelyek a tagintézményekben szóróanyagként kerültek kihelyezésre, és jelenleg is elérhetőek a szülők, tanulók, szakemberek számára.

A honlapon megtalálhatók a módszertani segédletek.

Kommunikációs közlemény a nyertes pályázó honlapjára

2017. tavaszán felhívás jelent meg „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” címmel, EFOP-3.1.6-16 kódszámmal. A Szolnoki Tankerületi Központ a felhívásra pályázatot nyújtott be, „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban” címmel.

Pályázatunk sikeres volt, így 271 232 556 Ft támogatásban részesül a Szolnoki Tankerületi Központ, ami a pályázott támogatás 100 %-a.

A pályázati program a Szolnok Tankerületi Központ irányításával működő Liget úti  EGYMI Szolnok, Révay György EGYMI Tiszaföldvár-Homok továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének és Tagintézményeinek komplex szakmai fejlesztésével, eszközök beszerzésével, a szakalkalmazottak speciális és célzott továbbképzésével, az intézményekbe járó vagy szolgáltatást igénylő gyermekek, tanulók, szülők, továbbá a közreműködő pedagógusok és más ágazatok szakembereinek részvételével valósul meg.

Pályázatunk kiemelt céljai és tervezett eredményei

A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek ellátásának javítása Szolnoki Liget utca EGYMI intézményben, a működő szolgáltatás színvonalának minőségi emelése. Tiszaföldvár-Homoki EGYMI intézményben a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek belső fejlesztő iskolai foglalkoztatási feltételeinek megteremtése és az intézményesült fejlesztő iskola indítása.

Mindkét Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben működő utazótanári ellátást nyújtó pedagógusok továbbképzésének biztosítása, eszközeik bővítése és/vagy cseréje, melynek révén az integráltan tanuló fogyatékos gyermekek jobb ellátásban részesülhetnek. Az integráló többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolat erősítésére műhelyek tartása, szakmai tudásmegosztás biztosítása, a rehabilitációs, habilitációs munkát segítő kiadványok, szakanyagok készítése.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Pedagógiai Szakszolgálati hálózat intézményei részére közbeszerzéssel megvalósuló eszközfejlesztés, továbbá a szakalkalmazottak továbbképzése tervezett. Az eszközökkel és a képzéseken elsajátított módszertani tudással új szolgáltatásokra nyílik lehetőség: változatos mozgásfejlesztések, hidroterápia, tanulásfejlesztő- és állatasszisztált terápiák. A projekt során számos gyermek és szülő programra kerül sor, nyári tábor, célzott fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, szülőcsoport szervezése.

A programba bevont valamennyi köznevelési intézmény vállalta, hogy ágazaton belüli és ágazatok közötti kapcsolatait erősíti, törekszik jó gyakorlatok átadására és átvételére, hálózatépítésére.

A projekt tervezett időtartama és azonosító száma:

A projekt kezdésének ideje: 2018. január 1. befejezésének ideje: 2020.július 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00026

 

Beszámolók:

2018.03.21.
Projektnyitó konferencia – „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes”