Hírek

Emlékeztető a 2015. október 22-én megtartott munkaközösségi megbeszélésről

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia

 1. Aktuális szervezési feladatok megbeszélése:
 • Béres Lászlóné munkacsoport vezető beszámolt az előző hónap eredményeiről:
  • 2015. szeptember 30-án leadásra kerültek a korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a fejlesztő nevelés és a konduktív pedagógiai ellátás folyamatszabályozásának aktualizált változatai
  • 2015. október 5-én leadásra kerültek az infrastruktúra használati szerződések előkészítéséhez összegyűjtött adatok.
 • Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató-helettes tájékoztatta munkacsoport tagjait az Önértékelési munkacsoport megkezdett munkájáról.
 • A résztvevők elismeréssel szóltak a 2015. október 13-án a Jász-Nagykun_szonok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett, a korai fejlesztés témájában megrendezett szakmai napról.
 • Bemutatkozott a munkacsoport két új tagja: Kisné Magyar Mária, a Jászapáti telephely, valamint Fekécsné Beregszászi Erzsébet, a Mezőtúri Tagintézmény korai fejlesztéssel foglakozó munkatársa.

2.  A dokumentáció vezetése a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés esetében

Dokumentumaink:

 • Egyéni nyilvántartó karton
 • Egyéni fejlesztő napló (külív és betétlapok)
 • Egyéni fejlesztési terv
 • Értékelési lap
 • Utazási utalvány és betétlapja
 • Forgalmi napló a korai fejlesztésben és gondozásban, a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekről

Az alábbi kérdésekben születtek megállapodások:

 • A haladási naplóban a megtartott foglakozások kerülnek dokumentálásra, az elmaradt foglakozások pótlásának dokumentálására pótlap kerül bevezetésre (az INYR alkalmas a tervezett, de meghiúsult tevékenységek rögzítésére);
 • Az egyéni fejlesztő napló betétlapjai vezethetőek elektronikusan is, de a foglalkozást végző szakember a foglakozások megtartását foglalkozásonként saját kézírásával írja alá;
 • A gyermek szülője (gondviselője) a foglakozások megtartását aláírásával igazolja;
 • Amennyiben a foglakoztatás a pedagógiai szakszolgálat intézményében történik, úgy a foglakozások megtartását az intézmény vezetője igazolja aláírásával;
 • Az egyéni fejlesztő napló külíve több éven keresztül használható;
 • A betétíveket a foglakozások megszűnésével illetve az adott tanév végén (augusztus 31.) lezárjuk;
 • Az értékelési lapok elkészítése továbbra is a tanév rendjéhez igazodik: a szorgalmi időszak végén június 15. és június 30. között készítjük el;
 • A korai fejlesztés és fejlesztő nevelés foglakozásainak ideje a tanítási órákhoz hasonlóan 45 perc. A 45 perces tanítási órákat a szünettel, az óra előtti és utáni teendők elvégzéséhez szükséges idővel 1 óraként kell beszámítani. (Az INYR-ben a tevékenység időtartamát 60 percben jelöljük meg.).

3.  Az INYR használata a korai fejlesztés típusú tevékenységek terén

 • A rendszer használatának ismert nehézségei mellett a kollégák alapvetően jártasak a szolgáltatási folyamatok és a tevékenységek rögzítésének menetében
 • A munkatársak problémát jeleztek viszont azoknak a gyerekeknek az esetében, ahol több szakember is érintett az ellátás folyamatában: nehézséget jelent az összehangolt adatrögzítés (ugyanabban a szolgáltatási folyamatban kell két szakember tevékenységeit rögzíteni).

A következő találkozó tervezett időpontja 2015. december 3. Erre az időpontra terveztük látogatásunkat az ELTE Gyakorló Óvoda és EGYMI-nél, amelynek szervezéséért Béres Lászlóné felelős. A látogatás feltételeinek alakulásáról az érintettek folyamatos tájékoztatást fognak kapni.

Jászberény, 2015. október 29.

Béres Lászlóné
Munkacsoport-vezető