Iskolapszichológusi munkaközösség

Beszámoló az iskolapszichológiai szakmai fórum programjáról

Az óvoda- és iskolapszichológia munkaközösség szervezésében 2017. április 5-én tartottuk meg szakmai fórumunkat. A szakmai program előadássorozatának fókuszában az autizmus állt, melynek aktualitását az Autizmus Világnapja (április 2.) adta.

Az előadások külön-külön is gyöngyszemek voltak, melyek végül egy csodálatos füzérré álltak össze. Az autizmus felhívó tüneteitől és diagnosztikájától vezetett az út tovább az inkluzív oktatásig, amely alkalmas az autizmussal élő gyermekek, fiatalok támogatására, végül pedig egy sajátélményű beszámolón keresztül megismerhettük az autizmussal élők sajátos látásmódját, reakcióit és erőforrásait.

Lázárné Barna Andrea, a Megyei Szakértői Bizottság gyógypedagógusa Autizmus spektrumzavar és diagnosztikai eljárásrendszere című előadásában arra hívta fel figyelmünket, ha a mindennapi munkánk során „furcsán” viselkedő gyermekkel találkozunk az óvodában, iskolában, mely tünetek lehetnek jelzésértékűek számunkra. Bemutatta a viselkedés szintjén jelentkező tüneteket, a spektrumzavar hátterében álló okokat és a diagnosztikus folyamat kereteit. A diagnosztikai folyamat három lényeges információforrása a szülőtől kapott információk (pl. CHAT, M-CHAT, Q-CHAT, ADI-R), a gyermek vizsgálata (pl. ADOS) és az egyéb forrásból származó információk (pl. pedagógus megfigyelései, korábbi vizsgálatok eredményei). A diagnosztikában nem csupán a jelen állapot a fontos, hanem a korai életszakaszig visszanyúló események, előzmények, s ezek összegzése alapján a szakemberek team munkában összedolgozva alakítanak ki egy álláspont.

Csontosné Csécsey Magdolna, a Liget Úti Általános Iskola és EGYMI gyógypedagógusa és iskolapszichológusa Autizmussal élők támogatása az inklúzióban összefoglaló címmel mutatta be a sérülés specifikus fejlesztő lehetőségeket, módszereket és eszközöket. A fejlesztés fő területei a mozgás, önkiszolgálás és önellátás, kommunikációs és szociális készségek. Nagyon sok jó gyakorlatot hallhattunk arra vonatkozóan, hogyan segíthetjük meg a diákokat az idő és a tevékenységek strukturálásában – ahol is a struktúra önmagában nem végcél, hanem az önállóvá válás eszköze. Továbbá ötleteket kaptunk arra hogyan taníthatjuk meg az érzelmek megértését és kifejezését az autizmussal élők számára, hogyan tudjuk őket motiválni, s mi célt szolgál az „én könyv” és az „én napló” vezetése.

Végezetül Kardos Krisztián adott elő az Autizmus a gyermekkorban témakörben. Az előadás felvezetéseként egy fantasztikus élményt nyújtó, saját készítésű kisfilmmel mutatta be az autizmusra jellemző tüneteket, reakciókat és az autizmussal élők erősségeit. Az előadó segített eloszlatni azokat a tévhiteket, amelyek sztereotípiaként élnek a köztudatban. Felhívta figyelmünket arra, hogy a stigmatizációnak ugyan vannak hátrányai, mégis milyen fontos a vizsgálat, és hogy milyen előnyökkel jár, ha valakinek van autizmus diagnózisa. Az autizmus spektrum értelmi képesség szerinti fokozatait (extrém tehetségtől a súlyos tanulási képességhiányig) egy szivárvány képében vizualizálhattuk. Nagyon izgalmas volt annak megláttatása, hogy mire kell figyelniük a pedagógusoknak, mit tehetnek, és mit kell elkerülniük, amikor autista gyermeket oktatnak, nevelnek. Ezek közül is külön kiemelendő, hogy a különböző tantárgyak (matematika, földrajz, testnevelés stb.) tanításakor hogyan reagálnak egy-egy feladatra az átlag tanulók, és milyen viselkedésre, reakcióra számíthatunk az autizmussal élő gyermekek kapcsán.

Összességében egy nagyon szép ívű, szakmailag izgalmas és rendkívül tanulságos előadássorozatban lehetett részünk.

Szolnok, 2017. április 10.

Szabó Anita
munkaközösség-vezető