Jászapátiban a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása 2015. szeptember 1-jén kezdődött, melyet az első tanévben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének szakemberei biztosítottak.

A 2016/17-es tanévtől kezdve működik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye, mely a város központjában, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületében található az I. emeleten. A szakmai munka elvégzésére 6 helyiség áll rendelkezésünkre, melyből 2 vizsgáló szoba, 1 logopédiai szoba, 1 fejlesztő szoba, 1 iroda és 1 helyiség, melyben pszichés terápia és vizsgálat folyik.

A legfőbb cél és egyben elvárt feladat, hogy a Jászapáti Tagintézmény a törvényes működési rend és a szakmai munka kívánalmainak megfelelő minőségben működjön oly módon, hogy a gyermekek, tanulók, a szülők, a köznevelési intézmények, a fenntartó elégedettségét váltsa ki.

A működés rendje:
A szakszolgálat működése folyamatos működési rendben, a tanév rendjéhez igazodva zajlik a 15/ 2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § alapján.

A Jász- Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye által ellátott települések:
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás

Szakszolgálati feladatok:

  • Nevelési tanácsadás
  • Logopédiai ellátás
  • Szakértői bizottsági tevékenység
  • Korai fejlesztés és gondozás
  • Gyógytestnevelés

Egyéb tevékenységeink:

  • Tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából végzett prevenciós célú szűrővizsgálatok.
  • Tanácsadás, tájékoztatás pedagógusoknak, gyermekvédelmi és más szakembereknek.

Értékeinket, hagyományainkat úgy tudjuk megőrizni, hogy közben alkalmazkodni tudunk a kihívásokhoz, változásokhoz.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye modern, folyamatos fejlődésre kész, célja a szakmai feladatainak magas színvonalú ellátása. Valamennyi partnerével kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakít ki, szervezeti működésében a hozzáfordulók igényeihez igazodik és elégedettségükre törekszik. A minőségi munka biztosítása érdekében lehetőségeinknek megfelelően személyi és tárgyi feltételeinket folyamatosan kívánjuk javítani, bővíteni. A megkezdett és jól bevált úton haladva, azt fejlesztve továbbra is ápolni fogjuk a Jászapáti járás nevelési-oktatási intézményeivel, egyéb partnereinkkel a személyes együttműködésen alapuló kapcsolatot, és szeretnénk elérni, hogy az elkövetkezendő években az általunk kínált szakmai szolgáltatásokat (szakmai konzultációk, szakmai tanácsadás) is egyre többen igénybe vegyék.

Kisné Magyar Mária
mb. tagintézmény-igazgató