2023/2024 Karcagi tagintézmény

Gyógyúszás óra – műhelyfoglalkozás a Karcagi Tagintézményben

2024. március 8-án került sor a gyógytestnevelés feladatellátás keretén belül megszervezett gyógyúszás bemutató óra megtartására. (Igaz a program őszre lett betervezve, de a sok-sok rendezvény miatt át kellett tavaszra ütemezni ezt a bemutató órát.) A tagintézmény valamennyi munkatársa részt vett az eseményen. A gyógytestnevelő az óra elején ismertette a csoport összetételét, kik vannak a csoportban, mióta járnak úszás órákra, milyen úszástudással rendelkeztek/rendelkeznek. Elmondta, hogy a csoport összes tanulója még év elején teljesen kezdő szintről kezdte meg az úszás tanulását. Jelenleg minden tanuló legalább két úszásnemben tud úszni. Azok a tanulók, akik már három úszásnemben is megtanulnak vízbiztosan úszni, azoknak lehetősége van a haladó csoportba átkerülni. Ebben a csoportban a tanulók a mély vízben végzik az úszó-, illetve speciális gyógyúszással kapcsolatos feladatokat. A gyógytestnevelő az óra egészében bent volt a gyerekekkel a vízben, ha kellett be is mutatta a feladatokat. Mindhárom úszásnemben (gyors-, mell-, hátúszás) végeztek rávezető gyakorlatokat, illetve a különböző korrekciós feladatokat úszódeszka segítségével is gyakorolták. Az óra végén egy kis felhőtlen játékba is bepillanthattak a résztvevő szakemberek.

Illyésné Nagy Olga
gyógytestnevelő