A Jász Nagykun Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében optimális környezetben, korszerű diagnosztikai és terápiás eszközökkel, magas színvonalú szakmai együttműködéssel segítjük a gyermekeket, szüleiket és pedagógusaikat. Szolgáltatásaink körébe gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai vizsgálatok, terápiás ellátás, fejlesztő foglalkozások, szakmai tanácsadás, esetelemző, értékelő megbeszélések tartoznak. Tagintézményünk a kliensek és a partnerek számára eredményes, szakszerű, személyre szabott ellátást nyújt. Célunk az esélyteremtés, hogy a gyermekek/tanulók a bennük lévő képességeiket a lehetőségeikhez mérten legjobban ki tudják bontakoztatni, ez által személyiségük sokoldalúan, harmonikusan fejlődjön. A nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi társintézmények munkáját szakmai segítségnyújtással támogatjuk, erősítjük a szülői kompetenciákat, a család optimális működését.

Feladatellátási területeink:

–  gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
–  fejlesztő nevelés
–  szakértői bizottsági tevékenység
–  nevelési tanácsadás
–  logopédiai ellátás
–  konduktív pedagógiai ellátás
–  gyógytestnevelés
–  iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok koordinációja
–  kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Ellátott települések:

Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás, Kenderes

Kiemelt feladatunknak tekintjük

  • a szülőkkel történő hatékony együttműködés kialakítását, a szülői kompetenciáknak és a család optimális működésének erősítését,
  • a nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi társintézmények munkájának szakmai segítségnyújtással történő támogatását.

A szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás feladatellátás területeken az ágazat- és szakmaközi kommunikáció erősítését elsődlegesnek tartjuk fórumok, team munkák, tevékenységeink megismertetésén keresztül. A logopédiai ellátásban bővítjük terápiás kínálatunkat, a gyermekek szüleit igyekszünk érdekeltté tenni a kezelés sikerességében. A korai fejlesztés területén célunk a mozgásterápiák spektrumának szélesítésével a sérülésspecifikus ellátás biztosítása.

Továbbra is fontos számunkra, hogy a folyamatos szakmai megújulás színtereit kihasználva, optimális személyi, tárgyi feltételek mellett, megfelelő szakmai környezetben tudjunk hozzáférhető szolgáltatásokat biztosítani.

Kacsándi Bernadett
tagintézmény – igazgató