Korai munkaközösség

Beszámoló a Korai fejlesztés munkaközösség 2018. május 10-én megtartott megbeszéléséről

A Korai fejlesztés munkaközösség soron következő találkozójára 2018. május 10-én került sor, skype-on. A videoértekezleten két tagintézmény technikai okokból nem tudott részt venni; „távolmaradásukat” előzetesen jelezték.
A munkaközösség a 2017/2018. tanévben munkaterv szerint ez alkalommal tanácskozott utoljára.

  1.  Áttekintettük a tanévben kitűzött céljainkat, megvalósult feladatainkat.

A munkaközösség megvalósult programjai a 2017/2018. tanévben

2017. szeptember 28. A tanév előkészítése: a találkozók időpontjának meghatározása, a munkaterv és szakmai célkitűzéseinek ismertetése, a feladatok delegálása.
2017. október 26.

 

A korai fejlesztés gyakorlata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben és telephelyein/

Helyszíni látogatás a Karcagi Tagintézményben:

A korai fejlesztés gyakorlata a Karcagi Tagintézményben

2017. december 13. Kerekasztal:

A korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás mint szakszolgálati feladatellátás találkozási pontjai a „Nevelési Tanácsadás Éve” jegyében: A pszichológiai segítségnyújtás tevékenységének lehetőségei a komplex koragyermekkori intervenció folyamatában

2018. február 1. Belső tudásmegosztás: Gyakorlati bemutató a mozgásfejlesztés témakörében
2018. március 7. Részvétel a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai munkaközösségének a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete alkalmából szervezett szakmai műhelyén, Martonvásárban
2018. április 5. Belső tudásmegosztás: Babzsák Fejlesztő Program
2018. május 10. A 2017/2018. tanév eredményeinek összefoglalása, értékelése

Helyzetértékelés a SWOT-elemzés módszerével

 

2. Összefoglaltuk, értékeltük az elért eredményeket. A tagintézmények és telephelyek delegált képviselői elmondták véleményüket, mely foglalkozást/foglalkozásokat tartották a leghasznosabbnak, melyek azok a szakmai témák, amelyekben további tájékoztatást várnak. Mozgalmas, témáiban, s a szervezési keretek tekintetében változatos programokon vehettünk részt a 2017/2018. tanévben. A munkaközösségi tagok összességében eredményesnek ítélték meg a programok hasznosulását, amelyek közül kiemelték a Karcagi Tagintézményben megrendezésre került szakmai napot, amelynek során látogatást tehettünk a Gólyafészek Gyermekotthonban, továbbá részt vehettünk a tagintézmény által szervezett kiváló szakmai programon. A kollégák itt kifejezték igényüket annak a munkaközösségi hagyománynak a folytatására, hogy egy-egy szakmai nap keretében kerítsünk sort az egyes tagintézmények/telephelyek „jó gyakorlatainak” megismerésére.
A szakmai munka segítése szempontjából a belső tudásmegosztás módszerét tartották a munkaközösség tagjai eredményesnek; a tanév során a mozgásfejlesztés és a Babzsák Fejlesztő Program témájában vehettünk részt tudásmegosztáson illetve gyakorlati bemutatón. Továbbra is szükség van hasonló, belső továbbképzésekre, a témajavaslatok között szerepeltek olyan módszer specifikus eljárások, mint a Huple tréningmódszer, a neurohidroterápia, a Snouzelen terápia, illetve a logopédiai terápia egyes elemeinek alkalmazási lehetőségei a korai fejlesztés területén.

3. A megbeszélés kiemelt témája volt a korai fejlesztés feladatellátás jelenlegi gyakorlatának tagintézményi/telephelyi gyakorlatának helyzetelemzése. A helyzetelemzést a SWOT analízis módszerével végeztük. A munkaközösség a 2013/2014. tanévben már végzett hasonló értékelést, ennek célja akkor a helyi ellátó rendszer feltérképezése, a kiinduló helyzet feltárása, értékelése volt. Azóta eltelt négy esztendő; indokolttá vált egy ismételt önvizsgálat: mit végeztünk, merre tartunk, melyek azok a pontok, ahol beavatkozás szükséges, és ebben milyen szerepet vállalhat a munkaközösség.
Az egyes tagintézmények/telephelyek delegált képviselői ismertették véleményüket: a korai fejlesztés területén mit gondolnak az erősségekről, gyengeségekről, lehetőségekről és a veszélyekről. A tagintézmények/telephelyek által összegyűjtött szempontokat listázzuk, majd rangsoroljuk, ami alapján kialakul a feladatellátásra jellemző sorrend az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek tekintetében, amely tükrözi a jelenlegi megyei helyzetet

4.   Főigazgató Asszony Intézményvezetői pályázatában szereplő fejlesztési elképzelései, intézkedési javaslatai között szerepel a munkaközösségi foglalkozások szervezésekor a mennyiségi tényező helyett a minőségire fókuszálás, a költség- és időhatékony szervezés: évente 4 foglalkozás, ebből 2 kontakt és 2 skype-os. Az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésekre Főigazgató Asszonytól 2018. május 10-én érkezett levelében az alábbi tájékoztatást kaptuk:

  • A munkaközösségi foglalkozások szervezésére vonatkozó fejlesztési elképzelések a 2018/2019, tanévtől, azaz 2018. szeptember 1-től lépnek életbe, a következő tanév munkatervének elkészítésekor tehát már ez a mérvadó.
  • A kontakt munkaközösségi találkozók megvalósíthatók szakmai nap formájában is.
  • A foglalkozások szervezésére vonatkozóan a skype-os formában történő megvalósítás nem kötelező, de többen jelezték erre vonatkozó igényüket; a Főigazgató Asszony továbbra is messzemenően támogatja a kontakt formában megvalósuló találkozók szervezését is.

A technikai nehézségek ellenére igen eredményesnek értékelem a munkaközösségi értekezletet, köszönhetően a felkészült kollégáknak. A helyzetelemzés tagintézményi indikátorait az előzetes tájékoztatásnak megfelelően 2018. május 18-ig kérem írásban a munkaközösség tagjaitól, az elemzés további teendőihez.

Minden kollégámnak megköszönöm az egész tanévben végzett munkáját, amellyel hozzájárult a munkaközösség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításához!

Jászberény, 2018. május 14.

Béres Lászlóné
munkaközösség – vezető