A Közalkalmazotti Tanács feladata, jogköre:

A KT jogköre a következő:

 

A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az intézmények és az ingatlanok hasznosítása tekintetében.
A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti:

  • a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
  • a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
  • a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,
  • a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint
  • a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.

A közalkalmazotti tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint a hátrányos megkülönböztetés szabályainak megtartásával kapcsolatos. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg.
A közalkalmazotti tanács, illetve a tagja a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
A közalkalmazotti tanács a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra köteles. Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja, és nem akadályozhatja. A sztrájk szervezése olyan érdekvédelmi feladat, amelyre az érdekvédelmi szervezetek közül csak a szakszervezet jogosult.