Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a JNSZMPSZ Szakszolgálat Logopédiai Munkaközösségének 2017. szeptember 13-i munkaközösségi foglalkozásról

 

A munkaközösségi foglalkozáson 32 kolléga vett részt, az aláírt jelenléti ív szerint. Először a Szól-E? eljárással végzett szűrés tapasztalatairól számoltak be tagintézményenként és telephelyenként. A szűrés mindenhol eredményesen lezajlott, a vizsgálatok folyamatban vannak, tartható a terápiák indításában az október 1-jei határidő.

Ezt követően A KOFA elméletben és gyakorlatban című prezentáció hangzott el. A szabályozás és a CPLOL ajánlásainak áttekintése után a KOFA történetét ismerték meg a kollégák a KOFA-1 létrejöttétől a KOFA-3 szűrőeljárássá fejlődésééig a korai felismerés és beavatkozás szemléletváltozást indukáló hatásának hangsúlyozásával. A gyakorlat részben a felépítés, felvétel, pontozás, értékelés, eredmények és az erre épülő minimális vizsgálati protokoll megkésett beszédfejlődés és fejlődési diszfázia esetén, a terápia és tanácsadás, a komplex beszédfejlesztés témakörökben mélyültünk el.  Végül a próbaszűrés tapasztalatait ismerte meg a kibővített munkaközösség 23 felvett kérdőív alapján.

Újabb prezentáció formájában, az ismeretek kondicionálására a nyelvi fejlődés elmaradásai kapcsán elhatároltuk a beszédkésés és a specifikus nyelvfejlődési zavar ismérveit.

A résztvevők saját felhasználásra, emlékeztetőként elektronikus úton megkapják a ppt-ket.

Ezután a háromévesek szűrésével kapcsolatos egyeztetés következett. Megegyezés szerint:

 • A háromévesek szűrését tagintézményi/telephelyi kapacitástól függően el kell végezni legkésőbb 2018. augusztus 31-ig.
 • Két lépcsőben végezzük a szűrését: ősszel a 2014. február 01. és 2014. augusztus 31. között születettek kerülnek sorra, majd 2018 tavaszán a második lépcsőben a 2014. szeptember 01. és a 2015. január 31. között született gyermekek következnek a szűrésben.
 • Az Útmutatóban ajánlott KOFA-3 szűrésre épülő további KOFA-szűréseket nem végezzük, a beszéd és nyelvi fejlettséget mérjük fel a kiszűrt gyermekeknél részletes vizsgálat keretében.
 • A KOFA-3 szekcióinak értékelése után a vizsgálati behívásokat súlyozzuk. Csak azokat a gyermekeket vizsgáljuk meg (a szociális hátrányok figyelembe vétele miatt), akiknél mindhárom szekcióban jelentkezik elmaradás. Akiknél egy vagy két szekció jelzett, azokat a gyerekeket 6 hónap elteltével újra felmérjük, értékeljük a KOFA-3-mal.
 • A Törökszentmiklósi Tagintézmény jó gyakorlata: team-szemlélet a kérdőívek felvételében és a vizsgálatban, terápiában. A gyógypedagógusok vezetésével irányított kérdőívkitöltés folyik az óvodákban, majd a részletes vizsgálat után mozgásterápiában részesítik a gyermekeket logopédiai tanácsadással támogatottan. A logopédusok a félév végére az ötévesek terápiáját, amennyiben az lehetséges, tanácsadássá alakítják, így a felszabaduló helyekre fel tudják venni a kiszűrt, mozgásfejlesztésben részesülő hároméveseket.
 • Kiemelt fontosságúvá válnak a tanácsadások órái (heti 1 kontaktóra szakemberenként) – melyek átcsoportosíthatók, tömbösíthetők tagintézményi/telephelyi kapacitástól függően.
 • Felelősen kell a háromévesek ellátásához viszonyulni – mindenki számára kötelező a feladat, akár főállásban, akár megbízással dolgozik az intézményben. Ezt a szerződésekben is szeretnénk megjeleníteni: „A logopédus köteles a háromévesek szűrésének keretében a KOFA-3 felvételére és kiértékelésére ellátási körzetéhez kötötten.”
 • A háromévesek szűrésének adatait minden szakember a Szól-E? szűrés rögzítésének módja szerint vezeti be az INyR-be intézményhez rendelten.
 • A KOFA-3 eredményének visszajelzése szóban vagy írásban történik.
 • Azokat a gyermekeket, akiknek a szülei nem juttatták vissza a kitöltött kérdőíveket, a tavaszi szűrés alkalmával újra felmérjük a KOFA-3-mal. További szűrésre nem lesz lehetőségük, hiszen túllépik a korhatárt, így a Szól-E? eljárással lesznek újra szűrhetők ötévesen.
 • A Forgalmi naplóban a kiszűrt gyermekeket rögzítjük. (A. Tü. 344/új r. sz. Útmutató a forgalmi napló vezetéséhez 200. oldalán leírtak szerint)
 • A tanácsadásokat a Forgalmi napló megfelelő rubrikájában rögzítjük. (14. oszlop – A tanácsadások ideje és anyaga)
 • Csak a terápiába bekerült gyermekeket jelenítjük meg a Munkanaplóban az Egyéni lapokon.

Utolsó fontos kérdésként a 2017. november 15-re szervezett munkaközösségi szakmai látogatás programjának kiválasztása következett Baloghné Bencsik Izabella vezetésével: kb. 18 fő szeretne részt venni; az úticél Budapest – Petőfi Irodalmi Múzeum; majd Martonvásár – Brunszvik kastély Beethoven Emlékmúzeumának és Óvodamúzeumámak meglátogatása. A kirándulás önköltséges része: kb. 2000 forint.

 

 

                                                                                                                    Bogdán Evelin
logopédus