Munkaközösség Nevelési tanácsadás munkaközösség

Beszámoló: Nevelési tanácsadás munkaközösség 2015. december 09.

A harmadik munkaközösségi találkozónk fókusz témája: a krízis, akut esetek kezelésének lehetőségei és nehézségei. A kollégák által hozott esetek alapján megfogalmazásra került, hogy a krízis:

 • külső események hatására kialakult, lélektanilag kritikus állapot;
 • a veszélyeztető helyzet nem elkerülhető, a kliens kénytelen szembenézni vele;
 • a kliens szokásos problémamegoldó eszközei elégtelenek;
 • a kliens számára kitüntetett fontosságú, minden figyelme, erőfeszítése erre irányul;
 • figyelni kell a krízis okozta tünetekre;
 • érdemes átgondolni a krízis okát (normatív, akcidentális, a fejlődést gátolja vagy segíti);
 • azonnali beavatkozás válhat szükségessé;
 • információk szükségessége a krízis kapcsán;
 • szakemberként fontos feladat lehet: a helyzetfelismerés, helyzetfelmérés, helyzetelemzés, ténymegállapítás lehetőségek, erőforrások számbavétele, megoldási alternatíva választása

A második napirendi pontunk a nevelési tanácsadáshoz kapcsolódó statisztikai fogalmak (okt.i stat.) átbeszélése volt. Ezek alapján megállapodtunk abban, hogy:

 • tanulási nehézség: nem a szakvéleménnyel rendelkező gyermeket jelenti, hanem a tanulással kapcsolatosan van problémája (motiváció, szorongás, tanulási technikák);
 • magatartás-beilleszkedés: a viselkedéses tünetekkel (akarati-érzelmi élet) jelentkezők;
 • komplex: a más szakszolgálati területtel közös eseteket foglalja magába (pl. dadogó gyermek: logopédiai és nev.tan.os is), vagy a gyermekpszichiátriai esetek és a nem körülhatárolható esetek;
 • Képesség-tehetség: szűrések
 • Egyéb szakvélemény: gyámügyi vizsgálatok, vagy ha vhová írsz véleményt (cssk; gyejó)

A következő három időpontban is megegyeztünk: ezek időpontja:

2016. január 27.; március 23.; május 04.

Szolnok, 2015. december 14.

Barna Nelli
munkaközösség-vezető